Miasto: Tarnów

Ulica: Jędrzeja Śniadeckiego 9

Kod pocztowy: 33-101

Email: zk_tarnow_moscice@sw.gov.pl

Telefon: 14 631 93 00

Fax: 14 631 93 05

Ważne więzi rodzinne

12.02.2020
Ruszyła kolejna edycja realizowanego przez Mościcką Służbę Więzienną i Stowarzyszenie Probacja projektu, którego celem jest integracja rodzin.

Dwie służby jeden człowiek

23.01.2020
Dla nich służba nigdy się nie kończy. Zawsze pozostają w gotowości nawet, gdy mają za sobą dwanaście ciężkich godzin na oddziale

Zasłużone awanse

26.11.2019
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Mościc odebrali z rąk Dyrektora Okręgowego awanse na wyższe stopnie służbowe

Aktualności

Tradycją stało się że z okazji święta Służby Więziennej Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach uczestniczą w akcji krwiodawstwa.

W miniony piątek podsumowano trwającą od tygodnia kampanię na rzecz przeciwdziałania przemocy "Biała wstążka"

Dzisiaj funkcjonariusze Służby Więziennej z Mościc oddali krew w ramach Ogólnopolskiej Akcji pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

Jedź bezpiecznie

26.11.2019

"Świeć przykładem - jedź bezpiecznie" - to hasło kampanii edukacyjnej, do której zaproszono mościcką Służbę Więzienną

W niedzielę 10 listopada mościcka Służba Więzienna uczestniczyła w XXI Zlocie Niepodległościowym na cmentarzu wojennym w Łowczówku

Kursy w liczbach

28.10.2019

W miniony piątek 11 skazanych z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościach pozytywnie złożyło egzamin ostatniego w tym roku kursu zawodowego

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej