Miasto: Opole Lubelskie

Ulica: ul. Owocowa 7

Kod pocztowy: 24-300

Email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

Telefon: 81 827 69 00

Fax: 81 827 35 50

15 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ TRZEŹWOŚCI

14.04.2021
15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych.

Przekazanie sprzętu łączności na rzecz Gminy Opole Lubelskie

14.04.2021
14 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Cyprian Bas przekazał na ręce Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomir Plisa sprzęt składający się na kompleksowy system łączności bezprzewodowej.

Pierwszy numer - NIEREGULARNIK kwiecień 2021

14.04.2021
Dnia 1 kwietnia - to nie żart, jako efekt pracy koła dziennikarskiego, działającego pod opieka wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, ukazała się pierwsza w historii opolskiego zakładu karnego gazetka więzienna NIEREGULARNIK.

Aktualności

Wesołego Alleluja

14.04.2021

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. W imieniu własnym oraz funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim życzy: ppłk Cyprian Bas Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

W dniu 25.03.2021 r. 45 sztuk maskotek- poduszek uszytych przez osadzonych z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ramach programu resocjalizacji sprzyjającego integracji rodzin zostało przekazanych na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim - nadkom. Leszka Wierzejskiego. Spotkanie było okazją do podpisania obustronnego porozumienia o dalszej współpracy. W imieniu Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim porozumienie podpisał Dyrektor jednostki ppłk Cyprian Bas.

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Zachowanie wszystkich zwyczajów i kultywowanie związanych z nimi obrzędów, staje się łącznikiem między ludźmi. Kultywowanie tradycji może ułatwić skazanym ponowne wejście w rolę społeczną, np. męża czy ojca, pomoże scalać rodzinę. Powtarzalność obyczajów daje poczucie bezpieczeństwa zarówno osadzonemu powracającemu na łono rodziny jak i jego bliskim....

Uratujmy Jerzyki!

14.04.2021

Służba Więzienna bardzo aktywnie włącza się w akcje pomocowe. Tym razem osadzeni uczestniczyli w programie resocjalizacji „Uratujmy Jerzyki” realizowanym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

W związku z Ogólnopolską Akcją Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych "SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI" - w dniu 16 marca 2021 roku przed Urzędem Miasta w Opolu Lubelskim stanął specjalny ambulans do poboru krwi.

Ogromną czujnością i prawidłowo prowadzonymi czynnościami profilaktycznymi wykazali się funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim nie dopuszczając do obrotu niedozwolonych substancji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej