Miasto: Ciasna

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Kolejne miejsca pracy

05.04.2018
Na początku kwietnia podpisana została kolejna umowa o zatrudnienie skazanych. Osadzeni z sierakowskiej jednostki pracują w firmie zajmującej się produkcją naczep, przyczep i zabudów samochodów ciężarowych.

Odprawa roczna

14.03.2018
14 marca br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim z udziałem płk. Leszka Czereby, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, odbyła się odprawa z kierownictwem i załogą jednostki, podsumowująca ubiegły rok.

Samochód dla harcerzy (video)

05.03.2018
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim wsparli Hufiec ZHP w Lublińcu przekazując samochód na potrzeby harcerzy.

Aktualności

16 lutego br. w sierakowskiej jednostce gościła grupa studentów III roku pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną.

W związku z obchodami Święta Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Sierakowie Śląskim a Domem Dziecka w Lublińcu trwa już parę lat. Dzięki staraniom funkcjonariuszy osadzeni z sierakowskiej jednostki pomagają placówce przy drobnych pracach remontowych i porządkowych.

Spotkanie robocze

12.01.2018

12 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak wspólnie z kierownikiem działu ewidencji ppor. Pawłem Kompalą uczestniczyli w roboczej naradzie zorganizowanej w siedzibie Sądu Okręgowego w Częstochowie przez Prezesa Sądu Okręgowego Adama Synakiewicza.

W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim w 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono 6 kursów zawodowych.

Możesz więcej niż myślisz. Wygraj Życie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zostań bohaterem i zmień świat na lepsze. To hasła związane z najlepiej zorganizowanym i najbardziej rozpoznawanym projektem społecznym w Polsce.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej