Miasto: Kłodzko

Ulica: ul. Bohaterów Getta 16

Kod pocztowy: 57-300

Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

Telefon: 74 865 18 00

Fax: 74 867 30 17

Kolejne nieskuteczne próby przemytu środków odurzających na teren więzienia

13.07.2020
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku udaremnili kolejnych kilka prób przekazania osobom pozbawionym wolności środków niedozwolonych.

Komunikat

09.07.2020
Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

KOMUNIKAT

26.06.2020
Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w...

Aktualności

1 lipca br., w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga, Zakład Karny w Kłodzku przekazał kolorowanki dla najmłodszych wychowanków Domu Dziecka w Kłodzku

VIII Ogólnopolski Konkurs „Nowe życie starych przedmiotów” organizowany przez Zakład Karny w Chełmie został rozstrzygnięty, uczestniczyli w nim również osadzeni z Zakładu Karnego w Kłodzku

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

16 czerwca funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kłodzku wzięli udział w akcji #GaszynChallenge na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni Mii

8 czerwca br., Zakład Karny w Kłodzku przekazał kolejne, wyprodukowane przez osadzonych środki ochrony osobistej - 800 maseczek trafi do najbardziej potrzebujących.

28 maja przekazaliśmy kolejne, wyprodukowane przez więźniów środki ochrony osobistej. Inicjatywa ta ma charakter ogólnopolski, przebiega pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”i realizowana jest w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej