Miasto: Łowicz

Ulica: ul. Wiejska 3

Kod pocztowy: 99-400

Email: zk_lowicz@sw.gov.pl

Telefon: 46 830 97 00 / 46 830 97 06

Fax: 46 830 97 05

Ćwiczenia specjalistyczne w ZK w Łowiczu pod kryptonimem "Rozprawa 2021"

01.12.2021
Prowadzenie akcji ratowniczej w wyniku pożaru spowodowanego podpaleniem przez osadzonych, obezwładnienie więźniów, którzy wykorzystując pożar chcieli wzniecić bunt i zabarykadowali się w pokoju działu ewidencji, prowadzenie akcji ratowniczej w wyniku pożaru budynku administracji...

Listopad - miesiąc awansów, wyróżnień, odznaczeń w Służbie Więziennej

15.11.2021
Czterdziestu czterech funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łowiczu zostało, z dniem 11 listopada 2021 roku, awansowanych na wyższe stopnie służbowe. Kolejnych czterech otrzymało Brązową Odznakę za Zasługi w Pracy Penitencjarnej. Były też odznaczenia NSZZFiPW. Skromna ale podniosła...

Udział przedstawicieli Służby Więziennej w łowickich obchodach Święta Niepodległości Polski.

12.11.2021
Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, koncert pieśni patriotycznych, wręczenie odznak i odznaczeń – to tylko niektóre punkty programu uroczystych miejsko-powiatowych obchodów Święta Niepodległości w Łowiczu, w których uczestniczył reprezentujący Dyrektora ZK w Łowiczu jego...

Aktualności

Na okres od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 15 stycznia 2022 roku: 1) W ZK w Łowiczu w widzeniu może uczestniczyć tylko 1 osoba pełnoletnia + 1 osoba niepełnoletnia (2 osoby pełnoletnie nie mogą uczestniczyć w widzeniu) 2) osadzony może skorzystać z jednego widzenia w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego, 3) widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i izbach chorych, 4) osadzonym nie udziela się...

Jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom rożnego rodzaju zdarzeń, w wyniku których te osoby takiej pomocy wymagają, nikogo nie trzeba przekonywać, kto choć raz w życiu takiej pomocy oczekiwał albo jej udzielał. Szczególnego znaczenia nabiera udzielanie tej pomocy w warunkach izolacji penitencjarnej, kiedy to jej beneficjentami najczęściej są osoby pozbawione wolności, a niosącymi pomoc funkcjonariusze Służby Więziennej.

Środki ochrony osobistej funkcjonariuszy Służby Więziennej, środki przymusu bezpośredniego, wymagania związane z pracą w  zakładzie karnym – to tylko niektóre elementy, które były prezentowane przez delegację funkcjonariuszy Zakład Karny w Łowiczu na spotkaniu z młodzieżą Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie (13.10.2021). Tym samym łowicka jednostka penitencjarna po raz kolejny aktywnie włączyła się w akcję edukacyjną mającą na celu ukazanie młodym ludziom...

17 września 2021 roku odbył się, długo oczekiwany po pandemicznej przerwie, jubileuszowy X Bieg Przełajowy Łowickich Służb Mundurowych organizowany przez Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 oraz realizowane szczepienia ochronne wśród osadzonych, od 19 lipca 2021 r. następuje przywrócenie widzeń na zasadach określonych w art. 105A kodeksu karnego wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego:

KOMUNIKAT

02.07.2021

Zarządzenie Nr 106 /2021 DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU z dnia 30 czerwca 2021 roku

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej