Miasto: Wojkowice

Ulica: Sobieskiego 298

Kod pocztowy: 42-580

Email: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-00

Fax: (32) 769-75-75

Nabór do WSKiP 2020/2021 trwa

27.03.2020
Jeszcze tylko do 15 maja br. można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć...

Maturzyści w więzieniu

04.03.2020
Zakład Karny w Wojkowicach gościł uczniów klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Wizyta uczniów jest owocem stałej współpracy dyrekcji ZSOiT w Wojkowicach z dyrekcją wojkowickiej jednostki penitencjarnej, która wspiera praktyczny...

Kulturalnie i oświatowo na „Drodze do Wolności”

26.01.2020
„Droga do Wolności” to cykliczne warsztaty plastyczne dla skazanych przygotowane przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych oraz Panią profesor Barbarę Nowak reprezentującą Uniwersytet Pedagogiczny z Krakowa.

Aktualności

KOMUNIKAT

01.04.2020

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosując się do Zarządzenia 35/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie działań...

KOMUNIKAT

18.03.2020

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosując się do Zarządzenia 28/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie działań...

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Do wojkowickiej jednostki penitencjarnej wpłynęła informacja, iż jeden z uczestników VI edycji ogólnopolskiego dyktanda zajął III miejsce - serdecznie gratulujemy.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach - mjr Przemysław Smolarek – reprezentował Służbę Więzienną podczas uroczystego otwarcia miejskiego komisariatu policji

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej