Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Strefowa 17

Kod pocztowy: 75-950

Email: zk_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 347 52 00

Fax: 943410042 (7:30-15:30) ; 943475260 (15:30-7:30)

„Służymy pomocą – mamy to we krwi” – walczymy razem z Mają

19.02.2021
18 lutego 2021 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie przystąpili do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi organizowanej przez Służbę Więzienną „Służymy pomocą – mamy to we krwi”

Szlachetna Paczka

14.12.2020
Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

Las w obiektywie leśników

04.12.2020
W Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano wystawę fotografii wykonanych przez leśników

Aktualności

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

W dniach 1-4 marca br. w Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano cykl zajęć dla skazanych przybliżających im działalność Żołnierzy Wyklętych

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Fotokonfrontacje

26.02.2021

We współpracy z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym zorganizowano wystawę niezwykłych fotografii

W dniach 15-18.02.2021 r. w sali widzeń odbyły się koncerty muzyczne dla skazanych w wykonaniu uczestników pracowni muzycznej tworzących zespół, którego polska nazwa mogłaby brzmieć: „Poza melodią” lub „Rozstrojeni”

10 lutego br. odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystiana Kulicza z  kolejnym kontrahentem zainteresowanym zatrudnieniem skazanych

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej