Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

Leskie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2019
Przedstawiciele Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych wzięli udział w uroczystościach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lesku.

Świadectwo Lecha Dyblika w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

02.05.2019
Po raz kolejny znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pieśniarz Lech Dyblik spotkał się z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Zawody w Wieloboju Pożarniczym Służby Więziennej Okręgu Rzeszowskiego

02.05.2019
30 kwietnia 2019 roku Zakład Karny w Uhercach Mineralnych był gospodarzem Okręgowych Mistrzostw w Wieloboju Pożarniczym Służby Więziennej Okręgu Rzeszowskiego, które odbyły się na stadionie sportowym w Baligrodzie.

Aktualności

11 kwietnia Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych podpisał porozumienie o współpracy z sanockim Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Na mocy ustaleń osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce będą między innymi pomagać przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

W dniu 12 kwietnia br., odbyła się po raz dziewiąty Droga Krzyżowa i Eucharystia Służb Mundurowych województwa podkarpackiego, w której udział między innymi wzięli biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej – Edward Białogłowski, wicewojewoda podkarpacki - Lucyna Podhalicz, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych - ppłk. Mariusz Kocaj, a także funkcjonariusze OISW w Rzeszowie.

W ramach podpisanego listu intencyjnego pomiędzy dyrektorem jednostki a Podkarpackim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii i Społecznej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają szkolenia z zakresu ekonomii społecznej.

Jednym z elementów działalności społecznej realizowanej przez Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest prowadzenie spotkań o charakterze pogadanek lub warsztatów z młodzieżą w zakresie profilaktyki postaw przestępczych.

W sierpniu 2018 roku w Warszawie została utworzona Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, zaś już we wrześniu zostały jej nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka. W związku z powyższym Służba Więzienna prowadzi kampanię promocyjną nowej uczelni, do której aktywnie włączył się Zakład Karny w Uhercach Mineralnych.

Od 2011 roku w dniu 8 lutego obchodzone na terenie całego kraju jest Święto Służby Więziennej. Jest to czas nadawania awansów oraz odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej