Miasto: Pińczów

Ulica: ul. 3-go Maja 34

Kod pocztowy: 28-400

Email: zk_pinczow@sw.gov.pl

Telefon: 41 357 73 73

Fax: 41 357 73 72

Komunikat

26.03.2020
Komunikat Służby Więziennej

Komunikat Służby Więziennej

18.03.2020
Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2

Komunikat

12.03.2020
Komunikat dotyczący procedur w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych

Aktualności

W dniu wczorajszym mięliśmy okazję podsumować działalność naszej jednostki w 2019 roku

Współpraca pińczowskiej jednostki z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie uczestniczyli w akcji honorowego krwiodawsta

Zwiedzanie wystawy obrazów historycznych w Pińczowie

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie kolejny raz odwiedzili naszą jednostkę

Współpraca z Małopolskim Stowarzyszeniem "Probacja" i rozwijanie współpracy

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej