Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Strefowa 17

Kod pocztowy: 75-950

Email: zk_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 347 52 00

Fax: 943410042 (7:30-15:30) ; 943475260 (15:30-7:30)

Szlachetna Paczka

14.12.2020
Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

Las w obiektywie leśników

04.12.2020
W Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano wystawę fotografii wykonanych przez leśników

Informacja o możliwości uzyskania pomocy świadczonej przez Caritas

06.02.2020
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

Aktualności

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie wyróżnił krwiodawców

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Dzień przed wigilią Bożego Narodzenia członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Czerwona Mila” działający przy Zakładzie Karnym w Koszalinie wybrali się do koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny wzięli udział w akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” organizowanej przez Straż Graniczną. Akcja ta trwała od 15 października do 20 grudnia br.

Koncert kolęd

23.12.2020

W dniach 17-18.12.2020 r. w odbył się koncert kolęd dla skazanych przygotowany przez uczestników pracowni muzycznej

W czasie trwania ograniczeń związanych z pandemią osadzonym z Zakładu Karnego w Koszalinie w okresie przedświątecznym umożliwiono dodatkową formę kontaktu z najbliższymi

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej