Miasto: Zaręba

Ulica: ul. Leśna 4

Kod pocztowy: 59-800

Email: zk_zareba@sw.gov.pl

Telefon: 75 722 93 70

Fax: 75 722 93 98

Nabór do Służby Więziennej.

20.05.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Dwudziesta piąta wizyta Biskupa w Zakładzie Karnym w Zarębie.

16.04.2019
W Zakładzie Karnym w Zarębie w dniu 15 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt gościć Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej - Marka Mendyka, Wicewojewodę Dolnośląskiego – Kamila Zielińskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej - płk. Tomasza Raczyka oraz przedstawicieli lokalnych władz...

Wmurowanie kamienia węgielnego w Zakładzie Karnym w Zarębie

09.11.2018
7 listopada br. przy Zakładzie Karnym w Zarębie wmurowano kamień węgielny pod budowę hali produkcyjnej. Projekt jest finansowany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Aktualności

     W Zakładzie Karnym w Zarębie zakończyły się kolejne edycje kursów zawodowych dla skazanych w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

W dniu 7 maja br. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy tutejszej jednostki utrwalające wiadomości dotyczące technik obezwładniania i samoobrony oraz użycia środków przymusu bezpośredniego.

W minioną środę przed obeliskiem na Placu 3 Maja odbyła się uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

W miniony piątek obchodziliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z tej okazji p.o. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego – por. Artur Rymaszewski wziął udział w uroczystości, która odbyła się w Lubaniu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba.

W dniu 06 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Zarębie, odbyło się wielkanocne spotkanie posłanników AA z osadzonymi, którzy zmagają się z problemem alkoholowym oraz narkotykowym.

Prelekcja dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej