Miasto: Łowicz

Ulica: ul. Wiejska 3

Kod pocztowy: 99-400

Email: zk_lowicz@sw.gov.pl

Telefon: 46 830 97 00 / 46 830 97 06

Fax: 46 830 97 05

Zajęcia kulturalno – oświatowe jako jedna z form resocjalizacji

20.02.2024
W miniony piątek skazani odbywający kary pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, wzięli udział w pieszej wycieczce po terenie miasta Łowicza.

„Dzień Tradycji Służby Więziennej”

08.02.2024
W listopadzie 1918 roku, po 123-letniej niewoli narodu polskiego odrodziła się Polska niepodległa. Jednym z podstawowych zadań nowych władz była organizacja struktur państwowości, a w ramach tego stworzenie jednolitego systemu bezpieczeństwa publicznego z profesjonalnymi służbami...

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy

30.01.2024
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa,...

Aktualności

W dniach 20 – 22.02.2024 r. osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Czas na zmianę?”.

„PŁUCA PO PANDEMII – gramy dla dzieci i dorosłych” - pod takim hasłem w niedzielę 28 stycznia 2024 r. odbył się 32 Finał największej pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce.

Już po raz kolejny w ramach programu resocjalizacyjnego w minioną sobotę na terenie łowickiej jednostki penitencjarnej zorganizowane zostało spotkanie skazanych i ich rodzin.

W dniu wczorajszym w Zakładzie Karnym w Łowiczu odbyły się zajęcia dotyczące oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W ramach wieloletniej współpracy z łowicką społecznością lokalną w październiku, listopadzie oraz grudniu bieżącego roku na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu odbyły się trzy spotkania z młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej