Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Ruszyła budowa hali

03.01.2019
W ramach programu „Praca dla więźniów”, wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Zakład Karny w Garbalinie został wytypowany do wybudowania na swym terenie hali produkcyjnej. Docelowo zatrudnienie w hali znajdą skazani przy współudziale kontrahenta zewnętrznego, a jest...

Spotkania opłatkowe

24.12.2018
Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, także w tak specyficznym i nietypowym miejscu jakim jest zakład karny. Zgodnie z kultywowaną tradycją, Kapelan Zakładu Karnego w Garbalinie w asyście...

Realizacja „POWER” w 2018 roku

17.12.2018
Zakład Karny w Garbalinie, kontynuował w roku 2018, projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Aktualności

"Skazany na wolność" to autorski program o charakterze profilaktycznym, realizowany przez Fundację "Brama" z Opola. Program aktywowany jest głównie na terenie jednostek penitencjarnych. W dniu 06 grudnia br., dzięki współpracy ze Służbą Więzienną, realizujący program odwiedzili osadzonych oraz kadrę penitencjarną z Zakładu Karnego w Garbalinie.

W dniu 05 grudnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie dla osadzonych i ich rodzin z okazji Dnia Mikołaja. Grudniowe spotkanie, a także podobne, jak z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, cyklicznie odbywają się w tak niedostępnym miejscu, jakim jest otoczony wysokim murem zakład karny.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone rokrocznie w dniu 3 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z regułą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna, to osoba która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek...

W dniu 03 grudnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbył się spektakl historyczny, przygotowany i wystawiony przez uczniów z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy.

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostka penitencjarna w Garbalinie została wytypowana, jako jedna z czterdziestu w Polsce, do wybudowania na swym terenie hali produkcyjnej. Finalnie zatrudnienie znajdą w niej osadzeni przy współudziale wyłonionego już kontrahenta zewnętrznego - Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o.o. Budowa przywięziennej hali produkcyjnej, współpraca z kontrahentem, a co za...

W dniu 19 listopada br. na terenie Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy, odbył się uroczysty wykład pt. "Więziennictwo Polskie u Progu Odzyskania Niepodległości". O przybliżenie powyższego tematu poproszony został dr hab. Jarosław Kita Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej