Miasto: Potulice

Ulica: Aleja Parkowa 1

Kod pocztowy: 89-120

Email: zk_potulice@sw.gov.pl

Telefon: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

Senior w warunkach izolacji więziennej

07.07.2020
Wzrost populacji osób starszych mobilizuje instytucje penitencjarne do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości ich życia oraz organizowania dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oddziaływań resocjalizacyjnych ukierunkowanych na czynniki ryzyka zachowań...

Budowa pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Potulicach

06.07.2020
Zakład Karny w Potulicach rozpoczyna kolejną inwestycję.

Termomodernizacja Zakładu Karnego w Potulicach

06.07.2020
To już ostatni rok prac związanych z termomodernizacją Zakładu Karnego w Potulicach. Od trzech lat w potulickiej jednostce penitencjarnej trwa nieustanna zmiana nie tylko wizerunku budynków mieszkalnych i administracyjnych, ale również ich funkcjonalności.

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

01.07.2020

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Prowadzenie rachunkowości, planowanie budżetu, dysponowanie środkami pieniężnymi, dbanie o gospodarkę finansową, naliczanie wypłat i wynagrodzeń, rozliczenia zgodne z obowiązującymi przepisami… to tylko niektóre z zadań funkcjonariuszy działu finansowego! Każda jednostka organizacyjna, aby móc sprawnie i wydajnie funkcjonować, musi być właściwie zorganizowana także pod względem finansowym. Przyglądamy się bliżej zadaniom i organizacji pracy funkcjonariuszy...

Czy można pomagać zza więziennego muru? Czy można łączyć oddziaływania resocjalizacyjne z działaniem na rzecz drugiego człowieka? Jak uczyć empatii osoby odbywające karę pozbawienia wolności?

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga potuliccy funkcjonariusze przekazali 450 sztuk maseczek ochronnych do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Pomimo, iż obowiązek noszenia maseczek został poluzowany, to są miejsca, w których są one niezbędne. Nadal konieczna jest szczególna ostrożność.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej