Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

Świąteczna Paczka po raz siódmy.

23.12.2020
Tradycyjnie w przeddzień Wigilii funkcjonariusze wraz z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych już po raz siódmy realizowali akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

Razem pomagamy w XX Edycji Szlachetnej Paczki.

11.12.2020
Jubileuszowa edycja Szlachetnej Paczki dla rodzin potrzebujących w tym roku została zorganizowana w dwóch jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy i Zakładu Karnego w Uhercach...

Oddajemy osocze i krew, by ratować innych w ramach akcji #resortsprawiedliwościpomaga.

10.12.2020
Siedmiu funkcjonariuszy, którzy przeszli koronawirusa, zgłosiło chęć oddania osocza, by ratować innych. To odpowiedź na apel wiceministra Michała Wosia, który wystąpił z inicjatywą oraz objął patronatem ogólnopolską akcję pomocy chorym na COVID-19 przez ozdrowieńców.

Aktualności

26 listopada  2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał postanowienie o nadaniu stopni oficerskich dla 240 funkcjonariuszy Służby Więziennej.

O tym, że czytanie przynosi wielorakie korzyści, że redukuje stres, że poprawia pamięć, że rozwija empatię, nikogo nie trzeba przekonywać. Czytanie może być również skuteczną receptą na odłączenie się od nieustannie zalewających nas informacji, co w dobie pandemii może być naprawdę użyteczną funkcją. Wreszcie czytanie może być elementem terapii tak jak stało się to w przypadku Oddziału Terapeutycznego w Uhercach Mineralnych.

Oprócz kursów zawodowych, które odbywają się w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, kadra penitencjarna realizuje szereg programów readaptacyjnych w celu wyposażenia skazanych w umiejętności oraz wiedzę, która zwiększy ich szanse na zatrudnienie po wyjściu na wolność.

W dniach od 27 lipca do 4 września 2020 r. w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych studenci I roku penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uczestniczyli w praktykach zawodowych.

W chwili ogłoszenia na terenie całego kraju stanu epidemii, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi grupowe zajęcia kulturalno-oświatowe odbywają się w zmienionej formie.

W 2020 r. kontynuowany jest kolejny etap projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej