Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Odprawa kierownictwa okręgu poznańskiego

11.01.2019
Zakład Karny w Rawiczu był gospodarzem odprawy dyrektorów jednostek penitencjarnych poznańskiego okręgu Służby Więziennej oraz przewodniczących związków zawodowych działających na terenie jednostek.

Charytatywnie na Boże Narodzenie

20.12.2018
W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddziaływań resocjalizacyjnych przeprowadzono akcję - „Osadzeni Dzieciom na Boże Narodzenie 2018”.

Mała scena za wielkim murem

18.12.2018
Oddziaływania terapeutyczne z zakresu terapii poprzez teatr - to propozycja dodatkowych działań w ramach programu dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych, prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Zakładu Karnego w Rawiczu. W imieniu załogi odebrał je Zastępca Dyrektora ppłk Jarosław Dworecki, natomiast w kaplicy więziennej symbolicznego rozpalenia dokonał ks. Wojciech Prostak.

Cisza za kratami

14.12.2018

W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościł z koncertem dla osadzonych zespół „Cisza”.

Kształtowanie ról rodzinnych osadzonych oraz odbudowywanie i rozwijanie więzi rodzinnych z bliskimi - w szczególności z dziećmi - to bardzo ważny element oddziaływań prowadzonych przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Rawiczu. Taki cel przyświecał również spotkaniu osadzonych z pracownikami naukowymi Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się kolejna już lekcja wychowawcza, w ramach prowadzonej w okręgu poznańskim Służby Więziennej kampanii społecznej - „Głos zza krat”. Tym razem uczestnikami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce wraz z Panią Dyrektor Jolantą Hryniowską.

Uroczystość nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczenia odznaczeń resortowych w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Rawickie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej