Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Żytkowice 1

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Maseczki ochronne dla PSP w Kozienicach

19.06.2020
W dniu 19 czerwca 2020 roku w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazane zostały środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych zabezpieczających przed wirusem wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Podziękowanie ,,zza krat'' dla medyków

22.05.2020
W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest bardzo wiele osób. Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności kierujemy do lekarzy i całego personelu medycznego, który kolejny miesiąc walczy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie Polaków - skazani z Zakładu Karnego...

ZK Żytkowice - dzieciom

08.05.2020
Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Żytkowicach po raz kolejny postanowili pomóc tym razem dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka w Zwoleniu.

Aktualności

18 września 2020 roku, został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni.

W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został zrealizowany kurs brukarza.

07.08.2020 roku przypada Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Posiadana niepełnosprawność, w warunkach więziennych, powoduje konieczność jeszcze większego zindywidualizowania wykonywania wobec charakteryzujących się taką dysfunkcją osadzonych kary pozbawienia wolności niż w przypadku sprawnych pensjonariuszy.

Konkursy, gazetki ścienne, audycje radiowe emitowane w zakładowym radiowęźle miały na celu promocję wiedzy o Powstaniu Warszawskim, która jest propagowana wśród osadzonych przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Żytkowicach.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach od 6 lat przeprowadzane są kursy w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej