Miasto: Goleniów

Ulica: ul.Grenadierów 66

Kod pocztowy: 72-100

Email: zk_goleniow@sw.gov.pl

Telefon: 91 466 78 50

Fax: 91 466 78 55

Pawilon po remoncie

23.09.2020
Zakończył się remont jednego z pawilonów mieszkalnych Zakładu Karnego w Goleniowie.

Pod białymi żaglami

22.09.2020
VII Mistrzostwa Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława – Siemiany 2020

KOMUNIKAT

22.09.2020
Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 22 września 2020r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Aktualności

KOMUNIKAT

04.09.2020

Przywrócenie zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Wznowienie realizacji szkoleń w ramach programu ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

KOMUNIKAT

24.07.2020

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

W słusznej sprawie

21.07.2020

Zakład Karny wspiera działalność edukacyjno – wychowawczą Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

#ResortSprawiedliwosciPomaga - maseczki ochronne dla SP 5 w Goleniowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej