Miasto: Wronki

Ulica: ul. Partyzantów 1

Kod pocztowy: 64-510

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 25 45 000

Fax: 67 25 45 015

„W służbie prawu”

30.11.2023
W dniu 27.11.2023 r. na terenie Zakładu Karnego we Wronkach gościliśmy kolejną grupę uczniów, tym razem z Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Program "W służbie prawu"

29.11.2023
Wizyta w Szkole Podstawowej w Bytyniu

Fundacja SNAP – Stop Narkotykom, Alkoholizmowi i Przemocy

29.11.2023
W ramach kontynuacji współpracy z Fundacją SNAP w ostatnim czasie na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbyły się trzy koncerty muzyczno-profilaktyczne dla ogółu osadzonych recydywistów penitencjarnych w tym także odbywających karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów...

Aktualności

Pamiętamy o bohaterach

Za godną naśladowania postawę i dbałość o dobre imię służby Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach mjr Sławomir Matuszczak wyróżnił funkcjonariuszy. W uznaniu postawy jaką wykazali się funkcjonariusze gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i profesjonalizm w podjętych działaniach zostały złożone również przez komisariat Policji we Wronkach.

15 listopada 2023 r. dokonano odbioru końcowego II etapu robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”, na realizację którego Zakład Karny we Wronkach uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 22 670 117,65 zł.

W ubiegłym tygodniu w Zakładzie Karnym we Wronkach z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej miały miejsce ćwiczenia ochronne.

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę w 1918 roku wolności po latach zaborów i jednocześnie zawieszenie broni w I Wojnie Światowej na froncie zachodnim, które było świętem całej ówczesnej Europy.

2 listopada 2023 r. Zakład Karny we Wronkach odwiedziła kolejna grupa uczniów, tym z razem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej