Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Egzaminy za murami

13.01.2021
Rok w rok w styczniu w kraju rozpoczyna się zimowa sesja egzaminów zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu nie stanowi w tej kwestii wyjątku.

200 lat więzienia w Rawiczu

15.12.2020
Rawickie więzienie obchodzi niezwykły jubileusz – 200 - lecia istnienia. Niegdyś ciężkie więzienie polityczne – dziś nowoczesna jednostka penitencjarna, prowadząca skuteczne i innowacyjne metody w procesie resocjalizacji.

"Szpalty za kratą 2020" - VI edycja

10.12.2020
VI edycja ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą” – organizowanego przez Zakład Karny w Rawiczu - rozstrzygnięta. Konkurowały ze sobą 22 tytuły zgłoszone spośród kilkudziesięciu periodyków tworzonych i wydawanych w jednostkach penitencjarnych w Polsce.

Aktualności

Szpitale apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z COVID-19. Służba Więzienna odpowiada na apel i organizuje akcję mikołajkową.

Oficerski awans

04.12.2020

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał funkcjonariuszowi Służby Więziennej, pełniącemu służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu, stopień podporucznika.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 1 grudnia 2020 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr. Grzegorza Sidora.

Za jeden z najczęściej wymienianych walorów aktywności fizycznej, traktowany jako czynnik wyjaśniający jej reedukacyjny potencjał, uważa się przygotowanie przez nią podłoża dla innych rodzajów oddziaływań wychowawczych. Sytuacja taka powstaje, ponieważ zajęcia sportowe są najczęściej jedyną formą aktywności, w której wychowankowie chętnie biorą udział, a więc stają się jedyną okazją do nawiązania kontaktu z nimi (P. Król, 2016).

W dniu 04.11.2020 roku pożegnaliśmy zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, mjr Remigiusza Męcela, który po ponad 20 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem powiatu rawickiego strefą czerwoną - w Zakładzie Karnym w Rawiczu wstrzymuje się udzielanie widzeń.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej