Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Służba więzienna - słuszny wybór!

16.05.2022
W miniony piątek w ramach doradztwa zawodowego i promocji zatrudnienia w SW funkcjonariusze Zakładu Karnego odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Gostkowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Szkolenie z udziałem kuratorów

12.05.2022
W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyło się szkolenie z udziałem kuratorów z obszaru działania Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Czas matur

06.05.2022
W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu - podobnie, jak w szkołach wolnościowych - trwają matury.

Aktualności

„Pociąg do czytania” – to ostatnie „cudo”, jakie w ramach podejmowanych aktywności i współpracy ze środowiskiem lokalnym powstało w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Osadzeni aktywizowani przez kadrę penitencjarną, która angażuje ich w prace na rzecz społeczeństwa – poprzez swoją działalność, wychodzą poza mury więzienia.

Niepodważalną rolę w życiu człowieka odgrywa praca.

Uroczysta odprawa

24.04.2022

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się uroczysta odprawa z okazji wręczenia odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Wsparcie zza krat

14.04.2022

Pomoc może mieć różne oblicza, może to być ciepłe słowo dla samotnej osoby, wpłata na rzecz organizacji dobroczynnej, czy przygotowanie paczki żywnościowej dla potrzebujących.Pomysłów na pomaganie może być mnóstwo, wystarczy tylko chcieć. Podczas rozmów terapeutycznych z osadzonymi, wielokrotnie podejmowane są obszary związane z możliwościami pomocy zza krat.

Konflikt zbrojny w Ukrainie trwa. W jego obliczu potrzebna jest pomoc, która nie może zostać uśpiona przez czas jego trwania i przyzwyczajenie do sytuacji. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Rawiczu, od chwili rozpoczęcia wojny inicjują i angażują się w akcje na rzecz poszkodowanych działaniami zbrojnymi.

Patrol Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu, podczas wykonywania czynności służbowych w terenie, w dniu 19 marca, poruszając się drogą krajową nr 342, na wysokości wsi Zbaków Dolny, zauważył wypadek drogowy. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do akcji - zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili pomocy osobie poszkodowanej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej