Miasto: Inowrocław

Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 46

Kod pocztowy: 88-100

Email: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (52) 354-12-10

Fax: (52) 355-03-35

Zmiany kadrowe

12.04.2021
12 kwietnia 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu kpt. Dariusza Walczaka.

Nabór do Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

07.04.2021
Trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.

"KURS na BEZPIECZEŃSTWO”

11.03.2021
Jak postępować, by nie wejść w konflikt z prawem i jak przeciwdziałać łamaniu przepisów przez młodzież? Odpowiedź na te pytania przyniesie konkursu adresowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego pt. "KURS na BEZPIECZEŃSTWO”

Aktualności

W tym roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na czwartek 15 kwietnia. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddział Zewnętrznego w Toruniu przygotowali inicjatywy związane z tym tematem.

Na zaproszenie Rektora oraz Dziekanów Wydziałów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w spotkaniu Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

13 kwietnia jest obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jak co roku dzień ten wykorzystywany jest do przybliżenia skazanym historii Polski oraz do kształtowania w nich postawy patriotyzmu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu za pośrednictwem komunikatora internetowego spotkali się ze studentami Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Komunikat

12.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej