Miasto: Pińczów

Ulica: ul. 3-go Maja 34

Kod pocztowy: 28-400

Email: zk_pinczow@sw.gov.pl

Telefon: 41 357 73 73

Fax: 41 357 73 72

Kolejna akcja „Oddaj krew! Podziel się życiem” w Pińczowie

18.09.2020
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji krwiodawstwa

Pińczowskie zajęcia kulturalno-oświatowe

16.09.2020
Odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dla osadzonych, rozwijanie umiejętności oraz  zainteresowań jako skuteczne narzędzia resocjalizacji

POWER w Zakładzie Karnym w Pińczowie

02.09.2020
Przygotowanie do zawodu, powrót na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to tylko niektóre założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Aktualności

komunikat w sprawie zmiany realizacji widzeń

W Zakładzie Karnym w Pińczowie odbywają się kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osadzonych

Wykonywanie twórczości własnej również wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw osadzonych

Korzystanie przez osadzonych z zajęć sportowych jest jedną z najbardziej popularnych form ich aktywności

Informacja

31.07.2020

Informacja dotycząca zatrudnienia osadzonych

W Zakładzie Karnym w Pińczowie zrealizowano program resocjalizacyjny dla skazanych "Życie bez nałogu"

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej