Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

"O Niedźwiedzicy z Baligrodu" i nie tylko w Zakładzie Karnym

09.03.2020
”O Niedźwiedzicy z Baligrodu „ i „ Zanim wyjedziesz w Bieszczady”- spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Baligród w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - POWER

02.03.2020
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, kontynuował w 2019 roku, projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu...

Awanse i odznaczenia w dniu Święta Służby Więziennej

17.02.2020
Z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników.

Aktualności

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa podkarpackiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Rozpoczyna się rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki na rok akademicki 2020/2021. Już od 1 marca br. tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kierunek penitencjarystyka Zapisy trwają do 15 maja 2020 r.

27 stycznia 2020 roku ponad 200 Ocalonych, świadków historii Auschwitz i Holokaustu spotkało się przed Bramą Śmierci byłego obozu w Birkenau aby upamiętnić 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Do udziału w obchodach zostali zaproszeni również przedstawiciele Służby Więziennej.

W ramach corocznej akcji mikołajkowej organizowanej z inicjatywy Służby Więziennej, w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych przeprowadzono zbiórkę funduszy na rzecz wychowanków Sanockiego Domu Dziecka .

Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Olszanica w Przedszkolu w Uhercach Mineralnych. Wychowca ds. Kulturalno Oświatowych i Sportu został zaproszony do pobliskiej placówki w ramach akcji "Zmisiowane Przedszkolaki" której celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez wspólne czytanie bajek przez różne formacje mundurowe. Program ma również na celu ukazanie czym zajmują się poszczególne służby mundurowe.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej