Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Robocza wizyta

15.07.2019
Budowa czterdziestu przywięziennych hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych naszego kraju, to realizacja jednego z trzech filarów programu „Praca dla więźniów”. Program został wdrożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a jednostka penitencjarna w Garbalinie...

Sakrament Bierzmowania

27.06.2019
Czternastu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej w Garbalinie, przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Seniora Józefa Zawitkowskiego z Diecezji Łowickiej. Uroczystość odbyła się w dniu 26 czerwca br. w zakładowej...

Nowe miejsca pracy

25.06.2019
Kolejne miejsca pracy dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności to efekt podpisanego porozumienia, pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a firmą Serwis Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa podpisana została dniu 25 czerwca br., na terenie...

Aktualności

W ramach promocji Służby Więziennej oraz zawodu funkcjonariusza, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zorganizowane zostało spotkanie dla uczniów klas trzecich z Gimnazjum w Bielawach im. Czesława Chełmońskiego.

W dniu 13 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, odbyło się spotkanie dyskusyjne skierowane do osadzonych, związane bezpośrednio z tematem negatywnego wpływu alkoholu oraz narkotyków na życie człowieka, poprowadzone przez przedstawicieli Misji Więziennej FYLAKE.

W dniu 07 czerwca br., na terenie hali Expo Łódź odbyła się ogólnopolska konferencja pod hasłem „Forum Posługi Więziennej”.

Ułożenie właściwych relacji rodzinnych i systematycznie utrzymywanie kontaktu z rodziną to podwalina i gwarancja rzeczywistego powrotu byłych więźniów na łono społeczeństwa.

W dniu 25 maja br. na terenie cmentarza parafialnego w Siedlcu (gmina Łęczyca, powiat łęczycki), odbyły się uroczystości pogrzebowe szczątków doczesnych śp. Józefa Domańskiego, żołnierza wyklętego ps. Znicz. Łódzką Służbę Więzienną z ramienia Dyrektora Okręgowego SW, reprezentował ppłk Mariusz Kasierski, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

Zgodnie z tradycją, kolejna już „Majówka Zdrowia”, odbywająca się rokrocznie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łęczycy, nie mogła odbyć się bez czynnego udziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie. XXVI Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” odbyły się równocześnie w dniu 25 maja br., na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej