Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 134608850

Fax: 13 461 84 00

O nieletnich i młodocianych w Olszanicy z udziałem przedstawicieli Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

21.05.2024
W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy w dniu 20 maja odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Obszaru Województwa Podkarpackiego

Koncert, o którym trudno zapomnieć. Bieszczadzki Dom Kultury zdobyty!

17.05.2024
Zaskoczenie, wzruszenie i oklaski, tak w skrócie można podsumować debiut sceniczny projektu MMP, w którego skład wchodzą osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

233 lat Konstytucji 3 Maja!

02.05.2024
3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. Corocznie na terenie całego kraju odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenie. 

Aktualności

Wielu muzyków odnosi się w swojej twórczości do więzienia, jako miejsca które pozwala zacząć nowe życie. Zresztą jedna z najbardziej cenionych płyt nagranych z udziałem publiczności w historii muzyki została zarejestrowana w kalifornijskim więzieniu Falsom.

Jednym z głównym czynników kryminogennych w kontekście populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach polskiego systemu penitencjarnego jest bezsprzecznie nadużywanie alkoholu lub od niego uzależnienie. W związku z tym w zakładach karnych skazani obejmowani są specjalistycznymi oddziaływaniami o charakterze terapeutycznym lub profilaktycznym.

W miesiącu kwietniu na terenie całego kraju organizowane są lokalne happeningu oraz wszelakiego typu przedsięwzięcia związane z Dniem Ziemi. Przeważnie samorządy decydują się na akcje związane ze sprzątaniem swojego obszaru. Na taki ruch zdecydowały się bieszczadzkie gminy.

Od wielu lat Zakład Karny w Uhercach Mineralnych współpracuje z lokalnymi nadleśnictwami. W ostatnich latach skazani pracowali oraz wykonywali liczne przedsięwzięcia wspólnie z placówkami podległymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

W imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych rozpoczęły się już 7 marca od zorganizowanego przez dział penitencjarny koncertu muzyki jazzowej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej