Miasto: Gdańsk

Ulica: Siennicka 23

Kod pocztowy: 80-758

Email: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Telefon: 58 766 93 00

Fax: 58 301 64 14

Studenckie wizyty

10.01.2019
Edukacja w praktyce, to możliwość skonfrontowania wiedzy akademickiej z rzeczywistością. Szansę taką otrzymali studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dzieląc się opłatkiem

20.12.2018
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas podsumowań, refleksji, ale też wzajemnego celebrowania. Moment, który dzielimy się radością i dobrocią z rodziną, ale również chwila kiedy w miłej atmosferze warto spotkać się przy wspólnym stole z współpracownikami...

O prawach człowieka

12.12.2018
Z okazji obchodzonego oficjalnie w dniu 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Zakładzie Karnym w Gdańsku-przeróbce odbył się pokaz filmu „Żywa biblioteka/The Human Library”.

Aktualności

W zakładzie karnym w Gdańsku zakończyła się organizowana przez służby mundurowe, w tym min. Służbę Więzienną 7 edycja ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem „NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA”

W zakładach karnych i aresztach śledczych odbywają karę osadzeni za wiele, często ciężkich przestępstw. Zadaniem personelu penitencjarnego i terapeutycznego jest praca nad czynnikami, które doprowadziły skazanych na drogę przestępstwa.

19 listopada w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz ceremonia nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej

Alarm!

25.10.2018

Dwóch osadzonych odmawia wykonania polecenia funkcjonariuszy. Nie chce opuścić pojazdu konwojowego. Dowódca konwoju powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dowódcę zmiany i informuje Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Rozpoczyna się procedura reagowania.

O sprawiedliwościowi naprawczej i jej zastosowaniu dyskutowano na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Po raz kolejny Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, na prośbę Prokuratury Regionalnej w Gdańsku miał okazję przyjmować prokuratorów, przedstawicieli krajów Unii Europejskiej

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej