Miasto: Nowy Wiśnicz

Ulica: -

Kod pocztowy: 32-720

Email: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl

Telefon: 14 612 85 77

Fax: 14 612 85 69

Upamiętniono bohaterów sprzed 75 lat

01.08.2019
W  Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu uczczono 75 rocznicę odbicia przez żołnierzy Armii Krajowej 128 więźniów politycznych z niemieckiego wówczas więzienia.

Wiśniccy funkcjonariusze wystrzelali 3. miejsce

15.06.2019
Funkcjonariusze ZK w Nowym Wiśniczu zajęli trzecie miejsce w w XXV Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich Żołnierzy Rezerwy organizowanych w 75 rocznicę istnienia Ligi Obrony Kraju o puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. 

Funkcjonariusze wiśnickiej SW gotowi nieść pomoc

15.06.2019
7 czerwca 2019 r. grupa osiemnastu funkcjonariuszy ZK w Nowym Wiśniczu oddała honorowo krew w „Regionalnym Centrum Krwiodawstwa” w Krakowie. Inicjatorem akcji był dyrektor wiśnickiej jednostki ppłk Paweł Jastrzębski oraz por. Grzegorz Zgłobicki.

Aktualności

6 sierpnia 2019 r. odbyła się grupowa wycieczka skazanych do Rezerwatu Przyrody na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego gdzie znajduje się „Kamień Grzyb”. Skazani mieli możliwość podziwiania rezerwatu i wziąć udział w jego sprzątaniu.

Piątego czerwca minęła 79 rocznica śmierci ks. Ferdynanda Machaya rozstrzelanego w lasku „Brzezinka” zlokalizowanym nieopodal wiśnickiego więzienia. W więziennej kaplicy umieszczono portret kapłana namalowany przez jednego z wiśnickich osadzonych.

Pięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pod opieką wychowawcy Działu Penitencjarnego przez trzy kolejne dni porządkowało przywięzienny cmentarz w Leksandrowej.

Funkcjonariusze oraz będący pod ich nadzorem osadzeni z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pomagali w usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu i podtopień w gminie Gnojnik.

Wiceminister Sprawiedliwości - Patryk Jaki odwiedził 19 maja Zakład Karny w Nowym Wiśniczu.

W niedzielę w Nowym Wiśniczu zakończyła się piąta edycji Rajdu Konnego Szlakiem Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego. W wydarzeniu, którego finał miał miejsce w Koryznówce udział wzięli przedstawiciele Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej