Miasto: Sztum

Ulica: Nowowiejskiego 14

Kod pocztowy: 82-400

Email: zk_sztum@sw.gov.pl

Telefon: 55 267 28 00

Fax: 55 267 28 20

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

01.09.2019
Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski oraz zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, ppłk Michał Niedbała oddali hołd bohaterom, którzy poświęcili życie w obronie Ojczyzny.

Służba penitencjarna i kuratorska

16.07.2019
16 lipca 2019 roku sztumska jednostka penitencjarna gościła aplikantów kuratorskich zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Celem wizyty było przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Sztumie oraz działań związanych z przygotowaniem...

Bez krat i granic – więzienna twórczość w Sztumie

07.06.2019
7 czerwca 2019 roku to dzień uroczystego otwarcia XXVIII Ogólnopolskiego i XVI Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej

Aktualności

14 września 2019 roku funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pamiątkowego Głazu w Tulicach. Głaz upamiętnia Danutę Siedzikównę „Inkę” i Żołnierzy Wyklętych.

2 września 2019 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. 294 więźniów rozpoczęło naukę.

W poniedziałek, 26 sierpnia 2019 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, płk Jan Morozowski wziął udział w uroczystym apelu z okazji Święta Lotnictwa Polskiego.

Zakład Karny w Sztumie poprzez nauczanie realizuje podstawowe cele wykonywania kary pozbawienia wolności. Więźniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie.

Sztumski Zakład Karny to jedna z nielicznych jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. W szkole 23 nauczycieli prowadzi nauczanie osób pozbawionych wolności w zakresie ogólnym i zawodowym.

Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym zarówno dla Służby Więziennej jak i Policji. 100 lat temu, w wolnej Polsce rozpoczęliśmy służbę. Dzisiaj stanowimy jedną z najliczniejszych grup uzbrojonych i umundurowanych służb w Polsce. Dbamy o ochronę społeczeństwa, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz resocjalizację.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej