Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Program "Praca dla więźniów", a pandemia COVID-19

30.07.2021
Zakład Karny w Garbalinie to jednostka podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Jednostka podejmuje systematycznie działania, ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia osadzonych, zarówno na terenie samej jednostki jak i poza jej...

Realizacja szkoleń kursowych w ramach „POWER” w 2021 roku

30.07.2021
W Zakładzie Karnym w Garbalinie, w roku 2021, kontynuowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu...

Wsparcie dla bezdomnych zwierząt

02.07.2021
Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzona została kolejna zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt. Tym razem pomoc została skierowana do schroniska w Zgierzu, które prowadzone jest przez Fundację "Medor" - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt.

Aktualności

W dniu 21 czerwca br., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie uczestniczyli w  I Szkolnym Pikniku Rodzinnym na terenie Szkoły Podstawowej Leźnicy Małej. Piknik współorganizowany był przez dyrekcję szkoły oraz Radę Rodziców.

W dniu 14 czerwca br., na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, rozdano Odznaki Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się...

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie informacyjne dla osadzonych, dotyczące działalności Stowarzyszenia „POSTIS” z Lublina.

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 czerwca 2021 roku, widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej