Freedom Project oraz Skills for Freedom, to nazwy dwóch programów - projektów, w których ostatnio współuczestniczyła kadra kierownicza i wychowawcza Służby Więziennej z Krakowa i Szczecina.

Dwunastego maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje Święto. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi znaczącą grupę zawodową. Wykonuje pracę szczególną, niezwykle odpowiedzialną i wymagającą wyjątkowych predyspozycji, umiejętności, wykształcenia a przede wszystkim empatii oraz opiekuńczości wobec drugiego człowieka, co w warunkach izolacji nabiera szczególnego znaczenia.

Matura za kratami

10.05.2018

Stu pięciu skazanych - spośród 167, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią w jednostkach penitencjarnych - przystąpiło do matury. Niewątpliwie jest to wyzwanie, przeżycie i sukces dla osób pozbawionych wolności, które podjęły się nauki w warunkach izolacji. Bowiem, jak mówił amerykański pisarz i wydawca William Feather, „Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują".

Stulecie formacji i 20-lecie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa (SOW) to dobra okazja do rozmawiania o etosie i etyce w służbie. Dlatego stowarzyszenie zorganizowało na ten temat konferencję, która w dniach 7 i 8 maja odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

Odznaki "Semper paratus" (z łaciny: "zawsze gotowy") odebrali w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie funkcjonariusze tamtejszego Zakładu Karnego. To odznaczenia resortowe, przyznawane pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem. Wręczono im je za pomoc, jaką okazali wdowie po szer. Piotrze Radzkim, tragicznie zmarłym strażniku działu ochrony iławskiego ZK o czym pisaliśmy na naszej stronie internetowej w marcu...

Pułkownik Grzegorz Fedorowicz - zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej był w gronie zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w Centralnych Obchody Dnia Strażaka pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Miały one miejsce 5 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej