Miasto: Trzebinia

Ulica: ul. Słowackiego 70

Kod pocztowy: 32-540

Email: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Telefon: 32 611 59 00

Fax: 32 612 15 51 / 32 612 14 17 - po 15:30

Cieplej i oszczędniej!

12.01.2021
Na terenie trzebińskiej jednostki penitencjarnej zakończono prace termomodernizacyjne. Był to kolejny etap zaplanowanych inwestycji w ramach programu modernizacji Służby Więziennej.

Hity nagrodzone

22.10.2020
III Ogólnopolski Konkurs na recenzję książki, pn. Hit czy Kit? zorganizowany przez dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini został rozstrzygnięty. Spośród 49 nadesłanych prac literackich jury wyłoniło laureatów i przyznało 3 nagrody główne oraz 12 wyróżnień.

Termomodernizacja pawilonu mieszkalnego

24.09.2020
Trzebiński zakład karny jest systematycznie modernizowany dzięki czemu poprawiane są warunki realizacji zadań stawianych przed Służbą Więzienną. Aktualnie trwają prace termomodernizacyjne jednego z pawilonów mieszkalnych.

Aktualności

Skazani za pośrednictwem komunikatora internetowego uczestniczyli w lekcji historii. Zajęcia przeprowadziła pracownik krakowskiego oddziału IPN pani Roksana Szczypta-Szczęch.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości więziennej, aktywizacja kulturalna środowiska więziennego oraz realizacja oddziaływań wychowawczych przez sztukę z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności manualnych. Poprzez pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej zwracamy uwagę na sposoby radzenia sobie z agresją i złością poprzez twórcza ekspresję, rozwijanie cierpliwości wymaganej przy precyzyjnych manualnych rękodziełach.

Komunikat

30.11.2020

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Wczorajszego dnia na trzebińskim rynku odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Karnym w Trzebini. Akcję wsparli również funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, uczniowie trzebińskiego liceum oraz sympatycy krwiodawstwa.

Trzebińska jednostka penitencjarna, jak co roku, włącza się w obchody Święta Niepodległości.

Aktualnie na terenie ZK w Trzebini trwa kurs brukarza. Jest to kolejne szkolenie zawodowe jakie zaplanowano na 2020 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej