Miasto: Wronki

Ulica: ul. Partyzantów 1

Kod pocztowy: 64-510

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 25 45 000

Fax: 67 25 45 015

Pomaganie przez bieganie

02.07.2019
Pan Radosław Spychała dla chorego Antosia przebiegł całą Polskę. Towarzyszyliśmy mu w tym przedsięwzięciu.

5. Wroniecka Dycha

17.06.2019
We wronieckiej jednostce jest już kilkunastu funkcjonariuszy, którzy systematycznie poświęcających swój czas wolny na treningi biegowe. Wroniecka Dycha ma już swoją tradycję, a jej zasięg dawno przestał się ograniczać do samych Wronek.

Nie świadczymy usług, życiem świadczymy

12.06.2019
Nie świadczymy usług, życiem świadczymy – to słowa Tomasza Sadowskiego, będące pięknym podsumowaniem obchodzonego jubileuszu 30-lecia działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

Aktualności

Drodzy Biegacze i Biegaczki, Miłośnicy i Miłośniczki Nordic Walking!

Podsumowanie obchodów 125-lecia powstania kompleksu więziennego we Wronkach

OGŁOSZENIE

30.05.2019

Minister Sprawiedliwości, na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach, z dniem 17 maja 2019r. nadał jednostce sztandar, który został ufundowany przez: funkcjonariuszy, pracowników i emerytów zakładu karnego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Starostę Szamotulskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, firmę Amica S. A. we Wronkach, firmę Gelg Sp. z o.o. oraz Państwowe Przedsiębiorstwo...

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicielek służb mundurowych

OGŁOSZENIE

13.05.2019

CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU WE WRONKACH

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej