Miasto: Głubczyce

Ulica: ul. Kochanowskiego 3

Kod pocztowy: 48-100

Email: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Telefon: 77 485 20 15

Fax: 77 485 97 71

Uroczyste przekazanie obowiązków

14.05.2019
Z dniem 13 maja br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w  Głubczycach kpt. Sławomira Ptaka, dotychczasowego Zastępcę Dyrektora w głubczyckiej jednostce.

Głubczyckie więzienie będzie pomagać zwierzętom

09.05.2019
9 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra podpisał umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych na rzecz Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.

Narodowy Dzień Zwycięstwa

08.05.2019
8 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomasz Pyra brał udział w obchodach upamiętniających 74. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem.

Aktualności

3 maja br. w Głubczycach odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 288. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach Zakład Karny w Głubczycach reprezentował Zastępca Dyrektora kpt. Sławomir Ptak.

Od dawna głubczyccy więziennicy angażują skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Po raz kolejny pomogliśmy chorej dziewczynce Mai Bubiak, a duży w tym udziała miała Pani Agnieszka Wilisowska - Bielak, pracująca na co dzień w głubczyckiej jednostce.

10 kwietnia br. w Ratuszu Miejskim w Głubczycach sali Pod Aniołem rzecznik prasowy głubczyckiego wiezienia por. Bartłomiej Kawulok wziął udział w uroczystości obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

Zakład Karny w Głubczycach realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

9 kwietnia br. zastępca kierownika działu ochrony głubczyckiego wiezienia kpt. Andrzej Krupa wziął udział w spotkaniu pn. „Nasi sąsiedzi – Czechy. Spotkanie z kulturą i zwyczajami.”

W ramach długoletniej współpracy edukacyjno - wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół z terenu powiatu głubczyckiego. Tym razem była to grupa 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Lisięcic.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej