Miasto: Stargard

Ulica: Aleja Żołnierza 42

Kod pocztowy: 73-110

Email: zk_stargard@sw.gov.pl

Telefon: 91 576 31 00

Fax: 91 576 31 69

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI W ZAKŁADZIE KARNYM W STARGARDZIE

18.10.2018
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Stargardzie Panią Mariolą Ładą- Siwiec , które miało na celu upowszechnienie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów.

Uczcił pamięć TATY pokonując dystans 42 km i 195 m

15.10.2018
Por. Grzegorz Terlikowski uczestniczył 19 PKO Poznań Maratonie, jednej z największych imprez biegowych w Polsce.

Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym w Stargardzie

11.10.2018
To efekt program „Praca dla więźniów”. W hali odpłatną prace podejmie 50 skazanych.

Aktualności

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN dr Paweł Skubisz podziękował ppłk Adamowi Ładniakowi Dyrektorowi Zakładu Karnego w Stargardzie za współorganizację biało- czerwonego szlaku #moja niepodległa.

W dniach 14 i 15 września 2018 roku trzech skazanych wzięło udział w przygotowaniach oraz realizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia ekologicznego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne w Stargardzie.

Poprzez udział stargardzkiej jednostki w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 12 skazanych uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe.

15 sierpnia przypada 98. rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie 1920 roku, nazywanej „Cudem nad Wisłą”. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego.

Już po raz trzynasty cykliści z całej Polski wzięli udział w rowerowej rywalizacji. W zawodach wystartowało 778 miłośników jazdy na rowerach. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Służby Więziennej.

W dniach od 26 czerwca 2018 roku do 26 lipca 2018 roku grupa 8 osadzonych uczestniczyła w szkoleniu kursowym „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” finansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej