Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Pamiętaliśmy o Paniach

08.03.2019
8 marca to dzień, w którym składane są życzenia wszystkim kobietom. W Klubie Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się spotkanie dla wszystkich kobiet obecnie i dawniej pełniących służbę i pracujących w naszej formacji.

Nauka w Centrum Kształcenia Ustawicznego (video)

11.02.2019
W Zakładzie Karnym w Nysie rok szkolny rozpoczyna się i kończy dwukrotnie, tradycyjnie we wrześniu oraz po feriach zimowych.

Egzaminy zawodowe (video)

16.01.2019
W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie, osadzeni w czasie odbywania kary pozbawienia wolności mogą zdobyć atrakcyjny zawód.

Aktualności

Wieloletnia współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie a samorządem Nysy przynosi wymierne korzyści lokalnej społeczności. Kadra penitencjarna w ramach akcji pn. „Światowy Dzień Recyklingu” skierowała 6 skazanych do sprzątania miasta.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Dzięki współpracy z Waldemarem Michną, przedstawicielem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Resocjalizacyjnej FILEO 20 lutego br. w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu "Erratum" w reżyserii Marka Lechki.

Zgodnie z tradycją z lat poprzednich, 13 stycznia br. grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nysie, zorganizowała wspaniałą zabawę karnawałową dla dzieci koleżanek i kolegów z pracy.

Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosława Ligęzy odbyło się spotkanie z kierującymi w przeszłości nyskim więzieniem oraz dyrektorów szkoły działającej na jego terenie.

Zakończył się drugi etap remontu i modernizacji hali produkcyjnej, wybudowanej na terenie nyskiego więzienia w latach osiemdziesiątych XX wieku. Remonty hal produkcyjnych są jednym z elementów programu "Praca dla więźniów" przewidzianego w latach 2016 - 2023.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej