Miasto: Nowogród Bobrzański

Ulica: Krzywaniec

Kod pocztowy: 66-010

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 79 405

Fax: 68 32 76 640

Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu 2019r.

15.05.2019
Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu za nami

Twórcza resocjalizacja

26.04.2019
W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 10 lata realizowany jest program readaptacji społecznej „OKNO NA ŚWIAT – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja. Jak więc wygląda realizacji takiego programu z perspektywy ostatnich 10 lat ?

Zatrzymał wandala

25.04.2019
Szer. Michał Romanowski strażnik działu ochrony Zakładu Karnego w Krzywańcu przyczynił się do natychmiastowego ujęcia sprawcy aktu wandalizmu, który w dniu 21 kwietnia br. zniszczył wiaty przystankowe w Nowej Soli.

Aktualności

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele św. Bartłomieja pw. Najświętszej Maryi Panny.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej jest zainteresowanie jednostek penitencjarnych twórczością teatralną osób pozbawionych wolności i promocja tej formy działań resocjalizacyjnych. Konkurs ma charakter innowacyjny - pozwala wnieść nowe treści oraz rozwiązania do obecnie funkcjonującego systemu penitencjarnego.

Z inicjatywy personelu Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu po raz kolejny zorganizowano rekolekcję dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszym zakładzie karnym. Spotkanie modlitewne pod hasłem "Miłosierdzie - Przebaczenie" poprowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty z Lubania.

Od 19 marca br. trwają intensywne warsztaty teatralne grupy „Impro” w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pn. „TEATR ZA KRATĄ”. Grupa przygotowuje się do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej na którym zagra sztukę pt. „WIERA GRA”.

W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej skazanych pn. Okno na Świat – arteterapia malarstwem zorganizowano skazanym lekcję historii z okazji 75. rocznicy obchodów „Wielkiej Ucieczki” jeńców alianckich z obozu Stalag Luft 3 w Żaganiu.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej