Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

Praktyki studenckie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

04.09.2020
W dniach od 27 lipca do 4 września 2020 r. w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych studenci I roku penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uczestniczyli w praktykach zawodowych.

Zajęcia plastyczne i muzyczne w więzieniu.

21.08.2020
W chwili ogłoszenia na terenie całego kraju stanu epidemii, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi grupowe zajęcia kulturalno-oświatowe odbywają się w zmienionej formie.

POWER w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

30.07.2020
W 2020 r. kontynuowany jest kolejny etap projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Aktualności

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

Prezentujemy kolejny artykuł z cyklu „Nasza codzienność”. Tym razem poświęcony pracy wychowawców do spraw kulturalno-oświatowych. Dziś rozmawiamy z Krzysztofem Gierulą – wychowawcą Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Już po raz XIII mundurowi z Bieszczad oddali honorowo krew dla potrzebujących. Akcja tradycyjnie organizowana jest na początku okresu wakacyjnego kiedy zapotrzebowanie na ten niezastąpiony dar serca jest największe. Patronat honorowy nad akcją objął Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych gościł studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

W dniu 5 lipca 2020 r. w Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej organizatorów "Przerzutów Granicznych" Żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939-1940.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone zostanie zatrudnienie zewnętrzne...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej