Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Służba Więzienna dla Policji

18.07.2018
W dniu 18 lipca, przed Komendą Powiatową Policji w Łęczycy, przeprowadzona została druga już w tym roku edycja zbiórki krwi pn.”Sto litrów krwi na stulecie Policji”. Odpowiadając na apel kolegów z łęczyckiej Komendy do akcji przyłączyli się po raz kolejny funkcjonariusze...

Sakrament Bierzmowania w Garbalinie

26.06.2018
Trzynastu osadzonych odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie, przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Wojciecha Osiala z Diecezji Łowickiej. Uroczystość odbyła się w dniu 26 czerwca br., na terenie jednostki...

Honorowy krwiodawca

26.06.2018
Funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Garbalinie, st. kpr. Krzysztof Łęcki został doceniony za swą ofiarność.

Aktualności

W dniu 30 czerwca br. na terenie łódzkiej Atlas Areny zakończyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji „Mundur na rowerze”. W mundurową sztafetę włączyli się także funkcjonariusze łódzkiej Służby Więziennej, wspierając tym samym ideę przewodnią.

W dniu 21 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Łodzi. Celem spotkania była promocja „Mediacji” jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, także w postępowaniu karnym.

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie przeprowadzone zostały specjalistyczne ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej "Garbalin 2018". Ćwiczenia przeprowadzono przy współpracy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Topoli Królewskiej.

W ramach współpracy Zakładu Karnego w Garbalinie z pobliską Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi w Daszynie, zorganizowane zostało na terenie jednostki spotkanie z możliwością zwiedzania zakładu dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

Zgodnie z tradycją, kolejna „Majówka Zdrowia” odbywająca się rokrocznie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łęczycy, nie mogła odbyć się bez czynnego udziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej