Miasto: Rzekuń

Ulica: Przytuły Stare ul. Główna 32

Kod pocztowy: 07-411

Email: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Telefon: 29 764 42 22, 29 760 52 11

Fax: 29 764 89 29

Niezawodny „Nobel”

03.04.2020
Kontrola paczki higieniczno-odzieżowej dokonana w dniu 03 kwietnia 2020 roku udaremniła przemyt substancji niedozwolonych na teren Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Aktualności

Ważny komunikat

18.03.2020

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych ppłk Włodzimierz Nowak w dniu 10.03.2020 r. wziął udział w obchodach święta Węgier.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

W środę 4 marca 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk powołał kpt. Dariusza Garlińskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

W dniu 1 marca 2020 r. na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku, powołano ppłk. Włodzimierza Nowaka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

W niedzielę 1 marca 2020 r. w Ostrołęce odbył się ”Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych“, w którym wzięli udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej