Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Strefowa 17

Kod pocztowy: 75-950

Email: zk_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 347 52 00

Fax: 943410042 (7:30-15:30) ; 943475260 (15:30-7:30)

Informacja o możliwości uzyskania pomocy świadczonej przez Caritas

06.02.2020
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

IX Mały Festiwal „Ty i Ja” - dzień pierwszy

04.09.2019
W dniu 3 września br. pokazem filmu pt. „Podróż do cudotwórcy” w Zakładzie Karnym w Koszalinie rozpoczął się IX Mały Festiwal „Ty i Ja” w ramach XVI Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” .

Zasłużeni dla Polskiego Czerwonego Krzyża

14.06.2019
Pięciu funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Koszalinie – honorowych krwiodawców zostało odznaczonych podczas Gali z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności

Mając na uwadze troskę o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin, widzenia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z ograniczeniami wynikającymi z konieczności stosowania profilaktyki szerzenia się i rozwoju choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 (SARS-Cov-2):

Z dniem 10 września 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jarosław Banasik, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie, powołał por. Andrzeja Paszko na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie.

12 skazanych uczestniczy w kursie technologa robót wykończeniowych

Z dniem 12 sierpnia 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Krystiana Kulicza na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego

Pierwsze miejsce w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zdobył Areszt Śledczy w Radomiu

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej