Miasto: Nowy Wiśnicz

Ulica: -

Kod pocztowy: 32-720

Email: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl

Telefon: 14 612 85 77

Fax: 14 612 85 69

Komunikat Dyrektora ZK w Nowym Wiśniczu

26.03.2020
Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie, przedłużył okres trwania ograniczeń i zakazów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora ZK Nowy Wiśnicz nr 5/2020 z dnia 18 marca 2020r. mającego na celu zapobieganie szerzenia się wirusa SARS-Cov-2.

Kpt. Szczepan Sułek Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Wiśniczu

24.03.2020
W poniedziałek 23 marca Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie- ppłk Tomasz Wiercioch wręczył rozkaz personalny kpt. Szczepanowi Sułkowi na mocy którego został powołany na stanowisko z-cy dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Komunikat Służby Więziennej

18.03.2020
Dyrektor ZK w Nowym Wiśniczu wydał dniu 18.03.2020 roku Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2.

Aktualności

O tym jak bardzo zmienia się Służba Więzienna widać chociażby po nowych mundurach, broni, nowych halach produkcyjnych. Zmieniły się również warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników, czego przykładem jest stanowisko monitoringu wizyjnego.

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych.

W miniony weekend w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu odbyło się widzenie szkolne - wywiadówka, w którym udział wzięli uczęszczający do CKU skazani, ich rodziny oraz nauczyciele.

W ZK w Wiśniczu odbyła się odprawa podsumowująca funkcjonowanie jednostki w trakcie minionych 12 miesięcy. W jej trakcie pożegnano Dyrektora Okręgowego SW w Krakowie - płk Włodzimierza Więckowskiego, udającego się na zaopatrzenie emerytalne.

Poniedziałek 3 lutego br. na trwałe wpisze się w liczącą ponad 230 lat historię Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Tego dnia otwarto nowy budynek penitencjarny, w którym karę pozbawienia wolności odbywać będzie 240 skazanych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu oddali łącznie blisko 2,7 litra krwi reagując na apel o pomoc dla chorej Mai.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej