Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_malbork@sw.gov.pl

Telefon: 55 646-05-00

Fax: 55 2729411

Listopadowe awanse w Zakładzie Karnym w Malborku

16.11.2021
Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe

103. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

12.11.2021
11 listopada w Malborku odbyły się uroczystości upamiętniające 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W uroczystościach uczestniczył ppłk Robert Witkowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku wraz z pocztem sztandarowym Zakładu Karnego w Malborku

Anioły dla hospicjum. Kilka słów o naszej współpracy

10.11.2021
Już po raz trzeci w Zakładzie Karnym w Malborku odbyły się zajęcia o charakterze readaptacyjnym i resocjalizującym z Panią Ewą Liegman, Prezesem Zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom oraz Panią Iwoną Wybranowską, pracownikiem socjalnym

Aktualności

Zakład Karny w Malborku współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku już od 2011 roku, kiedy to zawarte zostało porozumienie dotyczące działań wspierających proces aktywizacji zawodowej osadzonych. W ramach zawartego porozumienia osoby pozbawione wolności, którym zbliża się termin końca kary mogą wziąć udział w programie resocjalizacji w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia pod nazwą „Umiejętności – praca – przyszłość”.

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), uwzględniając sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie...

Znaczenie zatrudnienia w zakresie przygotowania do życia w społeczeństwie wynika z potrzeby kształtowania nawyku pracy i przybliżania osadzonych do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Zakład Karny w Malborku, po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, wznowił współpracę z Krajową Spółką Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”

Memoriał Tomasza Mielko, to Bieg Służb Mundurowych i Sympatyków organizowany przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu. Pokonaj dystans 5 kilometrów w dowolnym miejscu na świecie w terminie 10.10.2021-15.10.2021.

Zakład Karny w Malborku w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, dołączył do wsparcia i pomocy na rzecz chorej nastolatki ze Starogardu Gdańskiego, która przeszła skomplikowaną operację usunięcia nowotworu niezłośliwego mózgu.

Zakład Karny Malborku od 2016 roku uczestniczył w realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER pn.: ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej