Miasto: Kłodzko

Ulica: ul. Bohaterów Getta 16

Kod pocztowy: 57-300

Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

Telefon: 74 865 18 00

Fax: 74 867 30 17

Nabór do Służby Więziennej trwa

02.04.2020
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

KOMUNIKAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

25.03.2020
Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez...

Komunikat

12.03.2020
Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta...

Aktualności

Początkiem marca bieżącego roku w Zakładzie Karnym w Kłodzku ruszyła kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacji Spartakus – Przez Ruch Do Wolności

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości - hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie jednostki, przy ulicy Bohaterów Getta 16

W czwartek, 20 lutego br. , na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałych pomieszczeń terapii zajęciowej w oddziale terapeutycznym

17 lutego, z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kłodzku nadano wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaczenia resortowe

6 lutego 2020 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych strukturę organizacyjną Służby Więziennej, podział kompetencji oraz zadań w tej formacji

4 lutego pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Kłodzku, a przedsiębiorstwem K2 Projekt podpisany został list intencyjny skutkujący docelowym utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej