Miasto: Głubczyce

Ulica: ul. Kochanowskiego 3

Kod pocztowy: 48-100

Email: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Telefon: 77 485 20 15

Fax: 77 485 97 71

Służba Więzienna na Dniu Myśli Braterskiej

22.02.2019
22 lutego br. Komendant Hufca ZHP w Głubczycach Katarzyna Mojzyk przekazała podziękowania za dotychczas okazaną pomoc dla Zakładu Karnego w Głubczycach. Spotkanie było okazją uczczenia Dnia Myśli Braterskiej.

77. rocznica powstania Armii Krajowej

14.02.2019
W Głubczycach uroczystości upamiętniające 77. rocznicę powstania Armii Krajowej odbyły się 14 lutego br. w Kościele Parafialnym. W tym wydarzeniu Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Kanego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak, oddając hołd poległym.

Służba Więzienna dla gminy Skarbimierz

29.01.2019
29 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra na ręce Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulit przekazał samochód marki Fiat Ducato.

Aktualności

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

25 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra podpisał kolejną umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z Firmą MET – KOL, której właścicielem jest Pan Mariusz Niemirowski.

Od kilku lat kadra więzienna głubczyckiej jednostki angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek typu PET. Tym razem pomagaliśmy Mai.

Zakład Karny w Głubczycach realizował w roku 2018 projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

13 grudnia br. kpt. Andrzej Krupa zastępca kierownika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Głubczycach wziął udział w obchodach 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

11 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Głubczycach przeprowadzono specjalistyczne ćwiczenia sprawdzające współdziałanie Służby Więziennej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej