Miasto: Głubczyce

Ulica: ul. Kochanowskiego 3

Kod pocztowy: 48-100

Email: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Telefon: 77 485 20 15

Fax: 77 485 97 71

Obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2018
13 grudnia br. kpt. Andrzej Krupa zastępca kierownika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Głubczycach wziął udział w obchodach 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Opanowanie zagrożenia wewnątrz i na zewnątrz głubczyckiego więzienia

11.12.2018
11 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Głubczycach przeprowadzono specjalistyczne ćwiczenia sprawdzające współdziałanie Służby Więziennej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Głubczyckie więzienie partnerem lokalnym

29.11.2018
29 listopada br. w głubczyckim ratuszu odbyło się spotkanie w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim”, w którym wzięli wychowawcy działu penitencjarnego ppor. Katarzyna...

Aktualności

Zakład Karny w Głubczycach realizował w roku 2018 projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

19 listopada br. odbyła się, już po raz kolejny, akcja honorowego krwiodawstwa w ramach kampanii "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Głubczycach oddali krew, promując w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa.

W połowie listopada br. kadra penitencjarna zainicjowała akcję mającą na celu pomoc ciężko choremu mężczyźnie. Jej adresatem był mąż i i ojciec Arek walczący ze śmiertelną chorobą.

10 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra brał udział w uroczystym odsłonięciu pomnika św. Jana Pawła II w Głubczycach.

W ramach obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach w dniach 12 - 26 października br. w prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”. Prezentowana wystawa w ramach działań kulturalno – oświatowych stanowiła element edukacji osadzonych oraz kształtowania w nich postaw patriotycznych.

W ramach długoletniej współpracy edukacyjno-wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół średnich i liceów profilowanych z terenu powiatu głubczyckiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej