Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 417 22 50

Fax: 77 417 21 70

LEKCJE PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY POWIATU KLUCZBORSKIEGO

18.01.2022
W dniu 17 stycznia br na zaproszenie dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej z OP im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie rzecznik prasowy zakładu karnego mjr Anna Baran wraz z rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku asp. sztab. Dawidem Gierczykiem ...

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy

30.12.2021
Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Na co dzień funkcjonariusze strzegą porządku na terenie jednostek penitencjarnych nie tylko izolując sprawców przestępstw od społeczeństwa, ale też przygotowując ich do poprawnego...

Wzorowa postawa kluczborskich funkcjonariuszy

28.12.2021
20 grudnia br. wracając do domu po służbie mł. chor. Paweł Leśniewicz zastępca dowódcy zmiany działu ochrony oraz sierż. Kamil Raducki st. oddziałowy działu ochrony, na co dzień pełniący służbę w Zakładzie Karnym w Kluczborku, w miejscowości Kowale udzielali pomocy...

Aktualności

W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbył się jeden cykl szkoleniowo - aktywizacyjny...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku i Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim po raz kolejny nie zawiedli i w czasie kolejnej edycji akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, która właśnie się kończy, oddali 31,95 litra tego cennego płynu.

15 grudnia br. na zaproszenie starosty kluczborskiego Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku kpt. Damian Zamoski uczestniczył w uroczystym otwarciu wirtualnej strzelnicy znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Dzisiaj w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyła się uroczystość otwarcia hali produkcyjnej z udziałem Posła na Sejm RP Janusza Kowalskiego oraz radnej sejmiku województwa opolskiego Teresy Cegleckiej - Zielonki. Podczas wydarzenia na rzecz Hospicjum Ziemi Kluczborskiej przekazany został samochód z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Funkcjonariusze kluczborskiej jednostki kolejny raz udaremnili próbę przemytu substancji narkotycznych ukrytych w papierze.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej