Miasto: Zabrze

Ulica: ks. Pawła Janika 12

Kod pocztowy: 41-806

Email: zk_zabrze@sw.gov.pl

Telefon: 32 373-66-33

Fax: 32 373-66-45

Funkcjonariusze uwolnili zakładnika

21.10.2019
W miniony piątek na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu doszło do niebezpiecznych wydarzeń. Skazany niezadowolony z przeprowadzonej kontroli celi wziął za zakładnika więziennego psychologa. Był agresywny i odmawiał wykonywania wydawanych mu poleceń. Ponadto w jednym...

Funkcjonariusze ,,SpoKREWnieni służbą”

30.09.2019
Ponad 10 litrów życiodajnego płynu zebrano podczas ogólnopolskiej zbiórki krwi ,,SpoKREWnieni służbą”, która odbyła się w Gliwicach. W akcję włączyli się funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zabrzu oraz Aresztu Śledczego w Gliwicach. Szczytny cel zrzeszył nie tylko...

Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu wyróżniony

25.09.2019
Mjr Dorota Wyląg - Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu otrzymała wyróżnienie za współpracę w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w stulecie powołania kurateli sądowej.

Aktualności

Działania funkcjonariuszy Służby Więziennej na rzecz integracji społecznej osób pozbawionych wolności oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu są zauważane i doceniane w środowisku lokalnym. Podczas gali ,,Inicjatywy” w Świętochłowicach wyróżniona została akcja charytatywna ,,Serce zza krat”prowadzona w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

Przeczytaj w Forum Służby Więziennej o rowerowej pasji kpt. Zbigniewa Aleksandrowicza, specjalisty ds. informatyki w Zakładzie Karnym w Zabrzu. W ciągu roku rowerem pokonuje 6000 kilometrów. Dowiedz się gdzie był, co zwiedził.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu – przyjaciele ,,Domu Aniołów Stróżów” - wzięli udział w uroczystej gali z okazji 25 – lecia ich działalności. Tradycyjnie podziękowano instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym wspierającym działalność stowarzyszenia, wręczono okolicznościowe dyplomy oraz statuetki "Przyjaciel Dzieci 2019".

Mjr Dorota Wyląg, dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu wzięła udział w konferencji pt. ,,Rodzina – czas wolny – praca. Zmiana priorytetów osób pracujących na przestrzeni lat i ich wpływ na rynek pracy”.

Muzyczne katharsis

01.10.2019

Dzięki zaangażowaniu zabrzańskich funkcjonariuszy kilkudziesięciu skazanych wzięło udział w koncercie zespołu The Branchers. Muzyka to jeden z elementów twórczej resocjalizacji.

Zakład Karny w Zabrzu wziął udział w Targach Pracy w Świętochłowicach. W ramach aktywizacji zawodowej uczestniczyli w nich również skazani. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Świętochłowice.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej