Miasto: Opole Lubelskie

Ulica: ul. Owocowa 7

Kod pocztowy: 24-300

Email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

Telefon: 81 827 69 00

Fax: 81 827 35 50

STOP PRZEMOCY DRUGA SZANSA

30.03.2020
Zakład Karny w Opolu Lubelskim realizuje ogólnopolski program korekcyjno-edukacyjny skierowanych do sprawców przemocy domowej, wypracowany w oparciu o doświadczenia członków Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, w pracy z osobami stosującymi przemoc. Realizacja programu ma...

O kulturze w więzieniu

30.03.2020
Zakład Karny w Opolu Lubelskim od początku powstania, tj. od roku 2009, stawia na kulturę i sztukę, czyli niematerialną przestrzeń, dającą nieograniczone możliwości inicjowania nowatorskich projektów kulturalnych, realizowanych w jednostce w ramach prowadzonych...

Moja wolność, o twórczości skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności

30.03.2020
Wychodząc z założenia, iż twórcza aktywność człowieka zapewnia jego właściwy rozwój emocjonalny i społeczny, w pracy ze skazanymi, kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim podejmuje szereg działań kulturalno-oświatowych, sprzyjających realizowaniu autorskich pomysłów...

Aktualności

Marzec to czas poświęcony pamięci o żołnierzach wyklętych, młodych ludziach, którzy walczyli z sowieckim okupantem w szeregach polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963. Wśród nich były także kobiety i dziewczęta, często nastoletnie, odważnie broniące honoru własnego i swoich rodaków w zmaganiach o wolną Polskę.

Pomysłowość funkcjonariuszy działu penitencjarnego w połączeniu z imponującymi umiejętnościami przedstawicieli działu informatyki i łączności doprowadziły do powstania nowego źródła umożliwiającego poszerzenie niezwykle ważnej w tym trudnym czasie oferty kulturalno- oświatowej.

Sierż. Paweł Oroń to nasz serdeczny kolega w służbie. Swoim życiowym doświadczeniem byłby w stanie wypełnić niejeden ciekawy życiorys.

Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z dnia 23marca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Przed nami sprawdzian z odporności, czas wzmożonej gotowości organizmu do starcia z wirusami. Choć obecna sytuacja zmienia się z dnia na dzień, nie ulegajmy panice, działajmy rozsądnie i stosujmy się do ogólnych zasad ostrożności. Pamiętajmy o tym, jak wiele zależy od nas samych, od naszego stylu życia, myślenia i zachowania. Sami bądźmy odpowiedzialni za nasze zdrowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej