Usługa „Newsletter Służby Więziennej” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z bieżącą działalnością Służby Więziennej. Warunkiem korzystania z tej usługi jest podanie adresu e-mail, zapoznanie się z informacjami podanymi poniżej, wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych oraz kliknięcie przycisku "Zapisz".

 • Korzystanie z usługi „Newsletter Służby Więziennej” jest dobrowolne.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter Służby Więziennej” pozyskuje się od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Wskazanie przez osobę zainteresowaną adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej bez podania przedmiotowych danych realizacja usługi „Newsletter Służby Więziennej” nie jest możliwa.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej,
  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41, fax 22 848 85 81.
 • Dane osobowe, tj. adresy e-mail, zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter” na podstawie wyrażonej zgody, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem.
 • Wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zkm@sw.gov.pl, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Uzyskane dane przechowywane będą do momentu rezygnacji z usługi „Newsletter Służby Więziennej”.
 • Odbiorcą danych jest Fabryka w chmurach sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ul. Ułanów 16/33 świadczącą usługi informatyczne w zakresie udostępniania zasobów serwerowni.
 • Osobie korzystającej z usługi „Newsletter Służby Więziennej” przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej