Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

W więzieniu też piszą matury

17.05.2019
W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu trwają matury. Egzaminy odbywają się na takich samych zasadach, jak egzaminy w „szkołach wolnościowych”.

"Najlepszy Odzew - Podziel się Dobrem" - rawiccy więziennicy na spotkaniu w Głogowie

10.05.2019
„Najlepszy Odzew – Podziel się Dobrem” pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Miejskim Centrum Kultury w Głogowie w którym udział wzięły osoby wspierające akcję na rzecz „Fundacji Hospicjum Głogowskie”. Wśród gości znaleźli się także funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu...

Ratowali ludzkie życie

07.05.2019
Patrol Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu, podczas wykonywania czynności służbowych w terenie, jadąc trasą z miejscowości Uraz w stronę Dolska, zauważył mężczyznę leżącego na poboczu jezdni. Więziennicy zachowali się...

Aktualności

W wyniku podjętej współpracy Zakładu Karnego w Rawiczu z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie, szer. Damian Przybył – instruktor więziennych warsztatów terapii zajęciowej - przeprowadził zajęcia dla grupy wolontariuszy z Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu, działającego przy Fundacji Centrum Aktywności w Lesznie.

Komunikat

10.05.2019

Utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie Zakładu Karnego w Rawiczu.

Realizowane w Zakładzie Karnym w Rawiczu akcje charytatywne, większe i mniejsze, wymagające zarówno dużego zaangażowania, jak i te najprostsze, na stałe wpisały się w prowadzone przez kadrę penitencjarną rawickiej jednostki oddziaływania resocjalizacyjne.

Zakład Karny w Rawiczu był organizatorem Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościło dowództwo 125 Batalionu Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie, który podlega 12 Wielkopolskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej w Poznaniu.

Zakład Karny w Rawiczu nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Realizowany wspólnie projekt – „Endorfiny i zdrowie za kratami” - został włączony w prowadzone przez kadrę penitencjarną rawickiej jednostki programy resocjalizacyjne sprzyjające readaptacji i reintegracji społecznej poprzez wychowanie fizyczne.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej