Miasto: Komańcza

Ulica: Łupków 45

Kod pocztowy: 38-543

Email: zk_lupkow@sw.gov.pl

Telefon: 13 467 70 49

Fax: 13 467 70 11

Zawiązanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Zakładu Karnego w Łupkowe stało się faktem

13.12.2018
W dniu 10 grudnia 2018r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyło się posiedzenie założycielskie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla łupkowskiej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

Historia jest nauczycielką życia

15.11.2018
Spotkanie z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej w ramach uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Kolejni skazani skierowani do pracy odpłatnej

29.10.2018
W październiku b.r. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał dwie kolejne umowy z kontrahentami zewnętrznymi o odpłatne zatrudnienie skazanych

Aktualności

W Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się coroczna akcja świątecznej pomocy dla Domu Dziecka w Sanoku.

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Sanoku odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Służby Więziennej.

W dni poprzedzające 1 listopada- Święto Zmarłych, skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie uczestniczyli w pracach porządkowych okolicznych cmentarzy.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz podległym Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyła się prelekcja z Panią Ewę Steligę, mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

W związku z przypadającym w dniu 13  października Dniem Ratownictwa Medycznego w  Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu zorganizowano warsztaty dla skazanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie realizowane są kolejne szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej