Miasto: Głubczyce

Ulica: ul. Kochanowskiego 3

Kod pocztowy: 48-100

Email: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Telefon: 77 485 20 15

Fax: 77 485 97 71

Podsumowanie akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” w głubczyckiej jednostce penitencjarnej

23.12.2021
W okresie od 20 października do 20 grudnia br. Służba Więzienna brała udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”. Z tej okazji funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Głubczycach czynnie brali udział w akcji oddając krew i promując w ten sposób ideę honorowego...

Święty Mikołaj z Zakładu Karnego z Głubczyc (video)

06.12.2021
Tradycją wpisaną już od kilku lat w grudniowy przedświąteczny czas w Zakładzie Karnym w Głubczycach jest przygotowywanie darów dla dzieci z Domu Dziecka w Krasnym Polu oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Gniazdo” w Głubczycach.

Głubczyckie obchody Święta Niepodległości

11.11.2021
11 listopada br. z udziałem kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Romana Pawluś pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się uroczysty Apel Poległych,upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Aktualności

W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Zakładzie Karnym w Głubczycach odbył się jeden cykl szkoleniowo - aktywizacyjny "Technolog wykończenia wnętrz".

Komunikat

30.11.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, a także przekazywanymi informacjami o wzroście zakażeń wirusem SARS CoV-2, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia...

2 listopada br. grupa osadzonych, dzięki staraniom podjętym przez kadrę głubczyckiego zakładu karnego wzięła udział w spotkaniu z terapeutą Andrzejem Sową. Był to swego rodzaju miting zorganizowany w ramach cyklicznego programu z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zakład Karny w Głubczycach od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym, kierując skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz poszczególnych podmiotów samorządowych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Głubczycach gościli z wizytą w głubczyckim w Przedszkolu nr 3 w Głubczycach. W ramach prowadzonego programu "Dni aktywności" dyrekcja żłobka zaprosiła więzienników, aby przybliżyć najmłodszym dzieciom zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

17-18 września br. w miejscowości Zagnańsk odbyły się IX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej