Miasto: Strzelin

Ulica: ul. Ząbkowicka 68

Kod pocztowy: 57-100

Email: zk_strzelin@sw.gov.pl

Telefon: 71 392 75 00/ 71 392 75 07

Funkcjonariusz naszej jednostki z medalem Mistrzostw Polski

12.06.2024
Dnia 8 czerwca 2024 roku w Mińsku Mazowieckim odbyły się 4 Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI.

Wizyty studyjne na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie

11.06.2024
W ostatnich dniach studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz słuchacze Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odwiedzili Zakład Karny w Strzelinie.

Szkolenie z samoobrony w Stowarzyszeniu Świętego Celestyna

15.05.2024
Zakład Karny w Strzelinie od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Świętego Celestyna w Mikoszowie...

Aktualności

Promocja Służby Więziennej na dniach otwartych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Dnia 22 kwietnia 2024 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkali się z kadrą strzelińskiej jednostki oraz z osadzonymi odbywającymi w niej karę pozbawienia wolności. Podczas wizyty towarzyszył im Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny.

Okno na świat

18.04.2024

Dnia18 kwietnia 2024 roku odbył się w Zakładzie Karnym w Strzelinie program resocjalizacyjny z zakresu readaptacji społecznej i zapobiegania negatywnym skutkom izolacji dla osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności "Okno na świat".

W dniu 17 kwietnia 202 4 r. odbyła się uroczysta przysięga Kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego Technikum im. prof. Tadeusza Konopińskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski przyjął ślubowanie od siedmiu funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę na stanowisku strażnika działu ochrony.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej