Miasto: Oleśnica

Ulica: Wały Jagiellońskie 1

Kod pocztowy: 56-400

Email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 398 07 00

Fax: 71 398 07 12

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

31.12.2020
w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

01.12.2020
w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Komunikat

19.10.2020
w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych podjętych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu i Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Komunikat

30.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej