Miasto: Sztum

Ulica: Nowowiejskiego 14

Kod pocztowy: 82-400

Email: zk_sztum@sw.gov.pl

Telefon: 55 267 28 00

Fax: 55 267 28 20

Zaproszenie do udziału w Sztumskim Przeglądzie Sztuki Więziennej

27.01.2023
16 czerwca 2023 roku odbędzie się kolejna edycja sztumskiego Przeglądu Sztuki Więziennej. To już XXXII Ogólnopolski i XIX Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej.

Skazani na WIĘZIENIE

10.01.2023
W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program resocjalizacji w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.

„Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”

23.12.2022
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku po raz kolejny nie zawiedli i pokazali, że pomaganie mają we krwi.

Aktualności

W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program readaptacyjny dla skazanych w zakresie kształtowania społecznie pożądanych i umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

19 grudnia br. harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce ppłk. Leszka Urbanowicza, zastępcy dyrektora sztumskiej jednostki Betlejemskie Światełko Pokoju.

15 grudnia sztumska jednostka penitencjarna gościła druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Postolina oraz Starego Targu przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

9 grudnia 2022 roku w sztumskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta akademia, podczas której trzech funkcjonariuszy Służby Więziennej otrzymało odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Wzorem lat ubiegłych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zaprosił Zakład Karny w Sztumie do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”. Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Sztumie kpr. Michał Warsiński zajął pierwsze miejsce w martwym ciągu i drugie miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc w Pucharze Świata federacji XPC, który odbył się w Siedlcach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej