Miasto: Trzebinia

Ulica: ul. Słowackiego 70

Kod pocztowy: 32-540

Email: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Telefon: 32 611 59 00

Fax: 32 612 15 51 / 32 612 14 17 - po 15:30

III miejsce Zakładu Karnego w Trzebini

24.08.2018
Praca jest jednym z najważniejszych narzędzi oddziaływania na skazanych. Osadzeni w trzebińskim zakładzie karnym mają znaczne szanse na to, że zostaną zatrudnieni odpłatnie. Obecnie ponad połowa więźniów pracuje zarobkowo. Daje nam to III miejsce wśród polskich jednostek...

Uroczystości w radwanowickiej Fundacji im. Brata Alberta

05.07.2018
Dzień patrona Fundacji im. Brata Alberta oraz XXV-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Ks.B.Markowskiego oraz XXV-lecie Domu Śląskiego Schroniska dla Niepełnosprawnych stały się okazją do spotkania pracowników, podopiecznych oraz osób, które wpierają działania fundacji. W...

Zagrożenie ewakuacją

28.05.2018
Od kilkudziesięciu godzin trwa dogaszanie pożaru składowiska opon w bliskim sąsiedztwie Zakładu Karnego w Trzebini. Kierownictwo jednostki i jej funkcjonariusze pozostają w stałej gotowości licząc się z ewentualnością ewakuacji osadzonych. Decydujące będą warunki atmosferyczne.

Aktualności

Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini odebrał w dniu dzisiejszym wyróżnienie z rąk Pani Prezes Fundacji Wspólnota Nadziei. Okazją dla uhonorowania naszej formacji stał się jubileusz XX lecia fundacji. Służba Więzienna wspiera wszelkie działania społeczne. Z Fundacją Wspólnota Nadziei współpracujemy od wielu lat.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z trzebińskiego zakładu karnego spotkali się dzisiaj z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. ochrony praw człowieka podinsp. Pawłem Karnasem. Wizyta ta miała charakter szkoleniowy i była zorientowana między innymi na wymianę doświadczeń oraz wskazanie nowych trendów dotyczących realizacji praw człowieka. Jej celem było usystematyzowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych aspektów pracy z osadzonymi.

Grupa kuratorów z Nowego Sącza odwiedziła w dniu wczorajszym trzebińską jednostką penitencjarną. Spotkanie pozwoliło na zapoznanie się z praktyczną realizacją kar pozbawienia wolności. Stało się ono również areną wymiany doświadczeń i spostrzeżeń płynących ze wspólnej współpracy w służbie społeczeństwu.

Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini wziął udział w obchodach 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej organizowanych przez Związek Inwalidów Wojennych RP w Chrzanowie oraz Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Chrzanowski oraz Burmistrz Chrzanowa.

W dniu 08 sierpnia w Zakładzie Karnym w Trzebini odbyło się, kolejne z cyklu, spotkanie z archeologami z chrzanowskiego muzeum. Tematem wiodącym były efekty prac wykopaliskowych realizowane przy pomocy i zaangażowaniu Służby Więziennej oraz pochówki wampiryczne.

Chrzanowskie Muzeum wznowiło zapoczątkowane w ubiegłym roku prace archeologiczne, które mają pomóc w wyjaśnieniu historii miasta. Nad przedsięwzięciem ponownie czuwa dr Jacek Pierzak. Służba Więzienna kolejny raz włączyła się w powyższe działania poprzez skierowanie grupy osadzonych do prac ziemnych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej