Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Brzustów 62

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Nowi kontrahenci w ZK Żytkowicach

30.01.2023
Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 26.01.2023 roku podpisał kolejne dwie umowy z nowymi kontrahentami; huta szkła ,,Solbika’’ z Makowa oraz  firmą zajmującą się dystrybucją karmy dla zwierząt ,,Zooart’’ w Moszczance, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych...

Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem w Zwoleniu

21.01.2023
Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach kpt. Robert Wilczyński podpisał kolejne porozumienie z Dyrektorem Nadleśnictwa w Zwoleniu dr inż Sławomirem Robertem Okoniem o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Dzięki temu w 2023 roku będziemy mogli kontynuować działania podjęte...

Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Żytkowicach w 2022 roku - podsumowanie

21.01.2023
W 2022 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

Aktualności

Umożliwienie sprawnego włączenia się w przestrzeń rynku pracy to jeden z podstawowych czynników warunkujących udany powrót do społeczeństwa.

Pod koniec roku 2022 na terenie ZK w Żytkowicach o OZ Pionki została ukończona inwestycja montażu instalacji fotowoltaicznej.

Rok 2022 był rokiem pełnym sukcesów sportowych funkcjonariuszy naszej jednostki, którzy w różnego rodzaju sportowej rywalizacji zajmowali w tym roku czołowe miejsca. Sport ćwiczy kondycję i kształtuje charakter.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Żytkowicach złożyli życzenia świąteczne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach zaprosił za mury strażaków zainteresowanych zatrudnieniem w Służbie Więziennej na spotkanie informacyjne

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej