Miasto: Włodawa

Ulica: ul. Żołnierzy WiN 19

Kod pocztowy: 22-200

Email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Telefon: 82 572 68 10

Fax: 82 572 53 28

Pierwsza Pomoc w Zakładzie Karnym we Włodawie

17.09.2019
W związku ze Światowym Dniem Pierwszej Pomocy w jednostce odbyły się zajęcia dla osadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Narodowe Czytanie we Włodawie

10.09.2019
Po raz kolejny Zakład Karny we Włodawie włączył się w akcję „Narodowego Czytania”, która łączy sympatyków znanych polskich dzieł literatury.

Resocjalizacja przez naukę - jubileusz czterdziestolecia szkoły przy Zakładzie Karnym we Włodawie

05.09.2019
2 września 2019r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku mija 40 lat od powstania tutejszej placówki oświatowej.

Aktualności

1 września obchodziliśmy 80 - tą rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na państwo polskie. Ta data to jednocześnie początek II wojny światowej - ciemnych kart w historii polski i świata, które przyniosły ból, cierpienie i łzy.

W sierpniu 2019r. w miejscowości Kodeń odbył się XX Bieg Sapiehów na dystansie 15 km, w którym wziął udział funkcjonariusz Zakładu Karnego we Włodawie st. sierż. Przemysław Chmiel.

3 sierpnia 2019r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbył się XVI Minimaraton Pływacki o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W Zakładzie Karnym we Włodawie zrealizowany został program readaptacji społecznej skierowany do osób po 60 roku życia.

W związku z realizacją rządowego programu „Praca dla Więźniów” Zakład Karny we Włodawie podejmie współpracę z przedsiębiorcami opartą na dzierżawie hali produkcyjnej i zatrudnieniu skazanych.

3 sierpnia 2019r. odbędzie się kolejny Minimaraton Pływacki o Wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej