Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

Koncert patriotyczny

12.11.2018
08.11.2018r. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku miało miejsce niecodzienne wydarzenie kulturalne – koncert operowy z udziałem wielkiej sławy artystów, zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, w ramach promowania postaw patriotycznych.

Ewolucja oddziaływań penitencjarnych na przykładzie działalności prowadzonej w jednostkach okręgu bydgoskiego

05.11.2018
Oddziaływania resocjalizacyjne poprzez nauczenie były tematem wystąpienia zespołu z Zakładu Karnego we Włocławku, podczas konferencji naukowej. Konferencja zorganizowana została przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej i objęta patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu....

Aktualności

Zakończono kolejną akcję charytatywną organizowaną przez włocławską jednostkę penitencjarną – zbiórkę plastikowych nakrętek, które w dniu 11 stycznia br. zostały przekazane na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Umysłową „Oligo”.

W związku z realizacją Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.2018r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia oraz Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy

Służba Więzienna, mając świadomość, jak ważne jest niesienie pomocy osobom potrzebującym promuje wśród osadzonych działania na rzecz społeczności lokalnych. W tegoroczną akcję ''Szlachetnej Paczki'' zaangażowani zostali osadzeni z Zakładu Karnego we Włocławku.

Co rocznie, w dniu 13 grudnia o godz. 17.00 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, przed tablicą upamiętniającą internowanych działaczy NSZZ ''Solidarność'', odbywa się uroczyste złożenie wiązanek, stanowiące hołd dla osób, dotkniętych represjami, po wprowadzeniu stanu wojennego.

Populacja osób pozbawionych wolności jest zróżnicowana pod względem wielu zmiennych, m.in. wieku, statusu społeczno-ekonomicznego, stopnia demoralizacji. Realizując podstawowe cele wykonywania kary pozbawienia wolności, Służba Więzienna dąży do minimalizacji ryzyka powrotności do przestępstwa przez skazanych m.in. poprzez korekcję deficytów ale również poprzez uposażanie osadzonych w nowe umiejętności, rozwijanie kompetencji, nabywanie kwalifikacji.

Dla uczczenia Święta Niepodległości oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, służby mundurowe przystępują do akcji Nasza Krew – Nasza Ojczyzna, w okresie 15.10.2018r. - 21.12.2018r. Akcję honorowym patronatem objęli: Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Joachim Brudziński oraz Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej