Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_malbork@sw.gov.pl

Telefon: 55 646-05-00

Fax: 55 2729411

Letnie Targi Pracy – zostań funkcjonariuszem SW

24.06.2021
24 czerwca 2021 r. odbyły się pierwsze targi pracy od czasu wybuchu epidemii koronawirusa. Wydarzenie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy odbyło się w ogrodzie Muzeum Miasta Malborka. Wśród wielu instytucji uczestniczących w przedsięwzięciu nie zabrakło stoiska Służby Więziennej...

Święto Służby Więziennej – wyróżnienia i awanse

12.02.2021
Przypadające na dzień 8 lutego Święto Służby Więziennej było okazją do wręczenia funkcjonariuszom malborskiej jednostki odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Obywatelska postawa funkcjonariusza z ZK Malbork

02.02.2021
Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Malborku wykazał się wzorową postawą przyczyniając się do ujęcia sprawców usiłujących dokonać kradzieży motocykli.

Aktualności

KOMUNIKAT

30.07.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), uwzględniając sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie...

Dzięki współpracy malborskiej Służby Więziennej z Komendą Powiatową Policji w Malborku, na terenie zakładu karnego rozpoczęła się pierwsza edycja programu resocjalizacyjnego skierowanego do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W Zakładzie Karnym w Malborku w ramach zorganizowanych zajęć kulturalno-oświatowych odbyło się spotkanie pierwszej grupy skazanych z Panią Ewą Liegman – Prezesem Zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej