Czerwiec jest miesiącem, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka - 1 czerwca oraz Dzień Ojca - 23 czerwca. W związku z tym 9 czerwca 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w ramach realizowanego programu resocjalizacyjnego "Ja Tata" zorganizowano spotkanie skazanych z ich rodzinami.

W dniu 31 maja 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyło się spotkanie grupy skazanych z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Spotkanie zorganizowano w związku z Światowym Dniem bez Papierosa, który obchodzony jest 31 maja.

W dniu 29 maja 2019 r. uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Krasnymstawie wraz z opiekunami odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną.

W dniu 23 maja 2019 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anna Adamska podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Karol Wołek.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” - Ks. Mieczysław Maliński

10 maja 2019 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie był gospodarzem VIII Mistrzostw Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Wieloboju Pożarniczym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej