Miasto: Włodawa

Ulica: ul. Żołnierzy WiN 19

Kod pocztowy: 22-200

Email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Telefon: 82 572 68 10

Fax: 82 572 53 28

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

25.01.2021
Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie oddali hołd powstańcom, którzy polegli w jednym z największych polskich zrywów niepodległościowych – powstaniu styczniowym.

Apel o pomoc dla Kubusia

21.01.2021
Zakład Karny we Włodawie przyłączył się do zbiórki środków finansowych, które zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację Kubusia z Lublina.

Aktualności

Komunikat

31.12.2020

Po raz kolejny Zakład Karny we Włodawie wziął udział w  ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna.

Komunikat

18.12.2020

13 grudnia 2020r. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie upamiętnili wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego.

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt pomocy potrzebującym rodzinom i osobom samotnym, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna.

Zakład Karny we Włodawie przekazał upominki wykonane przez osadzonych oraz słodycze na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Włodawie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej