Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

Resocjalizacja w Zakładzie Karnym we Włocławku ze świętami w tle

06.04.2021
Wychowawcy z włocławskiej jednostki penitencjarnej w okresie świątecznym zaproponowali zróżnicowaną ofertę zajęć kulturalno-oświatowych dla skazanych.

Kobiety w służbie – Dzień Kobiet w Zakładzie Karnym

08.03.2021
W szeregi Służby Więziennej coraz częściej wstępują kobiety, dzisiaj 8 marca mają swoje święto.

Powitanie nowego Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku

05.03.2021
Z dniem 4 marca 2021 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku mjr. Jacka Kaźmierczaka, dotychczasowego zastępcę dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku.

Aktualności

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Komunikat

31.03.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz  w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz  kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku wstrzymuje:

Jak co roku 1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

Od 2005 roku w Zakładzie Karnym we Włocławku funkcjonuje oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Komunikat

22.02.2021

Począwszy od dnia 22 lutego br. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku przywraca się zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej