Miasto: Nowy Wiśnicz

Ulica: -

Kod pocztowy: 32-720

Email: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl

Telefon: 14 662 06 00

Fax: 14 612 85 69

Informacja dotycząca widzeń

08.01.2021
Informacja dotycząca przedłużenia ograniczeń udzielania widzeń osadzonym oraz zatrudnienia osadzonych poza terenem ZK, za wyjątkiem zatrudnienia skazanych z rzecz ZK w systemie bez konwojenta.

Szlachetna Paczka zza krat

14.12.2020
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu wzięli udział w tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka".

Awanse i odznaczenia w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu

03.12.2020
Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu wręczył funkcjonariuszom wiśnickiej jednostki odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Aktualności

W okresie przedświątecznym w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu odbył się niecodzienny program readaptacyjny, w wyniku którego osadzeni nagrali kolędy i pastorałki dla swoich najbliższych.

Skazani z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu wzięli udział w akcji charytatywnej mającej na celu wsparcie ubogich i chorych mieszkańców boliwijskiej Tupizy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu funkcjonuje mimo trwającej pandemii.

Dyrektor jednostki uczcił Święto Niepodległości

Dyrekcja ZK w Nowym Wiśniczu informuje, że w związku działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg zerzenia się wirusa SARS-C0V-2 wstrzymane zostanie udzielanie osadzonym widzeń.

Funkcjonariusz Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu - st. chor. Wojciech Zasadni - otrzymał w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Limanowej medal - "Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej