Miasto: Rzekuń

Ulica: Przytuły Stare ul. Główna 32

Kod pocztowy: 07-411

Email: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Telefon: 29 764 42 22, 29 760 52 11

Fax: 29 764 89 29

Informacja o widzeniach

10.07.2020
Komunikat dotyczący widzeń.

Wspólne wyzwanie

30.06.2020
29 czerwca 2020 r. przekazano 2000 maseczek uszytych przez osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Kontynuacja obostrzeń

30.06.2020
Obostrzenia przedłużone o kolejne 14 dni.

Aktualności

28 czerwca 2020 r. odbyły się wybory prezydenckie. Głosowali również osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Pobyt w izolacji więziennej nie zwalnia nikogo z roli rodzica. A za murami zakładu karnego pojęcia: rodzina, dzieci, bliscy nabierają szczególnego znaczenia.

W dniu 17 czerwca 2020r. Zakład Karny w Przytułach Starych przekazał plastikowe nakrętki na leczenie uczennicy „Kolorowej Szkoły”.

15 czerwca 2020r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych przystąpili do realizacji #gaszynchallenge.

Obostrzenia zostały przedłużone.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej