Miasto: Medyka

Ulica: Medyka 404B

Kod pocztowy: 37-732

Email: zk_medyka@sw.gov.pl

Telefon: 16 671 57 46

Fax: 16 671 53 80

Pomoc dla potrzebujących

08.10.2019
W ramach przygotowania osadzonych do powrotu do społeczeństwa w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu zrealizowana została edycja programu readaptacji społecznej skazanych z zakresu przeciwdziałania postawom pro-kryminalnym.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

08.10.2019
"Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie,Jako smakujesz,aż się zepsujesz". Słowa fraszki „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego, pomimo że zostały spisane w XVI wieku są jak najbardziej aktualne po dzień dzisiejszy.

80 rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz obchody Dnia Sybiraka

20.09.2019
Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Przez Sybir do Niepodległości”. Organizatorami wydarzenia byli: Prezydent Miasta Przemyśla oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl.

Aktualności

W ostatnich tygodniach na terenie Zakładu Karnego odbył się cykl zajęć kulturalno-oświatowych o tematyce historycznej, skierowanych do osób pozbawionych wolności.

W dniu 18 września została zawarta umowa o zatrudnieniu odpłatnym osadzonych pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce a Panem Pawłem Piotrowskim – właścicielem firmy remontowo-budowlanej „Piotrowski”.

W murach przemyskiego Zamku Kazimierzowskiego odbył się uroczysty apel z okazji ogólnopolskiego święta Straży Miejskiej.

Uroczystości rozpoczęły się dokładnie o godzinie 4.45 na przemyskim Cmentarzu Wojskowym.

W dniu 16.08.2019 r. na terenie Zakładu Karnego w Medyce odbył się koncert zespołu THE ANALOGS.

W niedzielę 4 sierpnia odbyły się uroczystości 100-lecia powstania Policji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej