Miasto: Rzekuń

Ulica: Przytuły Stare 13A

Kod pocztowy: 07-411

Email: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Telefon: 29 764 42 22, 29 760 52 11

Fax: 29 764 89 29

"Żołnierz polski bije się za wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski"

06.08.2018
W dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 2018 roku dwóch funkcjonariuszy ZK Przytuły Stare wybrało się na kolejną już wyprawę motocyklową śladami bohaterskiej walki polskich żołnierzy. Tym razem za cel wędrówki sierż. Janusz Świerszcz i st. chor. Piotr Wiktorski wybrali miejsca...

Funkcjonariusze w hołdzie powstańcom

02.08.2018
Ostrołęczanie, a wśród nich funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych, oddali hołd poległym 74 lata temu bohaterom. Warszawskich Powstańców, którzy dzielnie walczyli z hitlerowskim okupantem, uczcili minutą ciszy oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej...

Zegarek z telefonem w DVD

12.07.2018
Kontrola paczki RTV-AGD dokonana przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego w dniu 11 lipca 2018 roku zakończona powodzeniem.

Aktualności

W ostatnim czasie funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych z powodzeniem rywalizowali w licznych imprezach sportowych.

Misja różaniec

01.08.2018

Dnia 31 lipca 2018r. w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych odbyło się spotkanie misjonarza ks. Andrzeja Jakackiego z osobami pozbawionymi wolności.

Święto Policji

20.07.2018

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych płk Tomasz Dąbrowski wziął udział w obchodach Święta Policji, które odbyły się 20 lipca br. na placu apelowym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Szkolimy skazanych

09.07.2018

W związku z projektem pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach działania 2.7 zwiększenie szansy na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w naszej jednostce w ostatnim czasie odbyło się i nadal trwa kilka kursów specjalistycznych.

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, organizowane z okazji 100 – lecia polskiego więziennictwa oraz Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. W uroczystości, która odbyła się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych oraz absolwenci szkolenia oficerskiego.

Kampanię społeczną Zakładu Karnego w Przytułach Starych skierowaną do młodzieży klas mundurowych rozpoczęło podpisane 20 czerwca 2018 roku porozumienie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej