Miasto: Kłodzko

Ulica: ul. Bohaterów Getta 16

Kod pocztowy: 57-300

Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

Telefon: 74 865 18 00

Fax: 74 867 30 17

Czujność w drodze…

30.12.2020
Na krajowej ósemce, nieopodal zjazdu do Przyłęku doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Pierwszej pomocy poszkodowanym udzielili funkcjonariusze Służby Więziennej.

Nabór do Służby Więziennej trwa

18.12.2020
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Służba Więzienna pomaga w zwalczaniu pandemii

08.12.2020
Szpitale apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z COVID-19. Służba Więzienna odpowiada na apel i organizuje akcję mikołajkową, którą osobistym nadzorem objął wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Pierwszy funkcjonariusz-ozdrowieniec z Zakładu Karnego...

Aktualności

Końcem grudnia 2020 roku, w Zakładzie Karnym w Trzebini rozstrzygnięto V ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą pracę wykonaną dowolną metodą z papieru pn. „Papierowe Szaleństwo”. Laureatami rywalizacji konkursowej zostali osadzeni z Zakładu Karnego w Kłodzku.

Mając na uwadze występującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sytuację epidemiczną, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), jak również utrzymującym się wysokim stanem zakażeń wirusem COVID-19 na terenie kraju; informuje się, co następuje:

Wesołych Świąt

17.12.2020

Mikołajkowa Wizyta

07.12.2020

3 grudnia br., w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga, Zakład Karny w Kłodzku przekazał mikołajkowe upominki dla najmłodszych wychowanków Domu Dziecka w Kłodzku

30 listopada uruchomiliśmy kolejną edycję autorskiego programu readaptacyjnego angażującego osadzonych w produkcję środków ochrony osobistej. Inicjatywa ta ma charakter ogólnopolski, przebiega pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” i realizowana jest w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej

Mając na uwadze występującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sytuację epidemiczną, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2),  jak również utrzymującym się wysokim stanem zakażeń wirusem COVID-19 na terenie kraju; informuje się, co następuje:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej