Miasto: Wołów

Ulica: ul. Więzienna 6

Kod pocztowy: 56-100

Email: zk_wolow@sw.gov.pl

Telefon: (71) 37-58-100

Fax: (71) 37-58-200

Podpisanie umowy intencyjnej w sprawie zatrudnienia osób pozbawionych wolności

02.07.2019
W miniony czwartek została podpisana umowa intencyjna pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Wołowie a przedsiębiorstwem „MATEX” sp. z o.o., dotycząca utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę w wołowskiej jednostce penitencjarnej.

Nabór do Służby Więziennej

20.05.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Promocja Służby Więziennej na Targach Pracy i Edukacji.

20.05.2019
W dniu 17 maja 2019 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP.

Aktualności

Dzięki inicjatywie osadzonych oraz funkcjonariuszy wołowskiego więzienia w mikołajkowe przedpołudnie delegacja odwiedziła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, gdzie funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali dzieciom paczki ze słodyczami.

Zakończył się VI Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej pn. „Za więzienną kurtyną”, organizowany przez Zakład Karny w Wołowie. W tegorocznej edycji konkursu w dwóch kategoriach zwyciężyły prace autorstwa skazanych z wołowskiego więzienia, natomiast w trzeciej osadzonego z Zakładu Karnego w Siedlcach.

Wołowska jednostka penitencjarna w ramach cyklu spotkań promujących Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich gościła w Murach Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w Zakładzie Karnym w Wołowie odbył się kolejny Międzyzakładowy Turniej Halowej Piłki Nożnej „Niepodległa”.

W Zakładzie Karnym w Wołowie zakończył się ostatni z cyklu 11 szkoleń kursowych zaplanowanych na rok 2019, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej