Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI

23.01.2023
SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI

103 rocznica powrotu Rawicza w granice Polski

18.01.2023
Zakład Karny w Rawiczu na obchodach 103 rocznicy przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski.

Informacja dla przedsiębiorców - możliwość zatrudnienia osadzonych

10.01.2023
Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, w których możliwe jest zatrudnienie osadzonych,...

Aktualności

Czas przedświąteczny to okres zadumy, refleksji, bardziej uważnego przyglądanie się sobie, swojemu otoczeniu, wrażliwości na krzywdę innych, potrzeby dzielenia się tym, co mamy. Dla kadry penitencjarnej to doskonała okazja do podejmowania działań kształtujących osoby pozbawione wolności.

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddziaływań resocjalizacyjnych przeprowadzono akcję - „Osadzeni Dzieciom na Boże Narodzenie 2022”.

Studenci Instytutu Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu oraz uczniowie klas licealnych – mundurowych z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce - uczestniczyli w zajęciach na terenie rawickiej jednostki penitencjarnej.

Zakład Karny w Rawiczu z powodzeniem realizuje program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej „Tato wracaj”, który wpisuje się w nurt reintegracji rodzin osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Rawiczu zakończył inwestycję w postaci montażu paneli fotowoltaicznych na jednym z pawilonów mieszkalnych. Uzyskana energia, za przyczyną zamontowanej instalacji o mocy 375 kWp, w zależności od warunków pogodowych, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną jednostki.

Zakład Karny w Rawiczu już po raz ósmy był organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą” w którym oceniane są gazetki więzienne.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej