Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Funkcjonariusze przygotowali karnawałowy bal dla najmłodszych

14.01.2019
Zgodnie z tradycją z lat poprzednich, 13 stycznia br. grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nysie, zorganizowała wspaniałą zabawę karnawałową dla dzieci koleżanek i kolegów z pracy.

Wizyta emerytowanych dyrektorów

08.01.2019
Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosława Ligęzy odbyło się spotkanie z kierującymi w przeszłości nyskim więzieniem oraz dyrektorów szkoły działającej na jego terenie.

Remont hali produkcyjnej

04.01.2019
Zakończył się drugi etap remontu i modernizacji hali produkcyjnej, wybudowanej na terenie nyskiego więzienia w latach osiemdziesiątych XX wieku. Remonty hal produkcyjnych są jednym z elementów programu "Praca dla więźniów" przewidzianego w latach 2016 - 2023.

Aktualności

W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Nysie zrealizowano 9 cykli...

13 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za dokonanie przestępstwa przemocy w rodzinie wg modelu DULUTH pt. „To nie górę pokonujemy, lecz samych siebie”.

3 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się spotkanie w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, realizowanego przez fundację "Brama" z Opola.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie Klubu Honorowych Krwiodawców "Osocze", działającego przy Zakładzie Karnym w Nysie, z dużym zaangażowaniem przystąpili do akcji "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna", chcąc w ten sposób uczcić to doniosłe wydarzenie dla historii naszego kraju.

Lirnik’ 2018

23.11.2018

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu 23 listopada br. na terenie Zakładu Karnego w Nysie odbyła się gala podsumowująca V Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej - Lirnik '2018.

To wyjątkowy rok dla Naszej Ojczyzny. Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość. Wspólne działania polskich patriotów oraz korzystna sytuacja polityczna przyniosły wymarzony przez pokolenia efekt. Po ponad 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej