Miasto: Trzebinia

Ulica: ul. Słowackiego 70

Kod pocztowy: 32-540

Email: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Telefon: 32 611 59 00

Fax: 32 612 15 51 / 32 612 14 17 - po 15:30

Wspieramy Służbę Zdrowia

30.03.2020
Służba Więzienna włącza się do pomocy w walce z koronawirusem. W Zakładzie Karnym Trzebini skazani szyją środki ochrony indywidualnej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu publicznej służby zdrowia z terenu powiatu chrzanowskiego.

Egzekwujemy alimenty i inne zobowiązania

16.01.2020
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany oddać państwu to, co w jego imieniu wypłacił fundusz alimentacyjny. Świadczenia wypłacane są w ramach pomocy państwa osobom uprawnionym do otrzymania alimentów.

Rekordowy rok

24.12.2019
Bieżący rok jest rekordowym pod kątem realizacji kursów zawodowych w Zakładzie Karnym w Trzebini. Szkoleniem objęliśmy łącznie 168 osadzonych, którzy wzięli udział w jednym z czterech rodzajów kursów podnoszących kompetencje zawodowe.

Aktualności

Komunikat

31.03.2020

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Komunikat

25.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuję:

Komunikat

18.03.2020

Służba Więzienna informuje, że w porozumieniu z Inspekcją Sanitarną wprowadzono zarządzenie wstrzymujące od dnia 18.03.2020r. widzenia na terenie Zakładu Karnego w Trzebini. Wprowadzono również inne ograniczenia.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

W dniu dzisiejszym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini odbyło się spotkanie w sprawie realizowanego na terenie Gminy Trzebinia programu "Bądź trzeźwy na drodze". Jego celem było wypracowanie i przygotowanie działań zmierzających do dotarcia do jak największej grupy mieszkańców gminy. Swój udział w tym przedsięwzięciu ma również Służba Więzienna.

Dobre praktyki

21.02.2020

Dzisiejszego dnia w zakładzie karnym w Trzebini odbyło się spotkanie z kuratorami zawodowymi. Celem wizyty było wypracowanie wspólnych praktyk w kontekście współpracy przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z izolacji penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej