Miasto: Płock

Ulica: ul. Sienkiewicza 22

Kod pocztowy: 09-402

Email: zk_plock@sw.gov.pl

Telefon: 24 23 50 200

Fax: 24 262 02 27

Ćwiczenia w Zakładzie Karnym w Płocku

20.11.2018
W dniu 15 listopada 2018 roku teren Zakładu Karnego w Płocku, obszar przyległego do jednostki byłego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego oraz rejon wokół zalewu Sobótka stał się miejscem ćwiczeń ochronno-obronnych.

100-lecie odzyskania niepodległości - obchody w Płocku

14.11.2018
W dniu 11 listopada 2018 roku przedstawiciele Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Płocku w osobie Z-cy Dyrektora ppłk. Krzysztofa Kamińskiego wraz z delegacją, uczestniczyli w obchodach odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości.

Klub Honorowych Dawców Krwi rozpoczął działalność w Zakładzie Karnym w Płocku

06.11.2018
Z inicjatywy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku został w dniu 5 listopada 2018 roku zawiązany Klub Honorowych Dawców Krwi.

Aktualności

Idea szlachetnej paczki dotarła do Zakładu Karnego w Płocku.

W ramach porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, płocką jednostkę penitencjarną odwiedziła grupa studentek II roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku wzięli udział w Płockim Biegu Niepodległości, który stanowił część obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości stanowią okazję do wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń resortowych i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe.

W dniu 26 października 2018 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku ppłk Krzysztof Ziółkowski i prezes firmy M.S.STEEL s.j. Pan Klaudiusz Sobieski podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie zatrudnienia osadzonych.

W dniach 23-28 września 2018 roku delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku odwiedziła jednostkę penitencjarną JVA St. Georgen-Bayreuth w Niemczech z którą współpracuje w ramach kontaktów bilateralnych od roku 1995.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej