Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 00

Fax: 17 853 54 20

Porozumienie z Lasami Państwowymi

07.12.2021
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Strzyżów – Lasy Państwowe reprezentowane przez Zastępcę Nadleśniczego Piotra Szetelę.

Odznaczenia i awanse w Rzeszowie

16.11.2021
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie odbyła się uroczysta odprawa dla funkcjonariuszy i pracowników.

Przekazanie samochodu dla OSP Rzeszów Budziwój

12.11.2021
Przed budynkiem OSP Rzeszów Budziwój, odbyło się dziś nieodpłatne przekazanie samochodu z Zakładu Karnego w Rzeszowie na rzecz Strażaków – Ochotników z rzeszowskiego Budziwoja.

Aktualności

KOMUNIKAT WIDZENIA

26.11.2021

Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła to grupa ludzi, których połączyła pasja do pomagania. Tworzą ją przedsiębiorcy, dziennikarze, artyści z Rzeszowa i okolic, a wspierają ludzie o wielkich sercach z całej Polski i nie tylko! Przyświeca im jeden cel: CZYNIENIE DOBRA! Ludzie zrzeszeni w tym Stowarzyszeniu uważają, że największą wartością jest człowiek. Zebrali się w jednym miejscu, w tym samym czasie, po to aby wspólnie czynić dobro.

W rocznicę przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego z rąk Rady Regencyjnej w 1918 roku, w całym województwie odbyły się uroczystości upamiętniające 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Od wielu lat w październiku funkcjonariusze Służby Więziennej pielgrzymują przed oblicze Jasnogórskiej Czarnej Madonny do Częstochowy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej