Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Uroczystości upamiętniające ofiary II wojny światowej

03.09.2020
3 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ppłk Jan Pietrzyk uczestniczył w lokalnych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej połączonych ze świętem Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny...

Rozpoczęcie nauki przez skazanych w więziennej szkole w Nysie (video)

02.09.2020
Z dniem 1 września br. również skazani rozpoczęli naukę. W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie, który ma jedyną więzienną szkołę w okręgu opolskim, w 8 oddziałach szkolnych naukę zaczęło 171 słuchaczy.

Nowy dyrektor nyskiej jednostki (video)

12.08.2020
Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 12 sierpnia 2020 r. powołał ppłk. Jana Pietrzyka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie. Rozkaz personalny w obecności funkcjonariuszy jednostki przekazał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu...

Aktualności

Komunikat

31.08.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie wzięli udział w pikniku charytatywnym, który zorganizowano w niedzielę, 2 sierpnia br. w Paczkowie. Celem imprezy było zebranie środków na leczenie Adriana Piętonia, który choruje na nowotwór żołądka.

31 lipca br. uroczyście pożegnano Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosława Ligęzę, który po 29 latach i 11 miesiącach służby w naszej formacji odszedł na emeryturę.

Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie szans na odnalezienie się osadzonych na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej