Miasto: Sieraków Śląski

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793 Ciasna

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Szkolenie podoficerskie

13.01.2021
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności funkcjonariuszy jest bardzo ważnym elementem w naszej codziennej służbie. Obecna sytuacja nie powinna mieć większego wpływu na ten proces, w związku z powyższym w całej Polsce nauka odbywa się za pomocą wideokonferencji.

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

23.12.2020
Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Tobie czyjeś życie zostanie uratowane. Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym.

Środki nie tylko na remont

22.12.2020
Dla każdego te święta znaczą co innego. Każdy z Nas w inny sposób je obchodzi, ale chyba każdemu kojarzą się z ciepłem i obecnością najbliższych. Istnieją jednak ludzie, którzy nie tylko w tym okresie, ale i życiu są samotni, porzuceni, bezbronni...

Aktualności

Komunikat

29.12.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej z 2020 r. (poz. 848,1610), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 poz. 523, 568, 2070) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) uwzględniając konieczność podjęcia działań...

W ramach programu resocjalizacyjnego "Nie siedź bezczynie – warsztaty aktywności twórczej", z pomocą kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim skazani przygotowali kartki świąteczne, które zostały przekazane do Domu Dziecka w Sowczycach i za pośrednictwem akcji "Pomoc Koronawirus Lubliniec" pracownikom szpitala w Lublińcu.

W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowano 31 szkoleń, które ukończyło 371 osadzonych.

Podporucznicy

07.12.2020

Tradycją jest, że awanse na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej były zawsze obchodzone bardzo uroczyście. Obecnie panująca sytuacja epidemiczna wymusiła organizowanie tych uroczystości w inny sposób.

Obchody Święta Niepodległości były zawsze okazją do organizacji uroczystości związanych z wręczeniem odznak i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Miejmy nadzieje, że ta stara maksyma w tym przypadku się spełni. Już trzy razy st. kapral Adam Kolasa z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim wspomagał szpikiem i komórkami macierzystymi swojego bliźniaka genetycznego - chore na nowotwór dziecko.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej