Miasto: Opole Lubelskie

Ulica: ul. Owocowa 7

Kod pocztowy: 24-300

Email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

Telefon: 81 827 69 00

Fax: 81 827 35 50

Czas podsumowań.Odprawa roczna w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

18.03.2019
W ubiegły piątek na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano działalność jednostki w 2018 roku.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

08.03.2019
Dyrekcja Zakładu Karnego z najwyższą atencją traktując tak ważny dzień, jakim jest 8 marca składa najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim Paniom realizującym na co dzień trudne zadania służbowe, dziękując za rozjaśniającą naszą rzeczywistość obecność.

Szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy

07.03.2019
W dniach 6-8 marca br. na terenie strzelnicy PZŁ w Puławach odbyło się szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy działu ochrony Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z nowej jednostki broni typu 5,56 mm karabinek Beretta wz. ARX 160.

Aktualności

W nawiązaniu do zbliżającego się Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” osadzeni wzięli udział w spotkaniu z zakresu edukacji historycznej dotyczącym działalności polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963. Prelekcję na ten temat przygotował pan Karol Wołek Prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w minionym roku znalazła także swoje miejsce w działalności Koła Muzycznego funkcjonującego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

OGŁASZAMY wszczęcie procedury wyboru dzierżawcy na okres co najmniej 5 lat, części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Z uwagi na planowane prace modernizacyjne centralnych systemów informatycznych Służby Więziennej w dniu 17 lutego 2019 r. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim nie będą udzielane widzenia. Wobec powyższego dodatkowy dzień udzielania widzeń wyznaczony został na 23 lutego 2019 r.

W Bibliotece Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie funkcjonariusz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim kpt. Tomasz Korczyński starszy psycholog Działu Penitencjarnego przeprowadził szkolenie dla studentów pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz prawa z zakresu pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej