Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

Maseczki dla powiatu kluczborskiego

07.07.2020
W ramach programu readaptacji "Zamaskowani", kolejna partia maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych z Zakładu Karnego w Kluczborku trafiła tym razem do kluczborskiego powiatu.

Maseczki dla Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku

25.06.2020
W ramach drugiej edycji programu readaptacji społecznej "Zamaskowani", podczas którego skazani z Zakładu Karnego w Kluczborku szyją maseczki, Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak przekazał 25 czerwca br. na ręce Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku,...

Skuteczna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej przy wykrywaniu narkotyków

15.06.2020
Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremniają coraz więcej prób przemytu substancji narkotycznych ukrytych w papierze. Ostatnim przykładem jest zakwestionowana korespondencja, którą przesłano skazanemu w Zakładzie Karnym w Kluczborku.

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

30.06.2020

Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 2 i 7 oraz ust.3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej w związku z art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze...

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Zamaskowani

05.06.2020

"Zamaskowani" - to program readaptacji społecznej, podczas którego skazani z Zakładu Karnego w Kluczborku szyli maseczki, które 5 czerwca br. Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak przekazał na ręce harcerzy z Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

Zakład Karny w Kluczborku został nominowany przez Policję w Kluczborku do #GaszynChallenge, które ma na celu pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie małego Wojtusia, chorującego na SMA.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku spełnili letnie marzenie dzieci z Domu Dziecka w Bąkowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej