Miasto: Wojkowice

Ulica: Sobieskiego 298

Kod pocztowy: 42-580

Email: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-00

Fax: (32) 769-75-75

Ustaw się w życiu

30.04.2019
Dni Otwarte w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

Rekrutacja do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach

11.04.2019
W związku z rozpoczynającym się okresem rekrutacji rozpoczął się nabór na nowy semestr nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.Prowadzimy nauczanie dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

01.03.2019
Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Aktualności

Czy to możliwe, że więźniowie mogą zdawać maturę?

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakład Karny w Wojkowicach organizatorami wernisażu prac osadzonych.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach umożliwia młodzieży zdobycie wykształcenia w klasach o profilach: policyjnym, wojskowym i pożarniczym. W ramach współpracy z wojkowicką jednostką penitencjarną młodzież ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy o funkcjonowanie Służby Więziennej.

Zajęcia kulturalno-oświatowe są bardzo ważnym narzędziem w procesie resocjalizacji skazanych. Oddziaływania poprzez uwrażliwienie skazanych na sztukę, naukę i rozwój talentów plastycznych to nie tylko kreatywny sposób na zabicia wolnego czasu lecz także efektywne włączenie się skazanych w niesienie pomocy potrzebującym dzieciom.

Na mocy zapisu w ustawie z dnia 9 kwietnia o Służbie Więziennej dzień 8 lutego ustanowiono świętem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Ten wyjątkowy dzień nawiązuje bezpośrednio do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w wyzwolonej Polsce.

Wizyta duszpasterska w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej