Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Wsparcie dla potrzebujących mieszkańców gminy (video)

02.04.2021
Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie po raz kolejny umożliwiła osadzonym odbywającym karę pozbawienia wolności przeprowadzenie akcji dobrowolnej zbiórki żywności.

Podsumowanie akcji "Służymy pomocą – mamy to we krwi"

19.03.2021
Honorowe krwiodawstwo w czasach pandemii zasługuje na  wyróżnienie. Tym bardziej cieszy postawa załogi Zakładu Karnego w Nysie.

Powołanie Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie

16.03.2021
Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 16 marca 2021 r. powołał ppłk. Tomasza Pyrę na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie.

Aktualności

Jak wskazują poniższe przykłady, nie ustaje pomysłowość tych, którzy w korespondencji i paczkach na teren więzienia próbują przemycić substancje odurzające. Przykłady takich działań odnotowali ostatnio funkcjonariusze w Zakładzie Karnym w Nysie.

Roczna odprawa

16.03.2021

W obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby oraz nowopowołanego Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk. Tomasza Pyry w dniu 16.03.2021 roku odbyła się roczna odprawa.

Dzień Kobiet

08.03.2021

8 marca to szczególny dzień w roku. Pomimo panującej pandemii, funkcjonariusze pamiętali o kobietach pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Nysie i Oddziale Zewnętrznym Prudniku.

Komunikat

01.03.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

1 lutego br. osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w rozpoczęli naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie.

Kształcenie osadzonych nie zwalnia. Na terenie więzienia w dobie pandemii skazani uczestniczą stacjonarnie w procesie kształcenia. W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie skazani mają możliwość zdobycia praktycznego zawodu. Aby otrzymać dyplom, najpierw muszą przystąpić do egzaminów.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej