Miasto: Zaręba

Ulica: ul. Leśna 4

Kod pocztowy: 59-800

Email: zk_zareba@sw.gov.pl

Telefon: 75 722 93 70

Fax: 75 722 93 98

Wizyta funkcjonariuszy z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej w Zakładzie Karnym w Zarębie z okazji obchodów 100-lecia Służby Więziennej.

27.09.2019
Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie kpt, mgr Daniela Workuna z okazji 100-lecia Służby Więziennej, w dniach 19 - 20 września 2019 roku gościliśmy delegacje funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Straży pod Ralskem z Republiki Czeskiej oraz Zakładu Karnego...

Nabór do Służby Więziennej.

20.05.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Wmurowanie kamienia węgielnego w Zakładzie Karnym w Zarębie

09.11.2018
7 listopada br. przy Zakładzie Karnym w Zarębie wmurowano kamień węgielny pod budowę hali produkcyjnej. Projekt jest finansowany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Aktualności

Zakład Karny w Kłodzku zorganizował w dniu 27 września br. XIII Mistrzostwa o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu w wieloboju sportowo - pożarniczym, w których to zawodach drużyna funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Zarębie zdobyła zaszczytne II miejsce.

W ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, odbyło się w dniu 24 września br. spotkanie w Zakładzie Karnym w Zarębie mające na celu wzbudzenie świadomości ekologicznej wśród osadzonych.

W dniu 21 września 2019 roku odbyły się VIII Mistrzostwa Funkcjonariuszy Służby Więziennej i Innych Służb Mundurowych w Kolarstwie Górskim. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny NSZZ FiPW w Warszawie przy współudziale Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Podlaskie Centrum Radiowe oraz Amicus Media we współpracy z Fundacją „Sławek” realizuje profilaktyczny projekt „UWOLNIENI” - promujący zdrowy styl życia - bez uzależnień, w ramach którego to projektu odbyło się spotkanie z osadzonymi.

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie – por. Artur Rymaszewski wraz z przedstawicielami władz samorządowych, lokalnych instytucji, służb mundurowych oraz uczniów, harcerzy i mieszkańców miasta wziął udział w uroczystych obchodach upamiętniających 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

W celu poprawy warunków pracy funkcjonariuszy oraz warunków bytowych osadzonych w Zakładzie Karnym w Zarębie zrealizowano, trwający ponad 5 miesięcy, gruntowny remont jednego z pawilonów mieszkalnych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej