Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_malbork@sw.gov.pl

Telefon: 55 646-05-00

Fax: 55 2729411

Zakończenie Projektu POWER

14.12.2020
Zakład Karny Malborku od 2016 roku uczestniczył w realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER pn.: ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Narodowe Święto Niepodległości – odznaczenia i awanse

26.11.2020
Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia resortowe oraz „Odznakę 100 – lecie polskiego więziennictwa”.

Funkcjonariusze SW - Krwiodawcy w czasach COVID-19

06.11.2020
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Karnym w Malborku we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Malborku oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości zorganizował dwie zbiórki poboru krwi

Aktualności

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku przekazali rękodzieło wykonane przez osoby pozbawione wolności.

Trzech funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Malborku otrzymało akt nadania pierwszego stopnia oficerskiego Służby Więziennej.

Ponad 10 litrów krwi przybyło w zasobach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. To dzięki wszystkim, którzy oddali ją w ambulansie w Malborku.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W związku z uczczeniem Narodowego Święta Niepodległości Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Zakładzie Karnym w Malborku przyłącza się do organizowanej w terminie od 20 października do 20 grudnia 2020 r. ogólnopolskiej akcji służb mundurowych pod hasłem „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej