Miasto: Tarnów

Ulica: Konarskiego 2

Kod pocztowy: 33-100

Email: zk_tarnow@sw.gov.pl

Telefon: 14 623 51 00

Fax: 14 621 56 77

Stu honorowych dawców krwi na stulecie niepodległości Polski

01.09.2018
Dzisiaj, 1 września 2018r. po raz trzeci w Tarnowie odbyła się mundurowa akcja honorowego krwiodawstwa. Stu honorowych dawców krwi na stulecie niepodległości Polski. Tak mówiło się w trakcie organizacji tegorocznej tarnowskiej mundurowej akcji HDK. Cel został osiągnięty. 110 osób...

Cele życia…

30.05.2018
Nasze plany… Każdy w życiu ma jakiś cel. Ciągle do czegoś dążymy, czegoś pragniemy, za czymś tęsknimy. Także te osoby, które los wypchnął poza margines, które naznaczył piętnem, które cechuje odmienność mają swoje plany i marzenia.

Święto Konstytucji 3 Maja

07.05.2018
Miniony długi weekend większości z nas kojarzy się przede wszystkim z odpoczynkiem. Dla funkcjonariuszy służb mundurowych rokrocznie upływa w akcencie patriotycznych obchodów świąt narodowych.

Aktualności

W roku, w którym przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, odbywają się zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych, upamiętniające to wydarzenie.

W dniu 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Obchodzony jest w rocznicę podpisania przez ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, miała miejsce uroczysta odprawa służbowa, podczas której zostały wręczone odznaczenia i awanse funkcjonariuszom Służby Więziennej. Swoją obecnością uświetnił ten wyjątkowy dzień Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski.

W dniu 11 listopada delegacje z Zakładu Karnego w Tarnowie wzięły udział w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości organizowanych zarówno na szczeblu okręgowym jak i lokalnym.

Od samego rana w tarnowskim więzieniu mają miejsce wydarzenia, które poważnie zagrażają jego bezpieczeństwu. Pożar na terenie obiektów zakładu, awanturujący się petent ubiegający o wstęp na teren jednostki, wreszcie bunt w świetlicy oddziału mieszkalnego.

Wzorem lat ubiegłych w tarnowskiej jednostce kontynuowane są szkolenia zawodowe finansowane z funduszy unijnych. Kolejne osoby, odbywające karę pozbawienia wolności, mają okazję doskonalić swoje kwalifikacje celem znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, później w środowisku wolnościowym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej