Miasto: Wołów

Ulica: ul. Więzienna 6

Kod pocztowy: 56-100

Email: zk_wolow@sw.gov.pl

Telefon: (71) 37-58-100

Fax: (71) 37-58-200

Kolejna odsłona aktywnej resocjalizacji

09.12.2020
Wołowskie więzienie po raz kolejny w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga rozpoczęło realizację programu resocjalizacyjnego pod nazwą „Pomagamy”, w trakcie którego osadzeni szyją maseczki ochronne.

Służba Więzienna pomaga chorym.

07.12.2020
Szpitale apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z COVID-19. Służba Więzienna odpowiada na wezwanie i organizuje akcję mikołajkową. Począwszy od 7 grudnia, przez cały tydzień, funkcjonariusze i pracownicy z całej Polski będą oddawać osocze i krew....

Aktualności

KOMUNIKAT

08.01.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 848), art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 523, z późn. zm. , zwaną dalej „kodeksem karnym wykonawczym”) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej...

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,7346 ha przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych ukierunkowanych na minimalizowanie deficytów osadzonych to trudna praca. Oddziaływanie względem skazanych przebywających w oddziałach dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi jest jeszcze trudniejsze.

Profesja nauczyciela jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Do jego zadań należy przede wszystkim przekazanie uczniowi wiedzy z zakresu wykładanego przedmiotu, ale również współuczestniczenie - w przypadku uczniów w szkołach więziennych - w procesie resocjalizacji.

„SŁUŻBA KRWI”

17.09.2020

Zgodnie z wieloletnią tradycją Służba Więzienna aktywnie uczestniczy w akcji honorowego krwiodawstwa, która stanowi wyjątkową i unikalną formę pomocy drugiemu człowiekowi. Dzisiejszego poranka funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wołowie licznie przystąpili do oddawania krwi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej