Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Strefowa 17

Kod pocztowy: 75-950

Email: zk_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 347 52 00

Fax: 94 341 00 42

Św. Jan Paweł II. 40-lecie wyboru Polaka na Papieża

16.10.2018
Dokładnie 40 lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Stało się to 16 października 1978 roku, na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe.

13 października - Dzień Ratownictwa Medycznego

12.10.2018
W związku ze świętem polskiego ratownictwa medycznego w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyły się zajęcia praktyczne z zasad udzielania I pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez funkcjonariuszy, będących wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi

Wizyta gości z zagranicy

12.10.2018
W dniu 12 października br. sędziowie oraz prokuratorzy z Francji, Bułgarii i Rumunii, uczestniczący w programie wymiany w ramach działalności Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości odwiedzili koszalińską jednostkę penitencjarną

Aktualności

Prelekcję dla grupy 52 osadzonych dot. przemocy, jej rodzajów, przyczyn, poprowadziła osobiście Pani Mirosława Zielony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przy udziale pracownika PCPR Pana Radosława Płoszaja

W Dniu Podziemnego Państwa Polskiego pracownik IPN Pan Marcin Ozga wygłosił prelekcję dot. kampanii wrześniowej akcentując przykłady heroicznej postawy obrońców Ojczyzny

W dniach 15-16 września br. odbył się 2 rajd Kołobrzeski będący 4 rundą Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej w ramach KJS będącej popularną imprezą motoryzacyjną o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji sportowych

Oficjalne uroczystości patriotyczne w związku z 79. rocznicą agresji Związku Sowieckiego na Polskę odbyły się w dniu 17 września br. przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu (przy katedrze pw. NMP) z udziałem przedstawicieli Służby Więziennej

W dniach 13-14 września br. ogół skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie po raz kolejny objęty został cyklicznie prowadzonymi oddziaływaniami profilaktyki w zakresie tematyki tzw. "dopalaczy".

35 funkcjonariuszy honorowych dawców krwi - 15,75 litra życiodajnego płynu to efekt dzisiejszej zbiórki krwi w Zakładzie Karnym w Koszalinie, w odpowiedzi na apel lokalnych mediów o pomoc dla 5-letniego mieszkańca Słupska.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej