Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

Funkcjonariusze spotkali się z młodzieżą w ośrodku Caritas w Rajskiem

04.07.2019
Blisko stu uczniów z podkarpackich szkół, którzy wakacje spędzają w ośrodku Caritas w Rajskiem uczestniczyło w spotkaniu z funkcjonariuszami Zakładu Karnego z Uherzec Mineralnych.

Skazani na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku

28.06.2019
Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych systematycznie wykonują prace na rzecz społeczności lokalnej w ramach realizowanych programów resocjalizacyjnych. W czerwcu bieżącego roku na prośbę stowarzyszenia Ciepły Wiatr wzięli...

Spotkanie z kuratorem i pracownikiem socjalnym

28.06.2019
Systematycznie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się spotkania osadzonych z kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę...

Aktualności

W opublikowanym w dniu 10 lipca 2019 r. na portalu Onet.pl materiale video pt. „Narkotyki i tajemnicza śmierć w więzieniu na Podkarpaciu” znalazły się nieprecyzyjne, nieobiektywne i nieprawdziwe stwierdzenia, które tworzą nierzetelny obraz funkcjonowania Służby Więziennej.

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Główne obchody odbyły się w Harmężach i Oświęcimiu. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej reprezentował dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, ppłk Mariusz Kocaj.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych wzięli udział w uroczystościach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lesku.

Po raz kolejny znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pieśniarz Lech Dyblik spotkał się z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

30 kwietnia 2019 roku Zakład Karny w Uhercach Mineralnych był gospodarzem Okręgowych Mistrzostw w Wieloboju Pożarniczym Służby Więziennej Okręgu Rzeszowskiego, które odbyły się na stadionie sportowym w Baligrodzie.

11 kwietnia Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych podpisał porozumienie o współpracy z sanockim Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Na mocy ustaleń osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce będą między innymi pomagać przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej