Miasto: Trzebinia

Ulica: ul. Słowackiego 70

Kod pocztowy: 32-540

Email: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Telefon: 32 611 59 00

Fax: 32 612 15 51 / 32 612 14 17 - po 15:30

Egzekwujemy alimenty i inne zobowiązania

16.01.2020
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany oddać państwu to, co w jego imieniu wypłacił fundusz alimentacyjny. Świadczenia wypłacane są w ramach pomocy państwa osobom uprawnionym do otrzymania alimentów.

Rekordowy rok

24.12.2019
Bieżący rok jest rekordowym pod kątem realizacji kursów zawodowych w Zakładzie Karnym w Trzebini. Szkoleniem objęliśmy łącznie 168 osadzonych, którzy wzięli udział w jednym z czterech rodzajów kursów podnoszących kompetencje zawodowe.

Ćwiczenia ochronno - obronne

19.12.2019
Pożar, ewakuacja pawilonu mieszkalnego, groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa w jednostce, akcja grupy uderzeniowej to główne punkty planu ćwiczeń ochronno – obronnych. Manewry przeprowadzono 17 grudnia 2019r. w Zakładzie Karnym w Trzebini.

Aktualności

Skazani z trzebińskiego zakładu karnego wzięli udział w VI edycji projektu „O finansach w Bibliotece”. Spotkania miały cykliczny charakter i były doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy. Podczas ich trwania uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych do tego celu programów komputerowych oraz prezentacji.

W dniu wczorajszym (13.01.2019) naszą jednostkę odwiedziła kilkunastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami, która zaprezentowała spektakl o Bożym Narodzeniu.

Jak co roku, z wizytą do trzebińskiego więzienia przybyli druhowie z lokalnego hufca ZHP. ,,Światło, które daje moc” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Swoim przesłaniem nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979r.

Jedną z podstawowych form oddziaływań prowadzonych w jednostkach penitencjarnych jest zatrudnienie skazanych. Praca wspomaga proces resocjalizacji oraz wyrabia i utrwala niezbędne cechy i nawyki, które będą pomocne po opuszczeniu więziennych murów. Dzięki pracy osadzeni będą mogli lepiej pełnić powierzone im role społeczne po powrocie do społeczeństwa.

W dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Trzebini odbyło się spotkanie z kuratorami zawodowymi i społecznymi. Uczestniczyli w nim również z-ca Burmistrza Miasta Trzebinia, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Kurator Okręgowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini.

Reprezentacja trzebińskiego zakładu karnego zajęła II miejsce w XVI Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w Koszykówce. Zawody zostały rozgrywane w ubiegły piątek (22.11.2019r.) w Nowym Sączu. Tym samym po dwuletniej przerwie powróciliśmy na podium.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej