W dniu 24 maja 2023 roku funkcjonariusze katowickiego aresztu odbyli spotkanie z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Narodowa w Jaworznie.

W ten weekend na terenie byłego Aresztu Śledczego w Zabrzu odbył się Prison Runner, wydarzenie sportowe, podczas którego nie mogło zabraknąć obecności funkcjonariuszy Służby Więziennej.

16 maja 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się prelekcja prowadzona przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki skierowana do studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Katowickie więzienie często jest odwiedzane przez przedstawicieli środowisk naukowych. Tym razem, 15 maja, Areszt Śledczy w Katowicach mieli sposobność zwiedzić studenci II stopnia Pedagogiki Opiekuńczej z Resocjalizacją Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Funkcjonariusze katowickiego aresztu chętnie włączają się w akcje charytatywne powadzone na terenie województwa śląskiego. Tym razem nasze wsparcie zostało skierowane do chłopca cierpiącego na rzadką chorobę.

Od 8 maja przez cały tydzień odbywają się szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach na chorzowskiej strzelnicy „Hajduki”. Dzięki szkoleniom funkcjonariusze podnoszą swoje kompetencje zawodowe, mają sposobność częstszego ćwiczenia obsługi broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej