Miasto: Komańcza

Ulica: Łupków 45

Kod pocztowy: 38-543

Email: zk_lupkow@sw.gov.pl

Telefon: 13 467 70 49

Fax: 13 467 70 11

Funkcjonariusze Służby Więziennej oddają osocze #Resort Sprawiedliwości Pomaga

11.12.2020
W dniu 09 grudnia b.r. dwóch funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Łupkowie oddało charytatywnie osocze.

Zwycięzcy konkursu historycznego

17.11.2020
Dwa pierwsze miejsca osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”oraz VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych, pod Patronatem Narodowym Prezydenta...

POMAGANIE MAMY WE KRWI

22.10.2020
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu honorowo oddali krew.

Aktualności

Skazany z ZK Łupków zdobył wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyły się ostatnie kursy realizowane w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa nadania aktu Pierwszego Stopnia Oficerskiego Służby Więziennej.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa podkarpackiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

Zakład Karny w Łupkowie wsparł Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem maseczkami ochronnymi.

Kolejna akcja niesienia pomocy realizowana przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej