Miasto: Wołów

Ulica: ul. Więzienna 6

Kod pocztowy: 56-100

Email: zk_wolow@sw.gov.pl

Telefon: (71) 37-58-100 / (71) 37-58-200

Wiedza Edukacja Rozwój w Zakładzie Karnym w Wołowie

27.06.2018
Na terenie wołowskiego więzienia trwa aktualnie realizacja szkoleń kursowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności.

Zawody strzeleckie okręgu wrocławskiego

29.05.2018
25 maja br. na strzelnicy w Wołowie wrocławscy więziennicy rywalizowali w Okręgowych Mistrzostw Służby Więziennej w Strzelectwie.

Tactical Prison Rescue 2018 w Zakładzie Karnym w Wołowie

23.05.2018
W dniu 23 maja br. na terenie Zakładu Karnego w Wołowie zainaugurowano kolejną edycję Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”.

Aktualności

16 lipca 2018 r. funkcjonariusze pionu ochrony Zakładu Karnego w Wołowie przy pomocy psa służbowego udaremnili próbę przemytu metamfetaminy na teren jednostki. Waga ujawnionego materiału wyniosła blisko 0,75 grama narkotyku.

Z inicjatywy tutejszej biblioteki biblioteki oraz nauczyciela języka polskiego p. Czesława Gołębia, zorganizowano po raz czwarty konkurs ortograficzny dla wołowskich więźniów o tytuł mistrza ortografii.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,7346 ha przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Siedmiu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie przystąpiło w piątek do egzaminu dojrzałości.

W dniu 12 maja 2018 r. (sobota), na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbędzie się tzw. widzenie szkolne dla skazanych objętych nauczaniem oraz ich rodzin..

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO to wydarzenie w obrębie sztuki wykorzystujące nowe technologie do tworzenia dzieł artystycznych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej