Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2021
W dniu 11 listopada 2021 roku, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie z innymi delegacjami oraz mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca, uczciła „103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Mediacja w Garbalinie

22.10.2021
W dniu 21 i 22 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań skierowanych bezpośrednio do osadzonych, ukierunkowanych na promowanie mediacji jako alternatywnej...

Rocznica Bitwy nad Bzurą

13.09.2021
W dniu 12 września br., na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyły się obchody upamiętniające 82. rocznicę Bitwy nad Bzurą, z udziałem delegacji złożonej z  funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie.

Aktualności

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzone zostały ćwiczenia specjalistyczne, realizujące scenariusz wybranych zagadnień ochrono – obronnych jednostki, pn. ”Garbalin 2021”.

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, kadra wychowawcza Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie ze skazanymi, podjęła się zadania uprzątnięcia nagrobków byłych pensjonariuszy zakładu karnego, którzy spoczęli na łęczyckiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ulicy Kaliskiej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, zarządził z dniem 20.10.2021 roku, postępowanie kwalifikacyjne nr 9/2021 do służby w Służbie Więziennej na niżej wymienione stanowiska: strażnika działu ochrony, młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza albo młodszego ratownika medycznego (stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności) w jednostkach podległych.

Mundurowa edukacja

20.10.2021

Mundur powinien kojarzyć się każdemu obywatelowi z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z działaniami podejmowanymi na rzecz społeczeństwa. Dlatego też funkcjonariuszka Służby Więziennej, wzięła udział w spotkaniu z podopiecznymi Przedszkola Nr 6 w Zgierzu aby w przystępnej formule wyjaśnić dzieciom na czym polega praca Służby Więziennej.

W dniu 31 sierpnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbyło się spotkanie osadzonych z p. Jolantą Cienkowską, doradcą rozwoju osobistego i zarazem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w wykonywanym zawodzie. W trakcie sesji, prowadząca podjęła się realizacji projektu edukacyjnego pn. „Drogi i możliwości rozwoju grup wykluczonych społecznie”. Jak się okazało w praktyce, idea projektu...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej