Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Strefowa 17

Kod pocztowy: 75-950

Email: zk_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 347 52 00

Fax: 943410042 (7:30-15:30) ; 943475260 (15:30-7:30)

W Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych zbieramy krew dla Mai!

13.05.2021
Klub honorowych dawców krwi PCK „Czerwona Mila” 12 maja zorganizował kolejną zbiórkę krwi.

Pożegnanie Policjanta, mł. asp. Michała Kędzierskiego. Cześć Jego Pamięci!

07.05.2021
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie przyłączyli się do Policjantów i pożegnali Policjanta, mł. asp. Michała Kędzierskiego, który zginął służąc Ojczyźnie. Cześć Jego Pamięci!

6 maja 2021 roku przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

06.05.2021
Celem święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda – zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tylko w ten sposób zmniejszymy liczbę wypadków na europejskich drogach.

Aktualności

Powstanie Warszawskie to zbrojne wystąpienie Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w trakcie II wojny światowej. Początek akcji, która rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku nazywane jest godziną „W”.

Program „Praca dla Więźniów” to  realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał kolejną umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Przedsiębiorstwem...

UWAGA!!!  Od dnia 19.07.2021 roku realizacja widzeń w Zakładzie Karnym w Koszalinie będzie odbywała się na zasadach określonych w art. 105a KKW z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Nadal obowiązuje system mailowej lub telefonicznej rejestracji rodzin oraz osób bliskich na widzenia.

Do Służby Więziennej wstępują psy w wieku 1-2 lat, po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem użytkowym oraz zdrowotnym przez lekarza weterynarii. W Zakładzie Karnym w Koszalinie, od czerwca 2017 roku, pełni służbę pies specjalny „Nora”.

21 czerwca br. odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystiana Kulicza z  kolejnym kontrahentem zainteresowanym zatrudnieniem skazanych

Pierwsze miejsce w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zdobył Areszt Śledczy w Koszalinie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej