Miasto: Rzekuń

Ulica: Przytuły Stare 13A

Kod pocztowy: 07-411

Email: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Telefon: 29 764 42 22, 29 760 52 11

Fax: 29 764 89 29

Zegarek z telefonem w DVD

12.07.2018
Kontrola paczki RTV-AGD dokonana przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego w dniu 11 lipca 2018 roku zakończona powodzeniem.

„Droga do Świadomości”

21.06.2018
Kampanię społeczną Zakładu Karnego w Przytułach Starych skierowaną do młodzieży klas mundurowych rozpoczęło podpisane 20 czerwca 2018 roku porozumienie.

Funkcjonariusze dzieciom

05.06.2018
W ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze naszego zakładu uczestniczyli w kilku imprezach w naszym mieście i regionie, organizowanych dla najmłodszych z okazji ich święta.

Aktualności

Święto Policji

20.07.2018

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych płk Tomasz Dąbrowski wziął udział w obchodach Święta Policji, które odbyły się 20 lipca br. na placu apelowym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Szkolimy skazanych

09.07.2018

W związku z projektem pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach działania 2.7 zwiększenie szansy na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w naszej jednostce w ostatnim czasie odbyło się i nadal trwa kilka kursów specjalistycznych.

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, organizowane z okazji 100 – lecia polskiego więziennictwa oraz Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. W uroczystości, która odbyła się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych oraz absolwenci szkolenia oficerskiego.

Lekcja historii

20.06.2018

W ramach obchodzonego w całej Polsce 100-lecia odzyskania niepodległości, Zakład Karny w Przytułach Starych zorganizował dla skazanych spotkanie historyczne na temat polskiej drogi do wolności, które odbyło się 19 czerwca br.

6 czerwca br., dyrektorzy Zakładu Karnego w Przytułach Starych, płk mgr Tomasz Dąbrowski, ppłk Włodzimierz Nowak, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Temat briefingu dotyczył historii ostrołęckiego aresztu w latach międzywojennych. 

W dniu 2 czerwca 2018 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzięli udział w 2. Biegu Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej