Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 134608850

Fax: 13 461 84 00, 13 461 84 01 - po godzinach pracy administracji i w dni ustawowo wolne od pracy

Cela 33

05.12.2021
W czterdziestą rocznicę ogłoszenia przez władze PRL stanu wojennego, w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych powstaje film o bohaterach tych czasów – internowanych działaczach opozycji antykomunistycznej.

Automet group zatrudni osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

30.11.2021
Nowe miejsca pracy dla osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

Awanse i odznaczenia na Święto Niepodległości

15.11.2021
W związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Aktualności

KOMUNIKAT-WIDZENIA

26.11.2021

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27 listopada 2021 roku widzenia w jednostce penitencjarnej realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego.

11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości.

W dniu 29 października w siedzibie Nadleśnictwa odbyło się spotkanie gdzie podpisano porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Lesko i Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych, którego celem jest zatrudnianie osób pozbawionych wolności na rzecz leskiego nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Baligród to kolejny kontrahent, który w ostatnich dniach dołączył do grona zakładów pracy współpracujących z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”.

Firma DARJAN Sp. z o. o. w Hoczwi to kolejny kontrahent zewnętrzny, który będzie zatrudniał osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

Już po raz kolejny pieśniarz i zarazem aktor wielu ról filmowych Lech Dyblik spotkał się z osadzonymi w Oddziale terapeutycznym odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej