Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

XIII AKCJA KRWIODAWSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH POD HONOROWYM PATRONATEM DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

11.07.2020
W odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku, funkcjonariusze i pracownicy tutejszej jednostki penitencjarnej nie pozostali obojętni i po raz kolejny udowodnili, że w trudnych chwilach można na nich polegać.

Klinika Penitencjarna w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

11.07.2020
Od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych gościł studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

Pamięci Bohaterom "Przerzutów Granicznych" Żołnierzy Wojska Polskiego na Węgry w latach 1939-1940

06.07.2020
W dniu 5 lipca 2020 r. w Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej organizatorów "Przerzutów Granicznych" Żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939-1940.

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa podkarpackiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone zostanie zatrudnienie zewnętrzne...

Rodzina w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Pobyt jednego z członków rodziny w izolacji więziennej jest okresem, kiedy relacje rodzicielskie są zaburzone, a naprawienie ich podczas pobytu w izolacji więziennej nie zawsze przychodzi łatwo. W polskich jednostkach penitencjarnych osadzeni mężczyźni to w większości ojcowie. Dla tej grupy osadzonych jest to czas przemyśleń oraz próba naprawy zachwianych relacji rodzic-dziecko.Najmłodsi członkowie...

Akcja pomocy jednostek penitencjarnych w walce z koronawirusem, zainicjowana przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro realizowana jest we wszystkich jednostkach w kraju.

Akcje pomocowe w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w ostatnim czasie nabrały tempa. Oprócz szycia maseczek dla lokalnych samorządów w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, funkcjonariusze naszej jednostki wyszli z inicjatywą zbiórki nakrętek i przekazania ich na szczytny cel.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej