Miasto: Gdańsk

Ulica: Siennicka 23

Kod pocztowy: 80-758

Email: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Telefon: 58 766 93 00

Fax: 58 301 64 14

Awanse i wyróżnienia z okazji Święta Służby Więziennej

12.02.2020
8 luty to data obchodów Święta Służby Więziennej. Nawiązuje ona do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

8 Pomorskie Seminarium Formacji Mundurowych z Systemów Walk Wręcz

04.12.2019
Z niebezpiecznymi sytuacjami spotykają się na co dzień. Wiedzą jak obezwładnić, aby nie uczynić atakującemu niepotrzebnej krzywdy, jak obronić się przed napaścią, jak poradzić sobie z przeciwnikiem uzbrojonym w niebezpieczne narzędzie. Pracują, abyśmy czuli się...

Awanse i wyróżnienia z okazji Święta Niepodległości

21.11.2019
Święto Niepodległości nierozerwalnie wiąże się z historią polskiego więziennictwa. Po ogłoszeniu niepodległości nowe władze państwowe rozpoczęły budowanie ustroju i struktur państwa Polskiego. Wśród wielu istotnych i ważnych decyzji była także ta o powołaniu nowych struktur...

Aktualności

W zakładach karnych w Polsce podejmuje się szereg oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności

W zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, tak jak we wszystkich polskich jednostkach penitencjarnych wobec osadzonych prowadzi się wiele zindywidualizowanych oddziaływań, które mają na celu przywrócenie ich społeczeństwu

Angażując skazanych w pomaganie nie tylko uwrażliwiamy ich na potrzeby słabszych, uczymy empatii, ale inspirujemy do kreatywności

Komunikat

20.12.2019

Zmiana w organizacji widzeń

W ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości kolejny raz Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, na prośbę Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, miał okazję przyjmować prokuratorów, przedstawicieli krajów Unii Europejskiej.

Podstawą dobrej i skutecznej interwencji są przeprowadzone wcześniej ćwiczenia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej