Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

X Tydzień Kultury i Sportu

04.07.2019
Kształtowanie postaw obywatelskich, przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji oraz rozwijanie własnych zainteresowań, to główne cele X edycji Tygodnia Kultury i Sportu, który odbył się w Zakładzie Karnym w Nysie.

Na pomoc mieszkańcom Regulic

11.06.2019
Zakład Karny w Nysie skierował skazanych do usuwania skutków zalania gospodarstw po nawałnicy, która przeszła nad pobliską wioską.

Festyn dla dzieci

10.06.2019
Zakład Karny w Nysie wspólnie z Sołectwem Wsi Kępnica po raz kolejny zorganizował wielki festyn rodzinny. 8 czerwca br. teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kępnicy stał się ogromnym placem zabaw.

Aktualności

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby w Zakładzie Karnym w Nysie rozpoczyna się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej "Lirnik 2019", do udziału w którym zaproszeni są wszyscy odbywających karę pozbawienia wolności z terenu naszego kraju.

Na początku lipca do Zakładu Karnego w Nysie wpłynęła informacja o właściwej postawie dwóch osadzonych, zatrudnionych nieodpłatnie na zewnątrz jednostki, którzy w czasie powrotu z pracy udzielili pomocy starszej kobiecie.

25 czerwca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki. Niedozwoloną substancję wykryto w przesyłce pocztowej adresowanej do osadzonego, w której za zgodą dyrektora jednostki miały się znajdować w środki służące do utrzymania higieny osobistej.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie skazani mają możliwość zdobycia praktycznego zawodu. Aby otrzymać dyplom, najpierw muszą przystąpić do egzaminów.

Dzięki współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Pomocy Resocjalizacyjnej FILEO, 25. czerwca br. pięćdziesięciu skazanych Zakładu Karnego w Nysie miało okazję wysłuchać koncertu piosenkarki i kompozytorki Petry Halfmann wraz z zespołem "Petra-Band". Jest to pierwsze wydarzenie organizowanego cyklicznie co roku Tygodnia Kultury i Sportu.

Czy można zadzwonić z przedłużacza? Co do zasady nie, ale można próbować przemycić w nim telefon komórkowy. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie udaremnili dzisiaj taką próbę.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej