Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Łączy Nas współpraca!

28.07.2021
Zakład Karny w Rawiczu po raz kolejny włącza się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, tym razem odbiorcami byli Nasi milusińscy korzystający w okresie wakacyjnym z półkolonii.

Oficerskie awanse

21.07.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał funkcjonariuszom Służby Więziennej, pełniącym służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu, stopień podporucznika.

KOMUNIKAT PERSONALNY

20.07.2021
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 19 lipca 2021 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr Roberta Stefanowskiego.

Aktualności

Jesteśmy eko

16.07.2021

Kształtowanie proekologicznych postaw – to jedno z oddziaływań prowadzonych wobec osadzonych. Działania kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Rawiczu zostały w tym zakresie docenione. Jednostka zdobyła III miejsce w VIII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „CHCĘ BYĆ EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych”, organizowanego przez Zakład Karny w Koszalinie.

Przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego odwiedzili miejsca upamiętniające terror stalinowski w Rawiczu. Złożono wiązanki i zapalono znicze między innymi pod tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na murach Zakładu Karnego w Rawiczu.

Wielki sukces plut. Jakuba Piotrowskiego pełniącego służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Funkcjonariusz stanął na najwyższym stopniu podium zawodów„The Murph Challenge Poland 2021“.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński nadał odznakę „Semper Paratus” rawickim więziennikom – chor. Tomaszowi Adamczakowi i Paulinie Hauzie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, szkolili swoje umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych na terenie więzienia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu podsumowuje kolejny rok szkolny w dobie pandemii. Kadra pedagogiczna nieustająco mierzyła się z wyzwaniami, by proces nauczania nie ucierpiał pomimo ograniczeń wynikających z reżimu sanitarnego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej