Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_malbork@sw.gov.pl

Telefon: 55 646-05-00

Fax: 55 2729411

Święto Służby Więziennej – wyróżnienia i awanse

12.02.2021
Przypadające na dzień 8 lutego Święto Służby Więziennej było okazją do wręczenia funkcjonariuszom malborskiej jednostki odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Obywatelska postawa funkcjonariusza z ZK Malbork

02.02.2021
Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Malborku wykazał się wzorową postawą przyczyniając się do ujęcia sprawców usiłujących dokonać kradzieży motocykli.

Zakończenie Projektu POWER

14.12.2020
Zakład Karny Malborku od 2016 roku uczestniczył w realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER pn.: ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Aktualności

W Zakładzie Karnym w Malborku odbyła się uroczysta odprawa zorganizowana z tytułu odejścia na zaopatrzenie emerytalne trojga funkcjonariuszy.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W piątek 5 lutego Pan Piotr Bidziński - Prezes Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnił Odznaką Honorową PCK kolejnych stopni dwóch malborskich funkcjonariuszy.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W malborskiej jednostce ruszyła kolejna edycja programu resocjalizacyjnego „Zamaskowani”, w ramach którego od kwietnia 2020 r. szyjemy maseczki ochronne

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej