Miasto: Opole Lubelskie

Ulica: ul. Owocowa 7

Kod pocztowy: 24-300

Email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

Telefon: 81 827 69 00

Fax: 81 827 35 50

Komunikat personalny

06.11.2019
W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Otrzymaliście Dary Ducha świętego. Bierzmowanie w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

04.11.2019
"Przyjdź Duchu święty ja pragnę o to dziś błagam Cię......" - słowami pieśni do Ducha świętego w dniu 29.10.2019 r, w kaplicy pw: św. Maksymiliana Kolbe w Zakładzie Karnym, odbyła się uroczystość Sakramentu Bierzmowania, podczas której 9 osadzonych otrzymało Dary...

Coroczne spotkanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Puławach

28.10.2019
W dniu 27 października 2019 roku, na zaproszenie przyjaciół z grupy „Nadzieja”, kilkunastu osadzonych z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wzięło udział w mitingu otwartym. Miał on wyjątkowo uroczysty charakter bowiem łączył się z kolejną, już dziewiątą, rocznicą powstania...

Aktualności

Zatrudnienie na rzecz Gminy Nałęczów jest efektem kolejnej umowy jaka została podpisana pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Cyprianem Bas a Burmistrzem Nałęczowa Panem Wiesławem Pardyką.

Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a Centralnym Zarządem Służby Więziennej zaistniałą możliwość uczestnictwa przedstawiciela Służby Więziennej w międzynarodowym szkoleniu „Radicalisation” organizowanym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL. Po długim procesie rekrutacji do udziału został zakwalifikowany funkcjonariusz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim kpt. Tomasz Korczyński- straszy psycholog Działu...

W dniu 15 października 2019 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr Cyprian Bas podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie osadzonych z Przedstawicielem Zarządu Spółki „Geomax” Misztal – Stateczny Spółka Jawna.

Mając na uwadze wartość współpracy ze środowiskiem zewnętrznym w procesie resocjalizacji w naszej jednostce odbyło się spotkanie kadry penitencjarnej z przedstawicielami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim w dniu 31 lipca 2019 roku w ramach przedsięwzięcia nr 7  Ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” otrzymał środki finansowe na zakup nowego pojazdu ciężarowo-osobowego,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym oraz całej społeczności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, pragnę serdecznie podziękować szanownej Radzie Pedagogicznej naszego Centrum Kształcenia Ustawicznego za nieoceniony wkład w edukację osadzonych przebywających w tutejszej jednostce. Życzę Państwu codziennej satysfakcji i dumy z efektów ciężkiej pracy, dedykowanej osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. Z wyrazami szacunku, mjr Cyprian...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej