Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

Służba Więzienna wsparła akcję krwiodawstwa Policji

13.05.2019
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji 100-lecia powstania polskiej Policji.

Służba Więzienna podczas strażackiego święta

09.05.2019
9 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku wziął udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

04.05.2019
3 maja br. w Kluczborku odbyły się powiatowe uroczystości związane z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Kajetan...

Aktualności

W Zakładzie Karnym w Kluczborku w marcu i kwietniu br. zrealizowane zostały cztery kursy zawodowe z ośmiu zaplanowanych na ten rok szkoleń.

Funkcjonariusze należący do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zakładzie Karnym w Kluczborku wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Odprawa roczna

13.03.2019

11 marca br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyła się roczna odprawa służbowa. Uczestniczyli w niej: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak, Zastępca Dyrektora kpt. Damian Zamoski oraz  funkcjonariusze i pracownicy.

7 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku, ppłk Kajetan Zbączyniak wraz z rzecznikiem prasowym ppor. Zbigniewem Piekielnym udali się na spotkanie do Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania akry pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 20014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbędzie się 8 cykli szkoleniowych.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej