Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Komunikat personalny

24.03.2020
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 23 marca 2020 roku, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu kpt. Andrzeja Antkowiaka.

Aktualności

KOMUNIKAT

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Patrol Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu, podczas wykonywania czynności służbowych w terenie, jadąc trasą Rudna – Głogów w miejscowości Miłgoszcz natknął się na wypadek samochodowy. Więziennicy zachowali się w sposób odpowiedzialny – nie zostali obojętni i pospieszyli z pomocą.

W niedzielę - 1 marca, w Zakładzie Karnym w Rawiczu, 43 osadzonych pobiegło w największym w Polsce biegu pamięci. Tym samym rawicka jednostka penitencjarna – jako jedyna w Polsce - włączyła się w ogólnopolską, ósmą już edycję biegu śladem „Wilków”.

W dniu 1 marca, przy tablicach pamiątkowych: Kazimierza Pużaka oraz Ofiar Terroru Stalinowskiego Zamęczonych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945 - 1956, umieszczonych na murze Zakładu Karnego w Rawiczu, odbyły się rawickie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu, w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, prowadzi się bardzo nowatorskie w skali kraju przedsięwzięcie – program rehabilitacji neuropsychologicznej z wykorzystaniem sprzętu RehaCom.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej