Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Żytkowice

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Odznaczenia i awanse w ZK Żytkowice z okazji Narodowego Święta Niepodległości

22.11.2019
W dniu 21 listopada br. w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się uroczysta odprawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Odznaczenia i awanse z okazji 100-lecia Służby Więziennej w ZK Żytkowice

19.02.2019
W dniu 8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Tegoroczne obchody mają szczególnie doniosłe znaczenie, ponieważ przypadają w setną rocznicę więziennictwa polskiego.

Odpłatna praca skazanych w Zakładzie Karnym w Żytkowicach w 2018 roku - podsumowanie

31.01.2019
W 2018 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

Aktualności

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach gościli z wizytą w Przedszkolu Nr 1 w Pionkach

W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowany był kurs spawania metodą MAG.

1 grudnia 2019 roku uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych „Więzienie – stracony czas”, prowadzonych przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Żytkowicach.

W dniu 15 listopada 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach została przeprowadzona kolejny raz Akcja Honorowego Oddawania Krwi "NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA".

11 listopada w Kozienicach odbyły się obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach. W uroczystościach na terenie miasta wziął udział Poczet Sztandarowy Zakładu Karnego w Żytkowicach oraz delegacja funkcjonariuszy na czele z Dyrektorem ppłk. Radosławem Salakiem.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej