Kierownik Zespołu Komunikacji Medialnej i Promocji
Rzecznik prasowy
Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej

ppłk Elżbieta Krakowska

email: zkm@sw.gov.pl

tel: (22) 640 86 60

kom: 723 663 029

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji odpowiada za realizację obsługi medialnej Dyrektora Generalnego oraz przygotowywanie i organizowanie wydawania „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” i „Forum Służby Więziennej”.

2. Do zakresu działania Zespołu Komunikacji Medialnej i Promocji należy w szczególności:

- ustalanie obowiązujących w Służbie Więziennej zasad kontaktów ze środkami masowego przekazu;

- monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu dotyczących więziennictwa;

- projektowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących spraw istotnych dla więziennictwa;

- organizowanie i koordynowanie wspólnie z Biurem Dyrektora Generalnego przedsięwzięć promujących i  upowszechniających działania podejmowane przez Służbę Więzienną;

- przygotowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych o Służbie Więziennej;

- koordynowanie, organizowanie i nadzór nad zgodnością materiałów i elementów wizerunkowych z Księgą Identyfikacji Wizualnej Służby Więziennej;

- koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej ceremoniału, etosu służby oraz zasad poprawnego wizerunku funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej;

- koordynację działalności rzeczników prasowych jednostek organizacyjnych oraz określanie standardów ich działania;

- prowadzenie strony internetowej więziennictwa.

3. Realizację zadań z zakresu przygotowywania i organizowania wydawania „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” i „Forum Służby Więziennej” określają odrębne przepisy.”.

02-521 Warszawa
ul. Rakowiecka 37a


tel: (22) 640 86 60

tel: (22) 640 85 43

E-mail: zkm@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej