Miasto: Oleśnica

Ulica: Wały Jagiellońskie 1

Kod pocztowy: 56-400

Email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 398 07 00

Fax: 71 398 07 12

Informacja dotycząca adresowania korespondencji kierowanej do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy

10.12.2018
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. (poz. 297) w dniu 30.11.2018 r. zniesiony został Zakład Karny w Oleśnicy a w dniu 1 grudnia 2018 r. został utworzony w Oleśnicy Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Aktualności

Osadzeni w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy zdobywają nowe profesje. Trwa program poszerzania ich kwalifikacji zawodowych, tak aby po zakończeniu odbywania kary znaleźli pracę.

W dniu 7 kwietnia 2019 roku, podtrzymując wieloletnią tradycję, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy zorganizowali świąteczne spotkanie skazanych ze swoimi rodzinami. Tym razem osiemnastu skazanych skorzystało z możliwości spędzenia trzech dodatkowych godzin ze swoimi bliskimi, w szczególnym okresie zbliżających się świąt wielkanocnych.

W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu z kuratorem zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, Schroniskiem św. Brata Alberta w Szczodrem ruszyła kolejna edycja programu readaptacji skazanych „KURATOR”

Od 24 lat na terenie Zakładu Karnego w Oleśnicy, obecnie Oddziału Zewnętrznego ZK nr 1 we Wrocławiu odbywają się 2 razy w roku spotkania mające charakter integracji rodzin ze skazanymi.

W dniu 21 listopada w Zakładzie Karnym w Oleśnicy odbyła się uroczysta odprawa związana ze Świętem Niepodległości, w trakcie której, wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej. W tegorocznej odprawie brała udział Pani ppłk Krystyna Zuwała Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, która w trakcie przemówienia podziękowała funkcjonariuszom za wzorowe pełnienie służby. Ponadto życzyła dalszych sukcesów w pracy...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej