Z okazji Święta Wojska Polskiego, 12 sierpnia delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gliwicach wzięła udział w wieczornym przemarszu spod kościoła garnizonowego pw. św. Barbary oraz uroczystym złożeniu kwiatów i wieńców pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Areszt Śledczy w Gliwicach poszukuje kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego i odpłatnym zatrudnieniem osadzonych.

Nakrętki dla Lenki

30.07.2021

Areszt  Śledczy w Gliwicach  wspólnie  z Ochotniczym  Hufcem Pracy  w Rybniku  od kilku lat  prowadzi  akcję społeczną  polegającą na  pomocy  małej  Lence  z Rybnika.

Komunikat

19.07.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uruchomiła rekrutację na nowe kierunki studiów podyplomowych.

W tym roku promocję oficerską otrzymało 268 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym 82 kobiety. Jeden z nich to wychowawca działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej