Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

BohaterON w CKU Nr 2 we Włocławku

26.11.2021
Za zgodą ppłk. Jacka Kaźmierczaka - Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, działającego na terenie jednostki, wzięli udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON – Włącz historię!

Akademia z okazji 103. rocznicy odzyskania Niepodległości

23.11.2021
23 listopada br. odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku zostały wręczone odznaczenia resortowe i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Szkolenie dla mentorów

17.11.2021
W Zakładzie Karnym we Włocławku odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy

Aktualności

Komunikat

06.12.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz  w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz  kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadzone zostają ograniczenia.

Płk Andrzej Gniot – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk Jacek Kaźmierczak – Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku wzięli udział w uroczystości poświęconej ślubowaniu kadetów Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego we Włocławku podczas zajęć kulturalno-oświatowych kształtowali u osadzonych postawy proekologiczne.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego we Włocławku podczas zajęć kulturalno-oświatowych kształtowali u osadzonych postawy patriotyczne i przypominali o historii naszego kraju.

11 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W uroczystości, która odbyła się przy Pomniku Żołnierza Polskiego we Włocławku uczestniczył mjr Krzysztof Więtczak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku wraz z pocztem sztandarowym Zakładu Karnego we Włocławku.

9 listopada uczniowie z Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku uczestniczyli w zajęciach na terenie jednostki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej