Miasto: Strzelin

Ulica: ul. Ząbkowicka 68

Kod pocztowy: 57-100

Email: zk_strzelin@sw.gov.pl

Telefon: 71 392 75 00/ 71 392 75 07

Nabór do Służby Więziennej

17.09.2021
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Wznowienie widzeń dla osadzonych

24.05.2021
W związku z przywróceniem z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Nowy zawód

21.05.2021
Kolejny cykl kształcenia zawodowego dla skazanych rozpoczęty w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

Aktualności

W Strzelińskim Ośrodku Kultury odbyło się seminarium z udziałem służb mundurowych.

Dnia 06 października 2021r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Strzelinie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej ze Strzelina z młodzieżą.

Jako nieliczni w okręgu wrocławskim realizujemy w Zakładzie Karnym w Strzelinie finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, projekt pn; „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej