Miasto: Trzebinia

Ulica: ul. Słowackiego 70

Kod pocztowy: 32-540

Email: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Telefon: 32 611 59 00

Fax: 32 612 15 51 / 32 612 14 17 - po 15:30

100 lecie Niepodległości

11.11.2018
Służba Więzienna co roku uczestniczy w uroczystych obchodach odzyskania niepodległości. To szczególnie ważne wydarzenie dla historii naszego narodu wiąże się również z historią naszej formacji, która powstała wraz z odrodzeniem się suwerenności po 123 latach niewoli.

Nowe miejsca pracy w Trzebini

26.10.2018
W trzebińskim zakładzie karnym miało dzisiaj ( 26.10.2018r.) miejsce uroczyste otwarcie hali produkcyjnej. Przecięcia wstęgi dokonał Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński. Zakład Karny w Trzebini dołączył tym samym do grona jednostek penitencjarnych, przy których...

III miejsce Zakładu Karnego w Trzebini

24.08.2018
Praca jest jednym z najważniejszych narzędzi oddziaływania na skazanych. Osadzeni w trzebińskim zakładzie karnym mają znaczne szanse na to, że zostaną zatrudnieni odpłatnie. Obecnie ponad połowa więźniów pracuje zarobkowo. Daje nam to III miejsce wśród polskich jednostek...

Aktualności

W dniu 03 stycznia naszą jednostkę odwiedziła czternastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunem, która zaprezentowała spektakl o Bożym Narodzeniu pt.,,Jasełka na dworcu”.

Zakończyła się trzecia edycja programu „Stawiamy na Odpowiedzialność”. Zajęcia odbywały się w ramach współpracy Zakładu Karnego w Trzebini z Małopolskim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.

Coroczną bożonarodzeniową tradycję w naszej jednostce stanowi już wizyta druhów z trzebińskiego hufca ZHP z symbolicznym przesłaniem – płomieniem światła zapalonym w grocie betlejemskiej i przekazywanym z rąk do rąk ludziom na całym świecie. Wczoraj (tj. 20.12.2018r.) "Światło Pokoju" trafiło w ten sposób do funkcjonariuszy, pracowników i osób pozbawionych wolności.

W dniu wczorajszym (9.12.2018) skazani odbywający karę pozbawienia wolności w trzebińskiej jednostce mieli okazję spotkać się z dziećmi i bliskimi w sposób szczególny. Tegoroczne, wyjątkowe widzenie to element realizowanego w zakładzie karnym programu readaptacji społecznej "Tata zza krat". Założeniem tego projektu jest podniesienie kompetencji wychowawczych skazanych rodziców.

Celem Konkursu była popularyzacja twórczości więziennej, aktywizacja kulturalna środowiska więziennego oraz realizacja oddziaływań wychowawczych przez sztukę z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności manualnych. Poprzez pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej zwracamy uwagę na sposoby radzenia sobie z agresją i złością poprzez twórcza ekspresję, rozwijanie cierpliwości wymaganej przy precyzyjnych manualnych rękodziełach.

W dniach 28 i 29.11.2018r. jednostkę odwiedzili studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkania zostali oni zapoznani z polskim systemem penitencjarnym oraz charakterystyką Zakładu Karnego w Trzebini.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej