Miasto: Ciasna

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Uroczyste spotkanie wielkanocne

18.04.2019
Lublinieccy policjanci zorganizowali przedświąteczne spotkanie z udziałem przedstawicieli współpracujących służb i instytucji. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak.

Służba Więzienna podczas 19 Dni Tischnerowskich

02.04.2019
29 marca br. w trakcie organizowanych Krakowskich 19 Dni Tischnerowskich na scenie krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, odbyła się debata, której tematem było: "Jak przerwać spiralę nienawiści?".

Rozmowy z młodzieżą o zawodzie funkcjonariusza Służby Więziennej

18.03.2019
W dniach 14 i 18 marca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, odbyły się spotkania z młodzieżą, dotyczące możliwości dalszego kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii...

Aktualności

Akcja "Żonkil"

19.04.2019

W 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, dzięki staraniom wychowawcy kulturalno-oświatowego z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, skazani mogli wziąć udział w organizowanej przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu akcji "Żonkil".

Odprawa roczna

11.03.2019

11 marca br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyła się odprawa roczna. W obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby, kierownictwa i funkcjonariuszy sierakowskiej jednostki podsumowano miniony rok.

W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim w 2019 roku planuje się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzić kolejne kursy zawodowe.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W ubiegły piątek na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim odbyło się spotkanie Dyrektora ppłk. Janusz Zdobylaka z przedstawicielami Wojskowego Klubu Biegowego Meta, działającego przy Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W trakcie spotkania podsumowano współpracę w ubiegłym roku i zaplanowano wspólne działania na rok bieżący.

Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Tobie czyjeś życie zostanie uratowane. Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj, że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym. Dlatego już po raz kolejny funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim włączają się w akcję honorowego oddawania krwi „NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej