Wrzesień w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego kojarzy się ze światową akcją "Sprzątania Świata". Podobnie jak w latach ubiegłych, grupy skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wyruszyły w teren, aby likwidować dzikie wysypiska śmieci, sprzątać ulice, osiedla czy parki.

19 września w kompleksie wojskowym 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów techników klas mundurowych o profilu służby więziennej, wojskowym, policyjnym i strażackim.

We wrześniu na terenie Aresztu Śledczego w  Bydgoszczy odbyło się trzydniowe szkolenie z zakresu „Różnic kulturowych” przeprowadzone przez specjalistkę Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 300 funkcjonariuszy z  jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Kultura to budowanie wartości, dla których warto żyć (Zbigniew Herbert). Na pytanie o sedno kultury i znaczenie savoir vivre w życiu próbowali znaleźć odpowiedź skazani mężczyźni, przebywający w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie to kolejna instytucja, która weźmie udział w organizowanej przez Służbę Więzienną kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”. W dniu dzisiejszym (18.09.2019r), Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy.

17 września 2019r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyły się warsztaty edukacyjne dla skazanych w podeszłym wieku pn. „Zdrowie psychiczne i fizyczne seniorów”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej