Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Brzustów 62

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Skazani z Żytkowickiego Zakładu Karnego zwiedzali Muzeum Jana Kochanowskiego

28.02.2024
W ramach zajęć kulturalno–oświatowych dla skazanych, odbyło się zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Zajęcia kulturalno-oświatowe w muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

23.02.2024
W dniu 23 lutego 2024 roku, skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych, które odbyły się w Muzeum Sił powietrznych w Dęblinie.

Skazani sprzątają las

19.02.2024
Butelki, puszki, a nawet części samochodowe - skazani regularnie sprzątają las wokół Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Aktualności

“Więzienie- stracony czas” Służba Więzienna po raz kolejny realizuje program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w dniu 14 lutego br. odbyła się narada wiceministra sprawiedliwości Marii Ejchart z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Radomiu oraz kierownictwem Służby Więziennej okręgu lubelskiego oraz warszawskiego.

W trosce o obniżenie wydatków budżetowych oraz środowisko naturalne w Zakładzie Karnym w Żytkowicach postawiono na nowoczesne rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, czyli fotowoltaikę oraz pompę ciepła.

W 2023 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

Realizacja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU"

Umożliwienie sprawnego włączenia się w przestrzeń rynku pracy to jeden z podstawowych czynników warunkujących udany powrót do społeczeństwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej