Miasto: Kłodzko

Ulica: ul. Bohaterów Getta 16

Kod pocztowy: 57-300

Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

Telefon: 74 865 18 00

Fax: 74 867 30 17

Kształtowanie postaw patriotycznych w dobie pandemii

12.04.2021
Utrzymująca się od dłuższego czasu niezwykle trudna sytuacja epidemiczna w kraju przyczyniła się do wdrożenia nowych metod działania, ukierunkowanych na kształtowanie u osób pozbawionych wolności właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych

Nabór do Służby Więziennej trwa

11.04.2021
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Oferta dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku

22.02.2021
Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości - hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie jednostki, na działce o numerze ewidencyjnym nr 35 (przy ulicy Hołdu Pruskiego 4)

Aktualności

„Służymy pomocą – mamy to we krwi”, to kolejna ogólnopolska akcja którą organizuje Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

16 lutego, w nawiązaniu do  przypadającego na dzień 8 lutego Święta Służby Więziennej, funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kłodzku wręczono odznaczenia resortowe oraz nadano wyższe stopnie służbowe

Belgijska zawodowa grupa kolarska LOTTO SOUDAL przekazała na ręce zespołu ds. kulturalno-oświatowych i sportu koszulkę klubową z autografami swoich zawodników

2 lutego podpisany został pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Kłodzku a firmą K2 PROJEKT Sp. z o. o. list intencyjny. Dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności

Mając na uwadze występującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sytuację epidemiczną, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), jak również utrzymującym się wysokim stanem zakażeń wirusem COVID-19 na terenie kraju; informuje się, co następuje:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej