Miasto: Łowicz

Ulica: ul. Wiejska 3

Kod pocztowy: 99-400

Email: zk_lowicz@sw.gov.pl

Telefon: 46 830 97 00 / 46 830 97 06

Fax: 46 830 97 05

„Profilaktyka według Ekonomika” z Zakładem Karnym w Łowiczu

04.06.2018
Po raz trzeci funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łowiczu brali udział w imprezie plenerowej, której ideą jest promowanie mody wśród młodzieży na życie bez uzależnień.

Jubileusz Zakładu Karnego w Łowiczu

25.05.2018
Tradycje historyczne łowickiego więziennictwa sięgają początków niepodległej Polski. Jako samodzielna placówka penitencjarna Zakład Karny w Łowiczu został powołany zarządzeniem nr 22/77/CZZK wydanym przez Ministra Sprawiedliwości 23 sierpnia 1977 roku. Jednak kronika jednostki wspomina,...

Aktualności

Wizyta miała na celu zapoznanie ze specyfiką zakładu, przedstawienie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych i zagadnień ochronnych.

Dyrektor Zakładu Karnego na LVIII sesji Rady Miejskiej w Łowiczu

Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Działania takie podejmuje łowicka jednostka penitencjarna.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej