Miasto: Jasło

Ulica: Warzyce 467

Kod pocztowy: 38-200

Email: zk_jaslo@sw.gov.pl

Telefon: 13 443 58 60

Fax: 13 443 58 61

Święta w więzieniu – trudny czas

21.12.2020
Skazani, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie będą mogli się spotkać podczas Świąt Bożego Narodzenia z rodziną, dzięki zaangażowaniu wszystkich funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Jaśle, mniej dotkliwie będą odczuwać ten trudny czas

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jaśle awansowani i odznaczeni

19.11.2020
Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jaśle otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe

#ResortSprawiedliwościPomaga- kolejne maseczki przekazane

17.07.2020
16 lipca 2020r. Urząd Gminy w Jaśle otrzymał 3000 maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Aktualności

Komunikat dotyczący widzeń z osobami pozbawionymi wolności

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone zostanie zatrudnienie zewnętrzne...

5 czerwca 2020r. Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach, Swoszowej i Żurowej za pośrednictwem Urzędu Gminy w Szerzynach otrzymała 300 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

27 maja 2020r. Domy Pomocy Społecznej w Wysocku, Moszczanach i Jarosławiu otrzymały 1500 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakladzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Cały świat zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa,brakuje środków ochrony osobistej, dlatego ważne jest by włączyć się we wszelkie działania wspomagające ogólnopolską akcję szycia maseczek antywirusowych. Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle, przy aktywnym udziale wszystkich funkcjonariuszy, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej