Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

O Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w Radiu Rzeszów

11.09.2019
10 września słuchacze Radia Rzeszów poznali pierwsze informacje na temat boju, jaki w pobliskiej Bóbrce we wrześniu 1939 roku stoczyli Ułani. Sprawa zyskała rozpęd za sprawą wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych oraz osadzonych.

Oddziaływania skierowane do seniorów w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

09.09.2019
Na przestrzeni ostatnich lat w skali kraju zauważalny jest wzrost liczby osadzonych, którzy ukończyli 60. rok życia. Na koniec 2018 roku było ich 2934. Dla porównania w 2010 roku grupa ta liczyła 1310 osadzonych. Ów demograficzny trend wymaga od funkcjonariuszy Służby Więziennej...

Skazani na rzecz Domu Dziecka w Sanoku!

01.09.2019
Przez okres wakacji osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności wykonywali pracę remontowe w sanockim Domu Dziecka.

Aktualności

1 września będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w związku z tym w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zainaugurowano przedsięwzięcie "Wspólnie dla dziedzictwa pamięci", realizowane w ramach projektu naukowego Edukacja Historyczna w Służbie Resocjalizacji.

W warunkach polskich jednostek penitencjarnych proces resocjalizacyjny ma zindywidualizowany charakter. Czasami nie jest łatwo wzbudzić w skazanym wolę do pracy nad sobą. Dlatego tak ważnym jest, aby w codziennej pracy opierać się na najlepszych przykładach. Często za przykład służy sam wychowawca, który swoją pasją stara się zarazić podopiecznych. Wielu z nich udaje się to doskonale...

Wiosną 2019 roku miała miejsce ogólnopolska premiera fabularyzowanego dokumentu, poświęconego twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego Ignacemu Łukasiewiczowi. Do tej pory film prezentowany był między innymi w Brukseli, Warszawie, Krakowie, Gorlicach czy Jaśle, zaś w ostatnim tygodniu w świetlicy przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Kolejni artyści koncertujący w Bieszczadach skorzystali z zaproszenia zakładu karnego. Tym razem w przyzakładowej świetlicy wystąpiła Bożena Mazur wraz z zespołem.

Jak co roku funkcjonariusze Służby Więziennej z naszego regionu odpowiedzieli na apel o wsparcie wystosowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Po raz kolejny do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego.

W związku z odbywającym się w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych szkoleniu z zakresu readaptacji osób opuszczających zakłady karne z osadzonymi spotkał się prezes Fundacji Pomost Edward Szeliga.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej