Miasto: Stargard

Ulica: Aleja Żołnierza 42

Kod pocztowy: 73-110

Email: zk_stargard@sw.gov.pl

Telefon: 91 576 31 00

Fax: 91 576 31 69

Resocjalizacja przez pracę

13.04.2021
Jednym z podstawowych środków oddziaływań na skazanych jest resocjalizacja poprzez pracę. W stargardzkiej jednostce penitencjarnej jest zatrudnionych 195 osadzonych, w tym 8 osadzonych jest zatrudnionych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta

Tulipany na Dzień Kobiet

08.03.2021
Funkcjonariusze przekazali wychowankom z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie tulipany własnoręcznie wykonane przez osadzonych oraz słodycze.

Komunikat

07.03.2021
Wstrzymanie widzeń.

Aktualności

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie por. Michał Kucyrka oraz por. Grzegorz Terlikowski przekazali Mikołajowi rękodzieła, które zostaną zlicytowane.

Już po raz kolejny na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie odbyło się szkolenie psów specjalnych. Oprócz przewodników i psów reprezentujących Służbę Więzienną w ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Funkcjonariusz stargardzkiej jednostki penitencjarnej doskonale wiedział co znaczy zmierzyć się z chorobą SARS- CoV2 i jak ważne jest zdrowie. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oddał osocze.

Komunikat

19.02.2021

Wstrzymanie widzeń.

Pomimo, że Zakład Karny w Stargardzie w swojej strukturze nie posiada oddziału terapeutycznego to funkcjonariusze z zachowaniem reżimu sanitarnego prowadzą wiele form oddziaływań dla więźniów uzależnionych od substancji odurzających.

Major Marcin Kowalik z dniem 11 lutego został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej