Miasto: Tarnów

Ulica: Konarskiego 2

Kod pocztowy: 33-100

Email: zk_tarnow@sw.gov.pl

Telefon: 14 623 51 00

Fax: 14 621 56 77

Dla uczczenia 100. rocznicy powstania więziennictwa

12.03.2019
Tradycją staje się fakt, że tarnowski Zakład Karny, mimo swej specyfiki jednostki typu zamkniętego, dwa razy do roku jest miejscem szczególnie otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Dzieje się to dzięki organizowanym akcjom honorowego krwiodawstwa.

Iluminacja Zakładu Karnego w Tarnowie z okazji święta Służby Więziennej

11.02.2019
W miniony weekend budynek tarnowskiego więzienia można było oglądać w niecodziennej odsłonie. Na ścianie od strony ul. Konarskiego widniała iluminacja upamiętniająca 100-lecie powstania więziennictwa.

Stu honorowych dawców krwi na stulecie niepodległości Polski

01.09.2018
Dzisiaj, 1 września 2018r. po raz trzeci w Tarnowie odbyła się mundurowa akcja honorowego krwiodawstwa. Stu honorowych dawców krwi na stulecie niepodległości Polski. Tak mówiło się w trakcie organizacji tegorocznej tarnowskiej mundurowej akcji HDK. Cel został osiągnięty. 110 osób...

Aktualności

Pierwszy kwartał nowego roku kalendarzowego to czas na robienie statystyk, zestawień i analiz. Również praca funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Tarnowie została w dniu wczorajszym podsumowana na uroczystej odprawie służbowej. Wziął w niej udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski.

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowione święto, upamiętnia żołnierzy polskiego, powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski.

Jedną z form oddziaływania resocjalizującego na osoby pozbawione wolności jest organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych. Należy do nich między innymi prowadzenie zakładowej biblioteki.

Przy pomniku I transportu do KL Auschwitz w Tarnowie odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Udział w nich wzięła delegacja Zakładu Karnego w Tarnowie.

W dniu 22 stycznia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie wzięli udział w obchodach 156. rocznicy Powstania Styczniowego.

W roku, w którym przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, odbywają się zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych, upamiętniające to wydarzenie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej