Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych miejscem obozu naukowego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

31.12.2018
W grudniu studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką dr Moniki Badowskiej–Hodyr oraz mgr Agnieszki Wróbel-Chmiel w ramach corocznego obozu naukowego obserwowali funkcjonowanie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Przedsięwzięcie było możliwe do realizacji dzięki współpracy...

Szósta edycja "Świątecznej Paczki dla potrzebujących z gminy Olszanica"

24.12.2018
Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 6 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

W oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych gościł Przemysław Kossakowski

11.12.2018
W sobotę, 8.12.2018 na terenie Oddziału Terapeutycznego tutejszego ZK odbyła się prelekcja prowadzona przez Przemysława Kossakowskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych.

Aktualności

Systematycznie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się spotkania osadzonych z kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.

Od 23 października trwa ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Jednocześnie przed kilkoma dniami podsumowano regionalne przedsięwzięcie realizowane w ramach współpracy tutejszej jednostki z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku.

Od 1996 roku przy jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski rozpoczęły działać koła skupiające emerytów i rencistów, którzy zawodowo związani byli ze Służbą Więzienna. W Olszanicy 27 listopada doszło do spotkania o charakterze jubileuszowym miejscowego koła.

Delegacje funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych uczestniczyły w obchodach Święta Niepodległości.

Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe - dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej