Miasto: Ciasna

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Inauguracja roku akademickiego

05.10.2018
Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak brał udział w inauguracja roku akademickiego na na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Częstochowie.

Święto lublinieckich komandosów

05.10.2018
Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak był gościem podczas uroczystej zbiórki z okazji święta Jednostki Komandosów w Lublińcu.

Spotkanie sędziów w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim

27.09.2018
W sierakowskiej jednostce odbyła się robocza narada sędziów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych z prokuratorami, kierownictwem jednostek penitencjarnych z Sierakowa, Herb, Lublińca i Częstochowy, nad którymi nadzór prowadzi Sąd Okręgowy w Częstochowie...

Aktualności

Hasło tegorocznej akcji idealnie wpisuje się w działania Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim. Naszą jednostkę można określić jako „eko-zakład”. Dzięki staraniom funkcjonariuszy z tutejszej jednostki został opracowany i wdrożony system segregacji odpadów.

We wtorek Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Ślaskim ppłk Janusz Zdobylak podpisał kolejną umowę na zatrudnienie osadzonych. Jest to już 9 firma zatrudniająca skazanych z sierakowskiej jednostki. Skazani będą pracowali poza terenem więzienia w firmie zajmującej się produkcją mebli.

W miniony wtorek przedstawiciele pracowników więzienia w Landshut w Niemczech mieli okazję zwiedzić naszą jednostkę.

Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń ochronnych, które odbyły się w sierakowskiej jednostce. Istotą takich przedsięwzięć jest przećwiczenie sytuacji, które mogą wystąpić w rzeczywistości.

Harcerskie święto

03.09.2018

Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak wziął udział w uroczystościach związanych z nadaniem Hufcowi ZHP Lubliniec imienia 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej harcerzom i harcerkom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

W związku z przypadającą w dniu 1 sierpnia, 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyła się uroczysta ceremonia podniesienia flagi państwowej na nowy maszt flagowy usytuowany przed budynkiem administracji Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej