Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce (video)

20.06.2018
Z okazji 100-lecia więziennictwa 11 – 19 czerwca br. w Bibliotece Miejskiej w Kluczborku zorganizowano wystawę poświęconą funkcjonowaniu Służby Więziennej. Wydarzenie było doskonałą okazją do przybliżenia społeczności lokalnej historii i pracy naszej formacji.

Medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki dla funkcjonariusza z Kluczborka (video)

08.06.2018
8 czerwca br. Kapelan Diecezjalny Służby Więziennej w Opolu ksiądz Tadeusz Słocki, w imieniu Biskupa Polowego Józefa Guzdka, wręczył st. sierż. sztab. Marcinowi Pawlickiemu Medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Pomoc dla azylu bezdomnych zwierząt (video)

06.06.2018
Grupa wolontariuszy przy wsparciu Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kluczborku stworzyła w jednym z prywatnych gospodarstw w Bogdańczowicach azyl dla bezdomnych zwierząt z terenu Kluczborka i okolic. W akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt włączyli się po...

Aktualności

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania akry pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Kajetan Zbączyniak i Prezes Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Smardach Sławomir Kołecki, 11 maja br. podpisali umowę o zatrudnieniu nieodpłatnym skazanych.

8 maja br. w Kluczborku odbyły się uroczystości powiatowe upamiętniające zakończenie drugiej wojny światowej, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku - mjr Kajetan Zbączyniak.

3 maja br. w Kluczborku odbyły się powiatowe uroczystości związane z 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku kpt. Tomasz Jastrzębski.

23 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyło się zebranie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi, w którym uczestniczył Dawid Drożdż z Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK, który przybliżył ideę krwiodawstwa i powoływania Klubów Honorowych Dawców Krwi, oraz Władysław Dulski – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kluczborku.

14 kwietnia br. zakończyła się akcja charytatywna "Zamień doładowanie na pomaganie", której inicjatorem był st. sierż. sztab. Marcin Pawlicki, starszy oddziałowy Zakładu Karnego w Kluczborku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej