Miasto: Jastrzębie-Zdrój

Ulica: ul. C. K. Norwida 23

Kod pocztowy: 44-268

Email: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

Telefon: 32 475 92 30

Fax: 32 474 37 64

Komunikat personalny

01.03.2024
Z dniem 1 marca 2024 Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk. Krzysztofa Karwowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Uratował topiące się matkę i córkę

14.06.2023
Stegna, jedno z popularnych nadmorskich miejscowości, stała się areną dramatycznego zdarzenia. W piątek, 9 czerwca 2023r., dzięki niezwykłej odwadze i determinacji funkcjonariusza Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju por. Krzysztofa Swobody, 12-letnia dziewczynka oraz jej...

Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Jastrzębiu-Zdroju

13.04.2023
13 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Jastrzębiu-Zdroju. W tym doniosłym wydarzeniu udział wziął wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Aktualności

W piątek, 2 lutego 2024 r., odbyła się ceremonia pożegnania dyrektora płk. Wojciecha Emerlinga w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost działań mających na celu edukację prawno-kryminalną młodzieży. Jednym z niezwykłych przykładów jest inicjatywa funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Funkcjonariusze Służby Więziennej postanowili przekazać młodzieży wiedzę na temat przyczyn popełniania przestępstw, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przedstawili realia stosowania środków przymusu bezpośredniego.

W ciągu kolejnego roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju kontynuują piękną tradycję wspierania potrzebujących w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Szczególną uwagę od wielu lat zwracają na dzieci z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego "Nadzieja" w Mysłowicach. To okres, w którym solidarność i pomoc dla tych, którzy tego potrzebują, nabierają wyjątkowego znaczenia.

Dla części osadzonych i ich dzieci dzień 8 grudnia 2023 r. był szczególny. Do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju przybył Św. Mikołaj.

13 grudnia 2023 roku pod Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej internowanych i osadzonych w tutejszym zakładzie działaczy NSZZ „Solidarność” oraz innych ugrupowań niepodległościowych i organizacji opozycyjnych.

Edukacja prawna młodzieży to innowacyjne podejście, które łączy teorię z praktyką. Profilaktyka, walka z uzależnieniami i doradztwo zawodowe, prowadzone przy współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, pomagają uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Dzięki takiemu podejściu młodzi ludzie wychodzą ze szkoły nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale także...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej