Miasto: Głogów

Ulica: ul. Lipowa 21

Kod pocztowy: 67-200

Email: zk_glogow@sw.gov.pl

Telefon: (76) 834-29-01

Fax: (76) 835-80-88

17 września 1939 – pamiętamy o tych wydarzeniach

16.09.2022
83 lata temu, 17 września sowiecka Rosja najechała na Polskę. Funkcjonariusze SW uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie przy pomniku Sybiraków, na cmentarzu przy Kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Głogowie.

Wrzesień miesiącem doskonalenia

13.09.2022
Funkcjonariusze SW w Zakładzie Karnym w Głogowie w miesiącu wrześniu podczas zajęć na strzelnicy doskonalą swoje umiejętności, a dokładniej bezpiecznego posługiwania się bronią, przyjmowania postawy strzeleckiej, celowania. W doskonaleniu ujęte są również techniki...

Nabór do Służby Więziennej

28.06.2020
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu w podległych jednostkach penitencjarnych ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych.

Aktualności

Sytuacja osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym jest bardzo trudną zarówno dla osadzonego jak i całej jego rodziny. Utrzymywanie więzi rodzinnych jest kluczowe w procesie resocjalizacji, ale również dla osób bliskich osadzonych.

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Funkcjonariusze Służby Więziennej uczcili rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Za murami jednostek penitencjarnych są na każdym kroku. Mowa tutaj o funkcjonariuszach działu ochrony. Dział ochrony to jeden z najważniejszych i jednocześnie największy pod względem etatowym ze wszystkich działów w strukturze Służby Więziennej.

W służbie obowiązki wypełnia perfekcyjnie. Od 5 sierpnia br. otrzymał awans zawodowy na stanowisko Z-cy Kierownika Działu Ochrony, jak wielu funkcjonariuszy przy tak ważnej dla społeczeństwa służbie posiada zdrową pasję – sierż. Adrian Czaja łączy hobby i służbę od wielu lat osiągając sukcesy w biegach długodystansowych.

Służba Więzienna aktywnie uczestniczyła podczas 16. edycji święta w cieniu kolegiaty. Przy jednej z najstarszych świątyń kolegiackich w Polsce odbył się uroczysty piknik.

Od 16 lat Służba Więzienna współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, a ponadto od ponad 10 lat wspólnie realizowany jest program resocjalizacyjny mający na celu uświadomić osadzonych jak ważna jest rodzina.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej