Miasto: Inowrocław

Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 46

Kod pocztowy: 88-100

Email: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (52) 354-12-10, po godzinach pracy administracji oraz w dni ustawowo wolne od pracy obowiązuje adres Email: sd_zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Fax: (52) 355-03-35

#GaszynChallenge – Służba Więzienna pompuje dla potrzebujących

10.06.2020
Inicjatywa #GaszynChallenge to zbiórka środków finansowych dla chorych dzieci. Zakład Karny w Inowrocławiu włączył się w tą szlachetną pomoc.

Kolejna akcja dla Domu Dziecka

07.05.2020
W ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Zakładu Karnego przekazali maseczki wielokrotnego użytku dzieciom z placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Inowrocławiu.

Obywatelskie zatrzymanie

04.05.2020
Wzorową postawą wykazał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który po godzinach służbowych zatrzymał sprawcę sklepowej kradzieży.

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

01.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Udział w wyborach jest jednym z podstawowych obowiązków obywatela Polski. Możliwość oddania głosu stanowi jeden z fundamentów demokracji. Skazani, choć pozbawieni wolności nie zawsze są pozbawieni praw wyborczych i również mają możliwość wyboru swojego kandydata.

O tym, dokąd prowadzi zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych rozmawiali wychowawcy oraz skazani z Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Okazją były obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

List do Ameryki

24.06.2020

Skazani, pacjenci Oddziału Terapeutycznego piszą list do Ameryki. Biuro Attache Obrony 2224 Wyoming Ave Waschington, USA.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej