Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

W przyszłość z nowym zawodem

25.09.2020
Skazani w Zakładzie Karnym w Rawiczu zdobywają nowe kwalifikacje. Obecnie dwunastu osadzonych ukończyło kurs brukarza, a kolejnych dwunastu opiekuna osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Trwają przygotowania do uruchomienia szkolenia technologa robót...

Podziel się dobrem!

11.09.2020
Czy przyszło Wam kiedykolwiek do głowy, że w więzieniu może powstać plac zabaw? Pytanie zasadnicze – po co? Osadzeni i plac zabaw, jak ma się to do siebie?

Byli na służbie, udzielili pomocy

03.09.2020
Funkcjonariusze Zakładu karnego w Rawiczu udzielili pomocy osobom, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu

Aktualności

Pierwszego września, zgodnie z tradycją, zabrzmi pierwszy dzwonek rozpoczynający rok szkolny 2020/2021, lecz na tym podobieństwa do lat poprzednich się kończą…

Aktywizowanie do działalności na rzecz społeczeństwa, angażowanie w szeroko pojętą działalność charytatywną, uwrażliwienie na potrzeby innych, rozwój wrażliwości emocjonalnej, wyrobienie chęci niesienia pomocy potrzebującym, rozbudzenie świadomości ekologicznej, zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego – to podstawowe założenia realizowanego w Zakładzie Karnym w Rawiczu programu resocjalizacyjnego – „Pro publico. Najlepszy odzew – podziel...

Rehabilitacja neuropsychologiczna w ramach Programu Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu realizowana jest od maja 2019 roku. Po roku prowadzonych oddziaływań przyszedł czas na pierwszą ocenę jego efektów.

Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu wręczył listy gratulacyjne.

Dziś mija 15 lat od uchwalenia aktualnie obowiązującej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która nie tylko reguluje kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków, ale i terapii dla osób uzależnionych. Dotyka więc dwóch obszarów, które spotykają się w ramach prowadzonych oddziaływań w oddziałach terapeutycznych dla uzależnionych: wzbudzanie pożądanych społecznie postaw, w tym przestrzeganie porządku prawnego, oraz proces leczenia...

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej