Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Otwarcie konkursu poetyckiego LIRNIK '2018

17.07.2018
Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby w Zakładzie Karnym w Nysie rozpoczyna się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej "Lirnik '2018", do udziału w którym zaproszeni są wszyscy odbywających karę pozbawienia wolności...

Unijne wsparcie w modernizacji zakładu karnego

04.07.2018
Od 2017 roku Zakład Karny w Nysie realizuje projekt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków penitencjarnych, administracji i wartowni Zakładu Karnego w Nysie” w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie...

Egzaminy zawodowe w Zakładzie Karnym w Nysie (video)

23.06.2018
W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie skazani mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Aktualności

18 czerwca br. Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie odwiedził Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk. Towarzyszyli mu: specjalistka Biura Penitencjarnego CZSW mjr Anna Giemza-Piórkowska oraz główny wizytator oświaty Tomasz Iwasiewicz.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie a władzami gminy Nysa przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Kadra penitencjarna w ramach akcji pn. ,,Nyski Dzień Recyklingu” umożliwiła jedenastu skazanym udział w akcji sprzątania miasta na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

W 2018 roku na terenie Zakładu Karnego w Nysie Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" z siedzibą w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizuje dla osadzonych 8 cykli szkoleniowych połączonych z zajęciami...

Zakład Karny w Nysie wspólnie z Sołectwem Wsi Kępnica po raz kolejny zorganizował wielki festyn rodzinny. 2 czerwca br. teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kępnicy stał się ogromnym placem zabaw.

Zakład Karny w Nysie kolejny już raz aktywnie włączył się w akcję charytatywną "Pola Nadziei".

Zakład Karny w Nysie jest jedyną jednostką penitencjarną na Opolszczyźnie, gdzie Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności. W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu maturalnego przystąpiło 13 słuchaczy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej