Miasto: Przemyśl

Ulica: Rokitniańska 1

Kod pocztowy: 37-700

Email: zk_przemysl@sw.gov.pl

Telefon: 16 678 92 71

Fax: 16 678 61 31

Mundurowi w całym kraju uczcili pamięć poległego na służbie policjanta.

10.05.2021
W piątek godz.12, policjanci z powiatu przemyskiego oddali hołd policjantowi, asp. Michałowi Kędzierskiemu, który poniósł śmierć w czasie pełnienia służby.

Służba Więzienna pomaga bezdomnym zwierzakom.

07.05.2021
Zakład Karny w Przemyślu przekazał karmę, koce oraz ręczniki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

Wielkanoc w przemyskiej jednostce penitencjarnej.

15.04.2021
Święta Wielkanocne to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt obchodzonych w kulturze chrześcijańskiej. Symbolizują one wyzwolenie z niewoli grzechów i dar życia wiecznego. To czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę...

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

SPRZATANIE ZIEMI

05.05.2021

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Przez niektórych więzienie postrzegane jest stereotypowo jako męski świat, jednak kobiety pojawiły się w tej służbie w XX-leciu międzywojennym. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla funkcjonariuszek.

8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" ustalił zasady i organizację polskich więzień. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego, dlatego też data jego wydania jest traktowana jako początek polskiego więziennictwa.

Jest w ciągu roku taki czas, na który czeka się z niecierpliwością. Czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich są rozwiązaniem wszystkich problemów. To również czas przemyśleń, wspomnień oraz spotkań z bliskimi i rodziną. Tak właśnie określa się wyjątkowy czas - czas świąt Bożego Narodzenia.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować w fabryce, lek, którego niczym nie można zastąpić. Może powstać jedynie w ludzkim organizmie, dlatego oddając krew ratujemy czyjeś życie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej