Miasto: Gdańsk

Ulica: Siennicka 23

Kod pocztowy: 80-758

Email: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Telefon: 58 766 93 00

Fax: 58 301 64 14

Komunikat personalny

01.03.2019
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski z dniem 1 marca 2019 r. powołał por. Andrzeja Kurzawskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.

Odznaczony kontrahent

27.02.2019
Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym w resocjalizacyjnym oddziaływaniu wobec skazanych, uwzględnia się przede wszystkim pracę. Szczególnie taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Węgierski gość

12.02.2019
Wieloletnia współpraca Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce z Uniwersytetem Gdańskim niejednokrotnie owocowała praktykami studenckimi, projektami programów resocjalizacyjnych oraz wizytami studentów mającymi na celu zapoznanie ich z systemem penitencjarnym.

Aktualności

Studenckie wizyty

10.01.2019

Edukacja w praktyce, to możliwość skonfrontowania wiedzy akademickiej z rzeczywistością. Szansę taką otrzymali studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

W zakładzie karnym w Gdańsku zakończyła się organizowana przez służby mundurowe, w tym min. Służbę Więzienną 7 edycja ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem „NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA”

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas podsumowań, refleksji, ale też wzajemnego celebrowania. Moment, który dzielimy się radością i dobrocią z rodziną, ale również chwila kiedy w miłej atmosferze warto spotkać się przy wspólnym stole z współpracownikami i podziękować sobie za całoroczną współpracę i trud włożony w pracę.

Z okazji obchodzonego oficjalnie w dniu 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Zakładzie Karnym w Gdańsku-przeróbce odbył się pokaz filmu „Żywa biblioteka/The Human Library”.

W zakładach karnych i aresztach śledczych odbywają karę osadzeni za wiele, często ciężkich przestępstw. Zadaniem personelu penitencjarnego i terapeutycznego jest praca nad czynnikami, które doprowadziły skazanych na drogę przestępstwa.

19 listopada w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz ceremonia nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej