Miasto: Zaręba

Ulica: ul. Leśna 4

Kod pocztowy: 59-800

Email: zk_zareba@sw.gov.pl

Telefon: 75 722 93 70

Fax: 75 722 93 98

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WIDZENIE

26.11.2021
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, a także przekazywanymi informacjami o prognozowanym wzroście liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa ochrony życia i zdrowia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Służby Więziennej,...

Praca dla osadzonych w Nadleśnictwie Świeradów.

15.11.2021
W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” w dniu 9 listopada 2021 r. w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyło się spotkanie gdzie podpisano porozumienie, którego celem jest zatrudnianie osób pozbawionych wolności w Nadleśnictwie Świeradów.

„Pasja do literatury oraz poezji jest obecna w murach Zakładu Karnego w Zarębie”

28.10.2021
Książki są oknem na świat, źródłem wiedzy i formą terapii.

Aktualności

„Tradycja jest nieodłącznym elementem polskiej kultury. Nasi przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali, aby obyczaje, wiedza i inne cenne wartości przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Dokładano wszelkich starań, aby uchronić je przed zapomnieniem”.

W rzeczywistości penitencjarnej rozgrywki szachowe stanowią nieodłączny element spędzania czasu wolnego wielu osób pozbawionych wolności. Turniej szachowy skierowany był dla zaawansowanych w tej grze osadzonych oraz tych, którzy dopiero poznają tajniki i zasady tej gry.

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Podczas wizyty funkcjonariuszy Służby Więziennej z Republiki Czeskiej w Zakładzie Karnym w Zarębie została podpisana umowa o międzynarodowej współpracy.

W dniu 15.10.2021 roku w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyły się ćwiczenia specjalistyczne w ramach realizowanych zadań ustawowych przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, funkcjonariuszy GISW we Wrocławiu, zespołu medyków Centrum Ratowniczo Medycznego w Lubania oraz w porozumieniu z Urzędem Gminy Siekierczyn.

W ramach prowadzonej współpracy na lokalnej płaszczyźnie, dzięki przychylności Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie kpt. Daniela Workun, skazani na terenie jednostki odrestaurowali stary konny pojazd strażacki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej