Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

Służba Więzienna uczestniczy w szkoleniach z pierwszej pomocy

11.09.2020
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i obchodzony jest corocznie w drugą sobotę września. W tym roku przypada na 12 września.

Wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce

01.09.2020
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba przekazał gratulacje i wyróżnienia funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kluczborku za wysokie wyniki w nauce.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

01.09.2020
Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”.

Aktualności

Kurs brukarza

10.09.2020

10 września br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się kurs dla skazanych przygotowujący do zawodu brukarza.

29 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się kurs dla skazanych przygotowujący do zawodu: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Komunikat

31.08.2020

Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 2 i 7 oraz ust.3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej w związku z art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze...

Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

23 lipca br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się kurs dla skazanych przygotowujący do zawodu: technolog wykończeń wnętrz.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej