Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Trwa termomodernizacja Zakładu Karnego w Rawiczu

09.07.2020
Trwają prace termomodernizacyjne rawickiego więzienia. Realizowane działania w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również...

Zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2019/2020

26.06.2020
„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” (Benjamin Franklin)

Fartuchy ochronne przekazane do ośrodka w Górznie

18.06.2020
Działając w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, przekazaliśmy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Centrum Rehabilitacji w Górznie fartuchy ochronne, uszyte przez osadzonych w Zakładzie Karnym...

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu trwają matury. Tegoroczny egzamin w rawickiej jednostce penitencjarnej jest szczególny, nie tylko z uwagi na czerwcowy termin i specjalny reżim sanitarny. Po raz pierwszy w Centrum odbędzie się egzamin maturalny z informatyki rozszerzonej, a sesja egzaminacyjna zakończy się jedynym w Polsce egzaminem maturalnym z języka niemieckiego mniejszości narodowej na poziomie rozszerzonym.

14 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Z tej okazji, dla uczczenia pamięci, pod tablicą pamiątkową umieszczoną na murze więzienia, poświęconą ofiarom niemieckiego narodowego socjalizmu pomordowanym i zamęczonym w więzieniu w latach 1939 – 1945 – Polakom i Żydom, złożyliśmy symboliczną wiązankę.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 5 czerwca 2020 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr. Remigiusza Męcela.

Krew darem życia

04.06.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu po raz kolejny zaangażowali się w akcję krwiodawstwa i podzielili się darem życia. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni na co dzień pełnią służbę na rzecz społeczeństwa, towarzyszy im poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, oraz potrzeba niesienia pomocy. Pomoc ta jest szczególnie ważna w tak trudnym epidemiologicznie okresie, który powoduje, iż w Banku Krwi są deficyty.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej