Miasto: Zamość

Ulica: ul. Okrzei 14

Kod pocztowy: 22-400

Email: zk_zamosc@sw.gov.pl

Telefon: 84 638 00 70

Fax: 84 639 50 47

Mikołajkowa zbiórka słodyczy

01.12.2021
Jak co roku szlachetną inicjatywą wykazała się kadra Zakładu Karnego w Zamościu. W związku ze zbliżającym się Mikołajem, zorganizowano zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodzin w Zamościu.

Awanse z okazji Święta Niepodległości

26.11.2021
Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów, jest corocznie tradycyjną okazją do awansów i wyróżnień dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

103 Rocznica odzyskania Niepodległości

11.11.2021
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem...

Aktualności

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

8 listopada br. w Zakładzie Karnym w Zamościu podsumowywano IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia” Swoje prace do konkursu zgłosiło kilkudziesięciu osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności z terenu całego kraju.

21 października 2021 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, warto w tym dniu wspomnieć, że zamojska jednostka penitencjarna, jak i pozostałe jednostki okręgu lubelskiego, objęta została projektem pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz konkursie mediacyjnym „Postaw na Mediację”

W październiku bieżącego roku, funkcjonariusze zamojskiego zakładu karnego wzięli udział w spotkaniu z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej