Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

Spotkanie bożonarodzeniowe w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

30.12.2019
Rodzina odgrywa istotną rolę w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Wpływa na postawę skazanych, a także dodaje im motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia. W związku z powyższym Zakład Karny w Uhercach Mineralnych cyklicznie organizuje...

Świąteczna Paczka 2019

27.12.2019
Tradycyjnie w dniu Wigilii Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz siódmy realizowali akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

Niezwykła lekcja wychowawcza! Funkcjonariusze spotkali się z uczniami

11.12.2019
Blisko dwustu uczniów ze szkół podstawowych z terenów gminy wiejskiej Sanok oraz Tyrawa Wołoska wzięło udział w zajęciach realizowanych przez funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego z zakresu profilaktyki postaw o charakterze przestępczym.

Aktualności

19 listopada w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw ukazał się materiał dotyczący działalności osadzonych zrzeszonych w Klubie Żbik.

Corocznie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, a przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak też 14 listopada było w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania podczas Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

W sąsiadujących z Uhercami Mineralnymi miejscowościach już nikogo nie zaskakuje fakt, że w pracach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą osadzeni. Październik upłynął pod znakiem budowy ogrodu terapeutycznego w Lesku.

Wystawa opowiada o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, będących jednocześnie bohaterami Powstania Warszawskiego. Zaprezentowano sylwetki 19 osób, takich jak między innymi: Aleksander Kamiński, Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski czy Jadwiga Boczar.

Zakład Karny w Uhercach Mineralny został zbudowany u stóp wzgórza Lachawa, na którym od lat dwudziestych minionego wieku znajduje się cmentarz poległych żołnierzy w trakcie walk toczonych na terenie powiatu leskiego w latach 1914-1915. Taka lokalizacja sprawiła, że od wielu już lat funkcjonariusze oraz osadzeni stali się strażnikami pamięci o poległych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej